Adunarea Eparhială a Arhiepiscopiei Alba Iuliei

Pe 31 ianuarie, la Alba Iulia a avut loc reuniunea anuală a Consiliului şi Adunării Eparhiale a Arhiepiscopiei Ortodoxe a Alba Iuliei. Întâlnirea a debutat cu o slujbă de mulţumire, oficiată de Înaltpreasfinţitul Irineu, Arhiepiscopul Alba Iuliei, înconjurat de un sobor de preoţi şi diaconi, în prezenţa membrilor Adunării Eparhiale şi a invitaţilor, informează “Ziarul Lumina”.

Lucrările înaltului for de conducere al Eparhiei au avut loc în sala de conferinţe a Hotelului „Parc“ din Alba Iulia şi au fost deschise de IPS Irineu, Arhiepiscopul Alba Iuliei, conform unui comunicat al biroului de presă al Arhiepiscopiei Ortodoxe a Alba Iuliei.

În alocuţiunea susţinută, ierarhul a adresat membrilor prezenţi o urare de bun venit la întâlnirea de bilanţ a misiunii Eparhiei în anul 2014 şi a subliniat faptul că activitatea desfăşurată în anul precedent dovedeşte că Ortodoxia în acest spaţiu transilvan este, de fapt, Ortopraxie.

„În acest fel, Arhiepiscopia Alba Iuliei se validează ca un centru de iradiere pastorală, culturală şi filantropică, făcând constant dovada unei credinţe mărturisitoare şi a faptului că, prin tot ceea ce facem, noi dovedim, în timpul şi în locul acesta, dinamismul slujirii lui Hristos şi a Sfintei noastre Biserici“, a arătat ierarhul.

Întâlnirea a continuat cu prezentarea rapoartelor celor patru sectoare ale eparhiei: administrativ-bisericesc, economic, cultural şi social-misionar, după cum urmează: pr. Eugen Moldovan, consilier admistrativ-bisericesc, a prezentat activitatea Arhiepiscopiei Ortodoxe a Alba Iuliei pe plan pastoral-misionar, administrativ şi cultic în anul care a trecut, precum şi activitatea pe mai multe planuri a IPS Arhiepiscop Irineu: situaţia prezenţei ierarhului la sinoade, audienţe, întâlnirile de lucru cu protopopii, cu stareţii, stareţele şi duhovnicii din mănăstirile din judeţele Alba şi Mureş, precum şi evenimentele deosebite din viaţa eparhiei.

A fost prezentat, în continuare, numărul slujirilor arhiereşti din 2014, numărul de hirotonii de pe parcursul anului 2014, rangurile bisericeşti şi alte distincţii acordate. Totodată, a fost evocată activitatea canonică, juridică şi disciplinară din cuprinsul Arhiepiscopiei, patrimoniul bisericesc, diferendele patrimoniale cu Biserica Română Unită cu Roma Greco-Catolică, precum şi situaţia administrativă a unităţilor de cult.

Lucrări efectuate

Consilierul economic, arhidiaconul Rafael Orzeiu, a prezentat dinamica fondurilor eparhiale în anul precedent, contribuţiile din partea instituţiilor statului, din partea credincioşilor, din sponsorizări şi veniturile proprii. A trecut, apoi, în revistă situaţia lucrărilor la bisericile-monumente istorice de pe cuprinsul Eparhiei, situaţia lucrărilor efectuate la complexul de clădiri de la Schitul „Sfântul Lazăr“ şi la Seminarului Teologic Ortodox „Sfântul Simion Ştefan“ din Alba Iulia, precum şi a lucrărilor realizate la bisericile noi, legate de pictură, întreţinere, dotări etc.

În paralel, a fost detaliat capitolul legat de cheltuielile Arhiepiscopiei în anul precedent, precum şi nivelul donaţiilor şi al ajutoarelor financiare acordate de Arhiepiscopia Ortodoxă a Alba Iuliei în anul 2014.

Ultimele secţiuni ale raportului pe plan economic au fost rezervate situaţiei verificărilor financiare şi de gestiune la parohii, situaţia tipăriturilor şi a pelerinajelor, precum şi planul de lucrări şi investiţii pe anul 2015.

