Biblia nu este o carte, este Biblioteca lui Dumnezeu pe pământ, explică Pr. Stelian Tofană | INTERVIU

Pr. Stelian Tofană

În interviul oferit Agenției de știri Basilica cu prilejul Zilei Bibliei, 13 noiembrie 2018, Pr. Stelian Tofană a explicat că Biblia nu este o carte, este Biblioteca lui Dumnezeu pe pământ, Biblioteca Duhului.

Părintele profesor a subliniat actualitatea Sfintei Scripturi și importanța citirii ei. El a spus că „este foarte bine venită inițiativa Părintelui Patriarh Daniel, de a dedica Bibliei o zi pe an, 13 Noiembrie. Numai că, acest lucru nu-i suficient pentru ceea ce presupune o lectură a Bibliei și o identificare a vieții creștinului cu mesajul cuvântului sfânt”.

„Este nevoie de mult mai mult, și anume, de un Program Biblic, special conceput și implementat în Programul de catehizare a tinerilor din Biserica noastră”.

Cu prilejul interviului, Părintele Stelian Tofană a transmis un mesaj tinerilor prin care le recomandă lectura Bibliei: „Să nu vă fie rușine să citiți cuvântul lui Dumnezeu, care vă poate salva în orice clipă, din orice încercare și vă poate lumina cărarea vieții, când nimeni nu o poate face!”.

Interviul integral cu Pr. Stelian Tofană


Basilica.ro: În ziua de cinstire a Sfântului Ioan Gură de Aur sărbătorim Ziua Bibliei, sărbătoare înființată de Sfântul Sinod al Bisericii Ortodoxe Române în anul 2006. Ce anume face ca Biblia să fie o carte actuală pentru vremurile noastre, deşi au trecut mii de ani de la redactarea cărţilor ei?

Biblia nu este o carte! Nu este o carte de istorie, deși gă­sim istorie în ea; nu este o carte de cosmologie, deși găsim cosmologie în ea; nu este o carte de știință, deși găsim multă știință în ea; nu este o carte de logică, deși conține atâta logică în paginile ei; nu este o carte de filosofie, deși se găsește atâta filosofie în ea…

Biblia nu este, așadar, o carte aparținând unor astfel de domenii, întrucât ea este mai mult decât o carte de istorie, de cosmologie, de știință etc., dominându-le și le depășindu-le pe toate prin conținut, dar, mai ales, prin mesajul acesteia, care transcende efemerul și limitatul creatural.

Biblia este o „Bibliotecă”. Conținând 79 (80) de cărți, și toate cărți ale Duhului, cuprinzând cuvântul lui Dumnezeu, adresat lumii, ea este „Biblioteca lui Dumnezeu”, pe pământ.

Purtând, așadar, Biblia cu noi, în mașină, în tramvai, în autobuz, în avion, sau având-o pe birou, pe noptieră, în Biblioteca de acasă sau de la serviciu, purtăm permanent cu noi, sau avem mereu lângă noi, „Biblioteca lui Dumnezeu”. Nicio altă Bibliotecă din lume nu poate fi purtată de către cititorul ei pretutindeni pe unde el ar umbla sau s-ar găsi. „Biblioteca Duhului” poate fi mereu, și în orice loc, cu noi!

Iată de ce Biblia este actuală cu fiecare generație de oameni, cu fiecare timp al istoriei omenirii!

Basilica.ro: Uneori tinerii se ruşinează să citească, să studieze sau să discute despre Biblie din cauza tendințelor și prejudecăților atât de articulate în spațiul public actual în ceea ce privește spiritualitatea, religia în general. De ce ar trebui să citească tinerii Biblia şi ce mesaj aveţi pentru ei ca să treacă peste teama de a fi etichetați?

