Astăzi sunt aleşi candidaţii pentru Episcopia Covasnei şi Harghitei

La Sibiu are loc astăzi, 23 ianuarie, şedinţa Sinodului Mitropoliei Ardealului, în cadrul căreia vor fi desemnaţi candidaţii pentru alegerile de Episcop al Covasnei şi Harghitei. Tot astăzi, vor fi consultaţi şi membrii Adunării Eparhiale a Episcopiei Covasnei şi Harghitei, în vederea stabilirii listei finale a candidaţilor, informează “Ziarul Lumina”.

Şedinţa Sinodului Mitropoliei Ardealului va fi precedată de un Te Deum oficiat de la orele 10.30 în capela Facultăţii de Teologie Ortodoxă „Sfântul Andrei Şaguna“ din Sibiu. Lucrările şedinţei Sinodului Mitropolitan vor începe de la orele 11.00 şi vor fi prezidate de Înaltpreasfinţitul Laurenţiu, Arhiepiscopul Sibiului şi Mitropolitul Ardealului. Conform prevederilor statutare, la şedinţă va fi prezentată lista ierarhilor eligibili, comunicată de Cancelaria Sfântului Sinod al Bisericii Ortodoxe Române şi aprobată de Preafericitul Părinte Patriarh Daniel. Sinodul Mitropolitan va desemna mai apoi prin consultare deschisă, urmată de vot secret consultativ o listă de doi candidaţi dintre ierarhii eligibili, cu motivarea fiecărei propuneri şi respectând procedura statutară. Conform Statutului pentru organizarea şi uncţionarea Bisericii Ortodoxe Române, Sinodul Mitropolitan va participa mai apoi la o şedinţă consultativă cu Adunarea Eparhială din Episcopia respectivă. Astfel, membrii clerici şi mireni ai Adunării Eparhiale din Episcopia Covasnei şi Harghitei vor lua la cunoştinţă lista celor doi candidaţi eligibili votaţi de Sinodul Mitropolitan şi vor avea posibilitatea să decidă menţinerea listei sau completarea ei motivată cu un candidat din lista ierarhilor eligibili. În cele din urmă, lista finală a candidaţilor va fi comunicată de Sinodul Mitropolitan către Sfântul Sinod, în vederea îndeplinirii celorlalte prevederi statutare. În proxima şedinţă a Sfântului Sinod, vor avea loc alegerile de Episcop al Covasnei şi Harghitei, iar lista de candidaţi comunicată de Sinodul Mitropolitan poate fi completată motivat.

Şedinţă de lucru a Adunării Eparhiale

În aceeaşi zi, la Sibiu va avea loc şi şedinţa de lucru a Adunării Eparhiale a Episcopiei Covasnei şi Harghitei, prezidată de IPS Mitropolit Laurenţiu, în calitate de locţiitor de Episcop al eparhiei menţionate. În cadrul şedinţei de lucru anuală, reprezentanţii sectoarelor eparhiale vor prezenta dările de seamă şi rapoartele de activitate pe anul 2014. Aceste documente vor fi discutate şi aprobate în cadrul şedinţei de lucru. Adunarea eparhială este organismul deliberativ pentru toate problemele administrative, culturale, social-filantropice, economice şi patrimoniale ale unei eparhii. Este compusă din reprezentanţii aleşi ai clerului şi ai credincioşilor, în proporţie de o treime clerici şi două treimi mireni. Membrii Adunării eparhiale, clerici şi mireni, se aleg pe termen de patru ani, pentru cel mult două mandate. Numărul membrilor aleşi ai Adunării eparhiale este de 30. Între atribuţiile Adunării Eparhiale amintim: susţinerea intereselor şi drepturilor Bisericii şi ale eparhiei, conform cu prevederile canonice, statutare şi regulamentare bisericeşti; vegherea la respectarea, în cuprinsul eparhiei, a măsurilor cu caracter unitar prevăzute de Statut, regulamentele bisericeşti şi de hotărârile organismelor bisericeşti centrale privitoare la administrarea bunurilor mobile şi imobile ale unităţilor de cult din întreaga eparhie, precum şi a altor bunuri patrimoniale, culturale şi epitropeşti ale acestora; susţinerea instituţiilor şi aşezămintelor culturale, social-filantropice şi economice ale eparhiei; aprobarea bugetului general al eparhiei, al instituţiilor şi fundaţiilor eparhiale; hotărăşte cu privire la modul de administrare a bunurilor eparhiei, precum şi ale instituţiilor şi fundaţiilor eparhiale, în conformitate cu dispoziţiile legale în vigoare; exercitarea oricăror altor atribuţii date prin Statut şi regulamentele bisericeşti.

Comentarii Facebook


Știri recente