Învăţământul religios

Activitatea sectorului cultural al Eparhiei Alba Iuliei a fost prezentată de pr. Florin-Spiridon Croitoru, consilier cultural, care a arătat, la început, importanţa culturii în lumea de azi. În cadrul raportului au fost prezentate principalele direcţii ale sectorului cultural al Arhiepiscopiei, fiind expuse, în ordine, situaţia învăţământului religios şi a profesorilor de religie din judeţele Alba şi Mureş, activitatea Seminarului Teologic Ortodox, a Facultăţii de Teologie Ortodoxă din Alba Iulia şi a Şcolii Doctorale, a Bibliotecii eparhiale, a Editurii şi a Radio-ului Reîntregirea, misiunea cu tinerii, activitatea catehetică şi relaţia cu presa.

Un capitol important al raportului a fost rezervată patrimoniului cultural-bisericesc de la Centrul eparhial şi parteneriatului dintre Arhiepiscopia Ortodoxă a Alba Iuliei, Consiliul Judeţean Alba şi Muzeul Naţional al Unirii din Alba Iulia, ce urmăreşte derularea proiectului MUSEIKON. În încheiere, au fost amintite activităţile culturale desfăşurate în anul 2014 în judeţele Alba şi Mureş şi proiectele pentru anul în curs.

Activitatea filantropică

Pr. consilier Nicolae-Călin Ignat, coordonatorul sectorului social-misionar, şi-a început raportul cu un cuvânt de mulţumire adresat Înaltpreasfinţitului Părinte Irineu, cu privire la implicarea sa, a Centrului Eparhial şi a preoţilor în buna derulare a activităţii social-filantropice din anul 2014. Părintele consilier a prezentat structura organizatorică actuală a sectorului social-misionar şi ampla implicare a Eparhiei Alba Iuliei în ajutorarea semenilor prin colecte, ajutoare şi asistenţă socială multiplă. În continuare, a făcut o prezentare a resurselor umane implicate în sectorul filantropic şi a amintit principalele activităţi sociale din anul 2014, aducând la cunoştinţa membrilor Adunării Eparhiale date despre situaţia cheltuielilor şi veniturilor în cadrul sectorului şi despre stadiul proiectelor europene implementate de Asociaţia „Filantropia Ortodoxă“ Alba Iulia.

La finalul expunerii, au fost amintite proiectele pe plan misionar şi filantropic pentru anul 2015.

În încheiere, după mai multe intervenţii din partea invitaţilor, Înaltpreasfinţitul Părinte Irineu, Arhiepiscopul Alba Iuliei, a rostit un cuvânt de apreciere pentru acţiunile desfăşurate pe parcursul anului trecut, îndemnând pe fiecare „să-şi înmulţească talantul primit de la Dumnezeu şi să lucreze în sinergie, cu conştiinţa că întreaga noastră lucrare este pentru Hristos şi pentru slava Sfintei Biserici strămoşeşti“. De asemenea, ierarhul a adus mulţumiri tuturor membrilor Adunării Eparhiale pentru implicarea în bunul mers al activităţilor Eparhiei şi i-a încurajat să fie, şi pe mai departe, „lumină în lume şi modele de urmat între creştini“.

Adunarea Eparhială a Arhiepiscopiei Ortodoxe a Alba Iuliei este, potrivit Statutului de organizare şi funcţionare a Bisericii Ortodoxe Române, organismul deliberativ pentru problemele administrative, economice, culturale, social-filantropice şi patrimoniale ale eparhiei. Ea se compune din 30 de reprezentanţi ai clerului şi credincioşilor, din care o treime sunt preoţi şi două treimi mireni, cu o viaţă morală şi religioasă impecabilă, aleşi pe o perioadă de patru ani şi prezidaţi de Înaltpreasfinţitul Părinte Irineu, Arhiepiscopul Alba Iuliei, se arată în comunicatul transmis de biroul de presă al Arhiepiscopiei Ortodoxe a Alba Iuliei.

Comentarii Facebook


Știri recente