Pentru voi tinerii, care trăiți într-o lume bulversată de non-sens, înțesată de false modele, măcinată de secularism etc., Biblia are răspuns la toate întrebările voastre, dar, mai ales, este lumina care vă poate lumina drumul vieții voastre, parcă mai lipsit ca oricând, de un țel final. Cea mai impresionantă mărturisire despre importanța cuvântului lui Dumnezeu, pentru viața omului, o consemnează Psalmul 118:

“Cuvintele gurii Tale sunt mai de preţ decât mii de comori de aur şi de argint. (v.72) Se topeşte sufletul meu după cuvântul Tău. Acesta m-a mân­gâiat întru necazul meu, pentru că cuvântul Tău m-a făcut viu. (v. 82) De n-ar fi fost legea Ta gândirea mea, atunci aş fi pierit întru necazul meu. (v.92) Făclie picioarelor mele sunt cuvintele Tale şi lumină cără­ri­lor mele” (v.105).

Reflectați la aceste cuvinte! Să nu vă fie rușine să citiți cuvântul lui Dumnezeu, care vă poate salva în orice clipă, din orice încercare și vă poate lumina cărarea vieții, când nimeni nu o poate face!

Basilica.ro: Există, în special la creștinii de alte confesiuni, numeroase instrumente online pentru cunoașterea Sfintei Scripturi și studiu biblic (exemplu: The Visual Commentary on Scripture). Ce credeți despre utilizarea lor? Fac ele mai ușor de înțeles și mai atractiv textul Bibliei sau mai mult îl denaturează?

Desigur, mijloacele moderne, precum instrumentele online pentru citirea Bibliei, facilitează, uneori, nu numai lectura ei, ci și cunoașterea acesteia venită prin informații care, adesea, formează un adevărat studiu biblic aprofundat.

Acesta ar fi un avantaj, numai că, pentru a putea discerne între informații, este nevoie, înainte de toate, de o lectură personală, și, în același timp, asistată de către Biserică prin intermediul unui Program Biblic constant, care să se desfășoare în Biserică, ca mijlocul cel mai eficace în catehizarea tinerilor, și nu numai a lor, ci a tuturor creștinilor, în general. Din păcate, acest lucru ne cam lipsește!

Așadar, recomand, înainte de toate, lectura personală a Bibliei, familiarizarea cu ea, și-apoi, abordarea mai pretențioasă a unor comentarii biblice, fie ele și la cel mai accesibil nivel.

Basilica.ro: Ce inițiative sunt în țara noastră care promovează citirea Sfintei Scripturi? Ce alte proiecte considerați, că ar fi bine să fie implementate?

Așa cum spuneam, este nevoie în Biserica Ortodoxă Română de implementarea unui program biblic, de citire și de familiarizare a creștinilor, și, în special, a tinerilor, cu textul Bibliei.

Este foarte bine venită inițiativa Părintelui Patriarh Daniel, de a dedica Bibliei o zi pe an, 13 Noiembrie. Numai că, acest lucru nu-i suficient pentru ceea ce presupune o lectură a Bibliei și o identificare a vieții creștinului cu mesajul cuvântului sfânt. Este nevoie de mult mai mult, și anume, de un Program Biblic, special conceput și implementat în Programul de catehizare a tinerilor din Biserica noastră.

La Cluj-Napoca, desfășor de 4 ani și jumătate (aproape 5), în Biserica „Schimbarea la Față”, un Program Biblic, intitulat „Să citim și să învățăm împreună Biblia!”, și care se și transmite, în direct, la Radio Renașterea, cu binecuvântarea Înaltpreasfințitului Părinte Mitropolit Andrei.

Impactul asupra creștinilor a fost, și este, dincolo de cuantificări în cifre sau cuvinte. Acest Program Biblic se va concretiza în 4 volume (în total peste 900 de pagini), primul volum intitulat Să citim și să învățăm împreună Biblia! Teme de isagogie biblică” (225 pag), fiind, deja, sub tipar.

