Atelier de formare, la Miclăuşeni

În perioada 20-22 martie 2015, la Centrul social-cultural „Sfântul Ilie“ din Miclăuşeni, câţiva membri ai comitetului director al ASCOR şi ATOR – filialele Iaşi au avut parte de o sesiune de formare, susţinută de domnul Cristian Neguţ, pe tema managementului de proiect, informează „Ziarul Lumina”.

Cele trei zile au fost presărate cu informaţii şi experienţe deosebite, care au facilitat procesul de învăţare şi au răspuns curiozităţii participanţilor.

Am parcurs împreună drumul cunoaşterii şi am dobândit abilităţi şi capacităţi noi. După ce am conturat obiectivele – ce înseamnă un proiect, cum construim şi gestionăm în implementare un proiect, care sunt mecanismele de funcţionare din cadrul unui grup – am concluzionat că cel mai amplu proiect al vieţii noastre este însăşi mântuirea, iar cheia succesului stă în armonizarea îndeletnicirilor cotidiene; viaţa personală nu poate fi disjunsă de cea profesională. Ajutându-ne de o serie de criterii, am descoperit diferenţele dintre activităţi şi proiecte. Triada importantă care asigură succesul unui proiect constă în timp, resurse, scop, fiecare le defineşte sau le influenţează pe celelalte două. Participanţii s-au implicat cu entuziasm şi au răspuns provocării de a oferi idei de proiecte, care au fost contabilizate şi analizate în cadrul unui brainstorming. Frica se naşte ca un sentiment de protecţie, iar în spatele temerii se găseşte mereu dorinţa – este una dintre ideile dobândite în urma discuţiilor. După elucidarea termenilor viziune, misiune, valori, scop, am purces spre aplicaţii, conturând împreună două proiecte.

Încă un lucru descoperit: orice proiect are sens dacă aduce o schimbare – un meşteşug îndrăzneţ, dar nu lipsit de riscuri, dacă avem în vedere gândurile lui N. Machiavelli: ,,Când aduci o schimbare, vei avea împotriva ta pe cei care vor avea de pierdut şi doar cu jumătate de inimă pe cei care vor avea de câştigat“. Lucrurile valoroase se fac cu multă consecvenţă – este secretul reuşitei şi demersul prin care se dobândeşte statornicie. Colaborarea în cadrul echipelor a oferit prilejul de confruntare ziditoare a ideilor constructive: participanţii şi-au expus părerile, au şlefuit spiritul critic, totul spre a dobândi o mai bună cunoaştere a grupului. Astfel, relaţiile au dobândit esenţă şi profunzime. Care este secretul consolidării ideilor? O echipă de proiect eficientă are nevoie, în primul rând, de relaţionare şi de un obiectiv comun. Fără îndoială, succesul rezidă în buna organizare a membrilor – roluri clare şi o metodologie de lucru bine definită.

În opinia mea, participarea a produs o mare schimbare în gândirea noastră. Ne-am întors în Iaşi cu o mare bogăţie ideatică: am primit informaţiile necesare într-un mod clar şi concis, am aşezat în sertarul sufletului multe sfaturi şi recomandări înţelepte, dar, cel mai important, în minţile noastre s-au născut întrebări şi noi frământări. Personal, sesiunile de lucru m-au responsabilizat mai mult, întrucât m-au îndemnat să mă întreb zilnic în ce mod contribui la atingerea viziunii. Prelegerea captivantă s-a întrepătruns armonios cu jocuri interactive, instrumente care au demonstrat că emoţia constituie un stimul necesar în procesul de învăţare, iar însuşirea informaţiilor prin intermediul emoţiilor asigură asimilarea adecvată a conţinutului. Timp de trei zile, am testat şi învăţarea andragogică; am trăit experienţe din care am învăţat, dar am colecţionat şi idei motivaţionale, aflând că diamantul prinde formă la presiuni şi temperaturi mari, iar nu experienţele trăite mă fac inteligent, ci reflecţiile la ceea ce trăiesc.

Bunul Dumnezeu să ofere roadă îmbelşugată conţinuturilor pătrunse în pământul sufletului nostru, spre a deveni vlăstare mărturisitoare în Biserica lui Hristos.

Comentarii Facebook


Știri recente