Ajutorul lui Dumnezeu se dobândeşte prin rugăciune smerită, osteneală şi răbdare multă, a spus PF Daniel

Preafericitul Părinte Patriarh Daniel a transmis în Duminica a 18-a după Rusalii că întotdeauna avem nevoie de ajutorul lui Dumnezeu. Acesta se dobândeşte prin rugăciune smerită, osteneală şi răbdare multă.

În omilia rostită în 24 septembrie 2017 la Paraclisul istoric al Reşedinţei Patriarhale cu hramul Sf. M. Mc. Gheorghe, Patriarhul României a vorbit despre impactul duhovnicesc pe care l-a avut Pescuirea minunată (relatată în textul biblic citit astăzi) asupra Apostolilor, dar şi despre condiţiile în care primim ajutorul lui Dumnezeu.

După ce Mântuitorul a învăţat mulţimile adunate pe malul Lacului Ghenizaretului, i-a poruncit lui Petru să ducă mai în larg corabia, unde apa e mai adâncă, pentru a putea pescui cu mrejele. Petru, care se străduise toată noaptea să prindă peşti şi nu reuşise, deşi era un pescar iscusit, din smerenie L-a ascultat pe Învăţătorul Său. Astfel, ucenicii Domnului au prins o cantitate mare de peşte şi s-au înspăimântat, deoarece pescuirea aceasta neaşteptată nu era ceva obişnuit, ci o minune săvârşită prin puterea cuvântului lui Dumnezeu, a spus Preafericirea Sa.

În mod firesc, primele cuvinte ale lui Petru ar fi trebuit să fie unele de bucurie sau de mulţumire. Lucrurile nu au stat deloc aşa, a explicat Patriarhul, deoarece Apostolul a simţit puterea dumnezeiască a lui Hristos, iar cuvintele sale du-te de la mine, Doamne, că sunt om păcătos! (Lc. 5, 8) exprimă fiorul şi teama omului credincios când se întâlneşte cu puterea sfinţeniei lui Dumnezeu Care S-a făcut Om pentru mântuirea oamenilor.


Patriarhul Daniel despre lepădarea de sine: „Înseamnă renunţarea la iubirea egoistă pentru a dobândi iubirea smerită şi recunoscătoare faţă de Dumnezeu”


Minunea aceasta săvârşită de Mântuitorul Iisus Hristos a fost parte a unui stagiu de pregătire a Apostolilor care Îi vor propovădui învăţătura în toată lumea. Pescuirea minunată a fost o lucrare de pregătire a ucenicilor lui Iisus ca să înţeleagă că lucrarea lor viitoare trebuie să se bazeze mai întâi pe puterea harului lui Hristos, nu pe forţele proprii, a evidenţiat Patriarhul Daniel.

O altă temă abordată în predica de astăzi este taina Bisericii. Corabia din Evanghelie preînchipuie Biserica lui Hristos ca spaţiu al mântuirii, ca adunare a oamenilor în iubirea mântuitoare a lui Hristos. El este şi conducătorul corabiei.

Hristos Cel răstignit şi înviat conduce tainic această corabie a mântuirii. El stă la cârma Bisericii pentru că El este Capul Bisericii. Însă, El cheamă la lucrarea mântuirii slujitori care binevestesc lumii Evanghelia vieţii veşnice şi îndrumă pe calea mântuirii pe cei ce cred în El şi sunt botezaţi în numele Preasfintei Treimi.

Învăţătura principală pe care o primim din textul biblic de astăzi, a subliniat Preafericirea Sa, este că Harul lui Dumnezeu primează faţă de osteneala omului.

Lucrarea de pescuire sau adunare a oamenilor din marea vieţii în corabia mântuirii, adică în Biserică, se realizează prin harul lui Dumnezeu. Totuşi, trebuie remarcat că Hristos nu a săvârşit minunea pentru nişte pescari leneşi, care au dormit toată noaptea, ci minunea s-a făcut pentru pescari harnici, care s-au ostenit toată noaptea. Iar din multa lor osteneală s-a născut multa lor smerenie.

La final, Patriarhul Daniel s-a rugat să simţim puterea lui Dumnezeu când Îi cerem ajutorul. Apoi, a făcut recomandarea să nu deznădăjduim niciodată, chiar dacă nu se împlineşte dorinţa noastră când şi cum voim. În acest scop, trebuie să învăţăm că înţelepciunea lui Dumnezeu este mai mare decât înţelepciunea noastră, puterea Lui este mai mare decât puterile noastre, iar harul Lui şi sfinţenia Lui sunt izvor de lucrări minunate şi mântuitoare.

Foto credit: Robert Nicolae / Basilica.ro

Ziarul Lumina

Comentarii Facebook


Știri recente