Anunț important privind Mănăstirea Snagov

Referitor la procedura de atribuire a contractului de achiziţie publică, având ca obiect: Lucrări de execuţie pentru obiectivul de investiţii „Ansamblul cultural muzeal al Mănăstirii Snagov, localitatea Snagov, Insula Snagov, judeţul Ilfov”.

  • Pentru atribuirea contractului privind obiectivul menţionat anterior se desfăşoară procedura simplificată, identificată prin anunţul  SCN1073638/19.08.2020;
  • Data limită de depunere a ofertelor este 07.09.2020, ora 15:00;
  • Durata de realizare a investiţiei este de 33 de luni pentru execuţie;
  • Valoarea estimată a obiectivului este de 19.210.025,47 lei, fără TVA, din care:
  • Cheltuieli pentru investiţia de bază: 18.926.133,47 lei, fără TVA;
  • Alte cheltuieli (capitolul 5): 283.892,00 lei, fără TVA;
  • Subcapitolul 5.1.1 (lucrări de construcţii şi instalaţii aferente organizării de şantier): 189.261,33 lei, fără TVA;
  • Subcapitolul 5.1.2 (cheltuieli conexe organizării de şantier): 94.630,67 lei, fără TVA.
  • Conform indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiţii, anexă la Ordinul Ministerului Lucrărilor Publice, Dezvoltării și Administrației nr. 2382/12.06.2020:

Valoarea totală a investiţiei, inclusiv TVA este de 28.754.817,11 lei, din care C+M reprezintă: 21.565.295,83 lei.

Valoarea lucrărilor finanţate prin CNI SA este de 26.816.958,83 lei, din care C+M reprezintă 20.776.206,83 lei;

Valoarea lucrărilor finanţate prin Mănăstirea Snagov este de 1.937.858,28 lei, din care C+M reprezintă 789.089,00 Iei.

  • Sursa de finanţare este reprezentată de bugetul de Stat în limita fondurilor alocate anual cu această destinaţie în bugetul MLPDA, prin Legea Bugetului de Stat, bugetul Mănăstirii Snagov, precum şi alte surse legal constituite.

Foto credit: Basilica.ro / Mircea Florescu


Urmărește-ne și pe Twitter: @AgentiaBasilica și @BasilicaPhotos!

Vă mulțumim că citiți Basilica.ro.

Comentarii Facebook


Știri recente