Adjunctul Avocatului Poporului în vizită la Giula – Ungaria

Aflată în vizită la mai multe instituții din Giula, Doamna Szalayné Sándor Erzsébet, Adjunctul Avocatului Poporului (Avocatul Poporului este numit în Ungaria Obudsmanul pentru minorități), însoțită de Domnul Török Tamás, referent juridic principal în cadrul aceleiași instituții și de Domnul Tiberiu Iuhas, Președintele Autoguvernării pe Țară a Românilor din Ungaria, au fost primiți și la Reședința Episcopală din Giula de Preasfințitul Părinte Siluan, Episcopul Eparhiei Ortodoxe Române din Ungaria (25 februarie 2015). La această întâlnire au participat și Părintele Arhimandrit Calinic Covaci, Consilierul Administrativ-Bisericesc al Episcopiei și Părintele Teodor Marc, Consilierul Economic, informează Biroul de Presă al Episcopiei Ortodoxe Române din Ungaria.

A fost prima întâlnire de acest fel, între conducerea Episcopiei și reprezentanți la nivel înalt ai acestei instituții care funcționează la Budapesta, iar vizita lor la Giula a avut mai mult un scop informativ și de constatare a situației diferitelor instituții care aparțin minorității românești din Ungaria și care funcționează la Giula.

Mai întâi au fost oferite câteva informații despre instituția Avocatului Poporului, care nu funcționează la fel ca și în România, ci după model suedez, și are în vedere protecția drepturilor fundamentale ale minorităților și a felului în care acestea pot să își îndeplinească funcțiile, pe baza Constituției Statului Ungar și a Legii Minorităților.

Instituția Avocatului Poporului este condusă de Domnul Székely László, Obudsmanul pentru minorități (sau Avocatul Poporului), care este ales de către Parlamentul Ungariei, și are doi Vicepreședinți (sau Adjuncți), numiți de către Ombudsman, dintre care unul este Doamna Szalayné Sándor Erzsébet și două domenii principale de activitate: cel dintâi se referă la tineret și protecția mediului, iar cel de-al doilea la protecția drepturilor minorităților din Ungaria (care sunt în număr de 13), iar instituția, în forma menționată, funcționează în Ungaria de 20 ani. Instituția nu se amestecă în autonomia cultelor, ci urmărește doar să vadă felul cum funcționează acestea și care sunt problemele lor, dacă ele există și apreciază munca titanică pe care o depun cultele în interesul minorităților din care fac parte și pe care le reprezintă.

Cu acest prilej, Doamna Szalayné Sándor Erzsébet i-a oferit Preasfințitului Părinte Siluan două cărți, despre cine este și cu ce se ocupă această instituție în Ungaria, precum și un raport întocmit în domeniile ei de activitate pentru anul 2013.

Preasfințitul Părinte Siluan le-a prezentat oaspeților câteva informații importante despre minoritatea românească din Ungaria și formele ei bisericești de organizare de-a lungul vremii, până la ajungerea la statutul deplin de Episcopie, cu un Ierarh titular în fruntea ei, lucru care s-a petrecut în 21 februarie 1999, prin hirotonia și instalarea Preasfințitului Părinte Sofronie Drincec ca cel dintâi Episcop al Eparhiei Ortodoxe Române din Ungaria, care în anul 2007 a fost ales ca Episcop al Oradiei, dar și despre rolul deosebit de important al acestei Eparhii în menținerea identității naționale și ortodoxe a comunității românești din Ungaria. Au fost abordate, de asemenea, relațiile Episcopiei cu celelalte instituții ale comunității românești din Ungaria, drepturile de care se bucură ele astăzi din partea Statului Ungar, precum și problemele pe care le întâmpină, necesitățile pe care le au și proiectele lor pentru viitor.

Doamna Szalayné Sándor Erzsébet a precizat, de asemenea, intenția instituției de a întocmi până în toamnă o nouă dare de seamă, actualizată, asupra situației minorităților din Ungaria și a felului în care sunt respectate drepturile lor, care va fi precedată de o conferință organizată la Budapesta, la începutul lunii mai și la care vor fi invitați să participe și reprezentanții cultelor acestor minorități.

La finalul întâlnirii, oaspeții și-au exprimat satisfacția pentru toate informații aflate despre comunitatea românească din Giula și diferitele ei instituții, între care la loc de cinste se numără și Episcopia Ortodoxă Română din Ungaria, cu sediul în acest oraș aflat foarte aproape de granița cu România.

Comentarii Facebook


Știri recente