Aradul îşi promovează patrimoniul cultural prin imagini foto-tactile. Catedrala, printre clădirile prezentate

Catedrala „Sfânta Treime” se numără printre clădirile emblematice din Arad promovate prin intermediul unor imagini foto-tactile. Proiectul urmăreşte accesibilizarea unor imobile de patrimoniu în rândul persoanelor cu deficienţe de vedere, printr-o tehnologie inovativă.

Pe lângă catedrală, în proiect au fost incluse: Palatul Administrativ, Palatul Cultural – Filarmonica, Gara Centrală și Colegiul Național „Moise Nicoară”.

Imaginile foto-tactile au fost fixate pe suporturi speciale pentru persoanele cu deficiențe de vedere și urmează să fie montate la intrarea în clădirile menţionate, însoțite de marcaje tactilo-vizuale de avertizare amplasate la o distanță adecvată.

„La baza realizării imaginilor tactile stau tehnici specifice de interpretare a fotografiilor, prin suprapunerea peste imaginea fotografică a contururilor tactile și a texturilor elementelor arhitectonice, reliefate apoi pentru a fi citite de persoanele nevăzătoare, acestea fiind însoțite de numele clădirii scris în alfabetul Braille”, anunţă Radio România Reşita.

Proiectul a fost prezentat publicului vineri, fiind organizat de Primăria Municipiului Arad. La eveniment au participat reprezentanți ai Asociației Nevăzătorilor din România, ai Școlii Speciale pentru nevăzători – Liceul Special „Sfânta Maria”, reprezentanți ai autorităților locale și ai societății civile.

Evenimentul a fost organizat în cadrul Proiectului „Orașe Europene Tinere, Accesibile și Sustenabile II” (European Accessible Sustainable Young TOWNS II) – acronim EASY II,  co-finanțat de Comisia Europeană prin Programul „Europa pentru Cetățeni 2014 – 2020”, Acțiunea 2.2 Rețele de orașe.

Obiectivul principal al proiectului îl constituie sporirea capacității administrațiilor locale în abordarea unor probleme specifice ale comunităților europene legate de multiculturalism, diversitate și integrare, cu accent pe patrimoniu, printr-o mai bună înțelegere a nevoilor cetățenilor, în special a tinerilor și o implicare mai activă a societății civile în implementarea soluțiilor propuse.

Sursa foto: Arad Heritage

Comentarii Facebook


Știri recente