Adunarea Națională Bisericească a evaluat și aprobat activitățile Bisericii din anul 2013 și proiectele pentru anul 2014

În ziua de 12 februarie 2014, la Palatul Patriarhiei, sub președinția Preafericitului Părinte Patriarh Daniel, a avut loc ședința anuală de lucru a Adunării Naționale Bisericești, organismul central deliberativ al Bisericii Ortodoxe Române pentru problemele administrative, sociale, culturale, economice și patrimoniale.

Membrii Adunării Naționale Bisericești (ierarhii Sfântului Sinod și câte trei reprezentanți, un cleric și doi mireni din fiecare eparhie) au examinat și aprobat Raportul general anual al Consiliului Național Bisericesc asupra activității Bisericii Ortodoxe Române în anul 2013 în ceea ce privește lucrarea pastoral-liturgică și social-filantropică, viața monahală, învățământul teologic și predarea religiei în școlile publice, activitatea editorial-tipografică și mass-media, patrimoniu cultural-bisericesc, construcțiile de noi locașuri de cult, relațiile cu alte culte, grija pentru comunitățile ortodoxe românești din străinătate, relațiile interbisericești și interreligioase etc.

1. Din bogata activitate bisericească desfășurată în anul 2013, au fost evidențiate manifestările din cadrul Anului omagial al Sfinților Împărați Constantin și Elena și al Anului comemorativ Dumitru Stăniloae organizate la Patriarhia Română și în toate eparhiile din țară și străinătate, în mod special Congresele Internaționale de Teologie organizate la Palatul Patriarhiei cu temele Sfinții Împărați Constantin și Elena, promotori ai libertății religioase și susținători ai Bisericii, respectiv Receptarea operei Părintelui Stăniloae astăzi. A fost apreciată finalizarea cu succes a proiectului național „Alege școala!”derulat de Patriarhia Română la nivel național cu scopul prevenirii și combaterii abandonului școlar, proiect finanțat de Uniunea Europeană prin Programul Operațional Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane. De asemenea, a fost remarcată activitatea editurilor Patriarhiei Române care în anul 2013 au publicat 178 de cărți, la care se adaugă reviste, calendare, broșuri și ghiduri.

2. Membrii Adunării Naționale Bisericești au apreciat opera social-filantropică desfășurată de eparhiile Patriarhiei Române în anul 2013 în pofida crizei economice prelungite din țara noastră. Astfel, în eparhiile Bisericii Ortodoxe Române funcționează în prezent 784 de instituții și servicii sociale, dintre care: 141 cantine sociale și brutării, 50 instituții medicale și farmacii, 75 centre de zi pentru copii, 68 centre educaționale, 15 centre de zi pentru vârstnici, 47centre rezidențiale pentru vârstnici, 11 centre comunitare, 35 centre de tip familial, 38 grădinițe sociale și after-school, 13 locuințe protejate, 130 centre de informare, consiliere și resurse, 2 instituții de învățământ pentru adulți, 18 centre de urgență (pentru persoane fără adăpost, victime ale violenței domestice și ale traficului de persoane, 13 campusuri de tabără și alte 128 de instituții sociale cu specific diferit.

La nivelul eparhiilor Patriarhiei Române se află în derulare 271 de proiecte și programe sociale, dintre care 178 finanțate din fonduri proprii, 18 cu finanțare publică, 19 cu finanțare externă și 56 cu finanțare mixtă.În anul

2013 au beneficiat de asistență socială de specialitate 22 945 copii din așezămintele sociale ale Bisericii Ortodoxe Române, dar mai ales din familii sărace și fără posibilități de întreținere sau cu părinți aflați la muncă în străinătate, 4 920 persoane cu dizabilități (deficiențe de vorbire, vedere și auz, consumatori de droguri sau alte tipuri de dependențe, persoane infectate cu HIV/SIDA etc.), 15 086 persoane vârstnice din așezămintele de protecție socială bisericești, din centrele sociale de tranzit și adăposturi de noapte, bătrâni singuri, nedeplasabili, abandonați de familie și cu grave probleme de sănătate, 13 110 victime ale traficului de persoane, victime ale violenței familiale, deținuți eliberați, victime ale calamităților naturale, șomeri și 5 650 persoane din alte categorii sociale defavorizate.

Anul trecut eparhiile Patriarhiei Române, prin birourile social-filantropice, au acordat peste 152 000 de ajutoare financiare directe în valoare de aproape 18.000.000 lei și aproximativ 420 000 de ajutoare materiale constând în alimente, îmbrăcăminte, rechizite, produse igienico-sanitare, medicamente, electrocasnice etc., în valoare de peste 15 000 000 lei.

Familiile și persoanele afectate de inundațiile din luna septembrie 2013 au fost ajutate cu peste 1 500 000 lei și bunuri materiale în valoare de aproape 500 000 mii lei.

Pentru susținerea activităților social-filantropice în anul 2013, Biserica Ortodoxă Română a cheltuit suma de 80.828.191 lei.

3. În timpul ședinței anuale a Adunării Naționale Bisericești au fost subliniate eforturile Patriarhiei Române pentru continuarea lucrărilor de execuție la Catedrala Mântuirii Neamului. Astfel, în primăvara anului trecut a fost finalizată infrastructura viitoarei Catedrale patriarhale, cu o economie de 20% față de costurile estimate inițial. Până la sfârșitul anului 2013, au fost executate lucrările de montare a armăturii rigide aferente nivelului cuprinse între + 0,00 m și + 9,00 m și montată armătura flexibilă de fier beton în proporție de 50 % la suprastructura Catedralei Mântuirii Neamului.

Preafericitul Părinte Patriarh Daniel a mulțumit ierarhilor, clericilor și credincioșilor pentru contribuțiile financiare oferite în cadrul colectei organizată în toate eparhiile ortodoxe române din țară și străinătate cu scopul construirii noii Catedrale patriarhale, precum și autorităților administrației centrale și locale de stat pentru sprijinul financiar alocat Patriarhiei Române în vederea construirii Catedralei Mântuirii Neamului în această perioadă de criză economică și financiară.

BIROUL DE PRESĂ AL PATRIARHIEI ROMNE

Comentarii Facebook


Știri recente