Balada Sfântului Constantin Brâncoveanu

Într-o joi de dimineață,

Zi scurtării lui din viață,

Brâncoveanu se scula,

Fața blândă el spăla,

Barba albă-și pieptăna,

La icoane se-nchina;

Pe fereastră el căta

Și amar se spăimânta!

-Dragii mei, coconi iubiți!

Lăsați somnul, vă treziți,

Armele vi le gătiți,

Că pe noi ne-a-nconjurat

Pașa cel neîmpăcat,[1]

Ieniceri cu tunuri mari

Ce sparg ziduri cât de tari!

Bine vorba nu sfârșea,

Turcii-n casă năvălea,

Pe toți șase mi-i prindea

Și-i ducea de-i închidea

La Stambul, în turnul mare[2]

Ce se-nalță lângă mare,

Unde zac fețe domnești

Și soli mari împărătești.[3]

Mult acolo nu zăceau

Că sultanu-i aducea

Lângă foișorul lui

Pe malul Bosforului.

-Brâncovene Constantin,

Boier vechi și domn creștin,

Adevăr e c-ai gândit,

Pân-a nu fi mazilit,

Să desparți a ta domnie

De a noastră-mpărăție?

Bani de aur ai bătut,[4]

Făr-a-ți fi de mine teamă,

Făr-a vrea ca să dai seamă!

-De-am fost bun, rău la domnie

Dumnezeu singur o știe;

De-am fost mare pre pământ,

Cată-acum de vezi ce sunt!

-Constantine Brâncovene!

Nu-mi grăi vorbe viclene!

De ți-e milă de copii

Și de vrei ca să mai fii,

Lasă legea creștinească

Și te dă-n legea turcească!

-Facă Dumnezeu ce-o vrea!

Chiar pe toți de ne-ați tăia

Nu mă las de legea mea!

Sultanul din foișor

Dete semn lui imbrohor,

Doi gealați veneau curând

Săbiile fluturând,

Și spre robi dacă mergeau

Din coconi își alegeau

Pe cel mare și frumos

Și-l puneau pe scaun jos.

Și când spada repezea

Capul iute-i reteza!

Brâncoveanu greu ofta:

„Doamne, fie voia Ta!”

Cei gealați iarăși mergeau

Și din doi își alegeau

Pe cel gingaș mijlociu,

Cu păr neted și gălbiu,

Și pe scaun îl punea

Și capul îi reteza!

Brâncoveanu greu ofta:

„Doamne, fie voia Ta!”

Sultanul se minuna

Și cu milă îi grăia:

-Brâncovene Constantin,

Boier vechi și domn creștin!

Patru fii tu ai avut,

Din ei, trei ți i-ai pierdut,

Numai unul ți-a rămas!

Cu zile de vrei să-l las,

Lasă legea creștinească

Și te dă-n legea turcească!

-Mare-i Domnul Dumnezeu!

Creștin bun m-am născut eu,

Creștin bun a muri vreu…

Taci drăguță nu mai plânge

Că-n piept inima-mi se frânge,

Taci și mori în legea ta,

Că tu ceru-i căpăta!

Imbrohorul se-ncrunta,

Gealații înainta,

Și pe blândul copilaș,

Dragul tatii fecioraș,

La pământ îl arunca

Și zilele-i ridica

Brâncoveanu greu ofta

Și din suflet cuvânta:

„Doamne, fie voia Ta!”

Apoi el se-ntuneca,

Inima-i se despica,

Pe copii se arunca,

Îi bocea, îi săruta,

Și turbând apoi striga:

-Alelei! Tâlhari păgâni!

Alei! Voi feciori de câini!

Patru fii eu am avut,

Pe toți patru i-ați pierdut!

Dar-ar Domnul Dumnezeu

Să fie pe gândul meu:

Să vă ștergeți pre pământ

Cum se șterg norii de vânt,

Să n-aveți loc de îngropat,

Nici copii de sărutat!

Turcii crunt se oțărau

Și pe dânsul tăbărau

Și zilele-i ridicau…

-Câini turbați, turci, liftă rea!

De-ați mânca și carnea mea,

Să știți c-a murit creștin

Brâncoveanu Constantin!

***

[1] Mustafa Pașa era imbrohor

[2] Prin turnul mare se înțelege negreșit cetatea numită de turci Edicale, ridicată pe malul Mării de Marmara în capătul orașului Stambul, și pe care europenii o numesc Șapte turnuri.

[3] Când năștea vreo neînțelegere serioasă între sultan și puterile europene, se închideau ambasadorii străini în cetatea Edicale, până la sfârșitul certei sau a războiului.

[4] Între pârile trimise la Poartă în contra Brâncovanului era și aceasta, că bâtuse monedă de aur în Ardeal, de câte doi și până la zece galbeni una.

Comentarii Facebook


Știri recente