De astfel de Programe avem urgentă nevoie! Simpla participare a creștinilor la serviciile divine, de la Biserică, unde se citește și se propovăduiește, este adevărat, cuvântul sfânt, nu mai este suficientă pentru a face față propagandei biblice eterodoxe, pe de o parte, care, adesea, e foarte bine organizată, și-i domină pe creștinii noștri, mulți dintre ei total nefamiliarizați cu textul Bibliei, cât și, pe de altă parte, pentru îmbunătățirea spirituală a vieții personale, imposibil de realizat fără trăirea cuvântului lui Dumnezeu. Pentru a-l trăi, trebuie mai întâi să-l cunoști!

Basilica.ro: Sfântul Ioan Hrisostom spune că nu este nimic în paginile Bibliei care să nu fie spus cu scop, care să nu aibă ascuns mare folos; nimic nu este inutil, totul a fost dictat de către Duhul Sfânt. Puteți indica pentru urmăritorii Basilica.ro unul dintre cele mai frumoase/folositoare texte din exegeza Sf. Ioan, sau din Sfânta Scriptură?

Toată referirea Sf. Ioan Gură de Aur la Sfânta Scriptură este dincolo de a putea fi calificată în „frumos” și „mai frumos”, în „folositor” și „mai folositor”.

Pentru a răspunde, totuși, la întrebare, voi aminti un text în care marele predicator al veacului al IV-lea, a pus accentul nu numai pe nevoia citirii Scripturii de către creștini, ci și pe propovăduirea acesteia, altora, creștini sau necreștini.

Este subliniată, în acest sens, nevoia înțelegerii existenței creștine și din perspectiva unei misiunii kerigmatice pe care simplul creștin trebuie să o dezvolte în lume. Într-o Omilie la Evanghelia după Ioan, Sf. Ioan Hrisostom spunea

„Fiecare dintre voi, șezând acasă, să ia în mâini Scriptura și să citească cu mai multe zile înainte pericopa, care urmează a fi citită în fața voastră, în Biserică, în prima zi a săptămânii; să o citească fără întrerupere și de mai multe ori să cerceteze, cu mare atenție tot ce este scris acolo; să ia bine seama (probabil să noteze – n.n.) la tot ceea ce este clar și la tot ceea ce este obscur; la tot ceea ce pare a contrazice ceea ce ți se pare a fi limpede, dar nu este așa.

Și, după ce ați notat toate acestea, abia apoi să mergeți la ascultarea cuvântului explicat (în Biserică). Astfel, din această cercetare, nu puțin va fi câștigul: mintea voastră va fi familiarizată cu cunoștința cuvintelor, și astfel, în acest chip, veți deveni mult mai pricepuți și mai pătrunzători nu numai la ascultare sau la învățare, ci chiar la vestirea lor și altora.” [1]

Închei aceste puține reflecții cu ceea ce Moise spunea poporului său, în încercarea de a-l face responsabil față de cuvântul lui Dumnezeu: „Puneți în inima voastră toate cuvintele pe care eu vi le-am spus astăzi și să le lăsați moștenire copiilor voștri, ca să se silească și ei a împlini toate poruncile legii acesteia. Căci acestea nu sunt vorbe goale, ci sunt viața voastră și prin acestea vă veți îndelunga zilele (veți trăi ani mulți)” (Deut. 32, 46-47).


Pr. Stelian Tofană

Pr. Prof. Univ. Dr. Stelian Tofană este profesor la Facultatea de Teologie Ortodoxă din Cluj-Napoca și preot slujitor la Catedrala Mitropolitană din Cluj Napoca.

Este specialist în mai multe domenii de studiu care privesc Noul Testament, precum: Isagogia Noului Testament, Istoria Epocii Noului Testament, Teologia Noului Testament, Evangheliile sinoptice, Teologia ioaneică, Epistolele și Teologia paulină.

Părintele Tofană a publicat volume în limba română, dar și în engleză și germană, este membru în mai multe organizații, colective de redacție și societăți profesionale internaționale.


Notă:

[1] Cf. J. Chrysostom, Hom. XI on the Gospel of Saint John, in ”The Nicene and Post-Nicene Fathers”, Vol. XIV, 38, Migne, P.G. 59, 77.

Foto credit: Radio Renașterea

Comentarii Facebook


Știri recente