Activități educative la parohia „Sfântul Nicolae” din Bruxelles

La parohia „Sfântul Nicolae” din Bruxelles, din cadrul Mitropoliei Ortodoxe Române a Europei Occidentale și Meridionale, sunt organizate pentru copii o școală parohială și o școală biblică, aparținând Centrului Român de Spiritualitate Ortodoxă „Dumitru Stăniloae” din Bruxelles, dar și alte programe educative și de formare a adulților, prin strădania părintelui paroh Patriciu Vlaicu, informează cotidianul ‘Ziarul Lumina’. Parohia a fost înființată la 1 octombrie 2006, cu binecuvântarea Înalt Preasfințitului Iosif, Mitropolitul Europei Occidentale și Meridionale.

Școala parohială „Sfântul Nicolae” își desfășoară activitatea începând cu decembrie 2006 și organizează cursuri gratuite de limba română, geografie, istoria României, franceză, engleză, predate în sistem benevol de cadre didactice din comunitate, dar și cursuri de cateheză și cunoștințe religioase. „Prin programul educativ pentru copii, complementar învățământului din sistemul belgian, se urmărește păstrarea legăturii cu spiritualitatea și cultura românească, precum și dezvoltarea capacității de adaptare și readaptare continuă la exigențele învățământului și mai târziu la integrarea socioprofesională necesară în condițiile unei societăți în continuă schimbare, deoarece majoritatea copiilor frecventează cursurile unor școli francofone, dar mulți dintre ei au sosit de curând în Belgia și, prin urmare, trebuie să se adapteze repede la modul de predare a tuturor materiilor în limba franceză, să înțeleagă discursul profesorilor și să-și însușească în cel mai scurt timp posibil materia învățată de colegii lor. Noi îi ajutăm în acest proces adaptând cursurile la nivelul necesar”, ne-a declarat părintele paroh Patriciu Vlaicu. Studiul limbii române ocupă un loc privilegiat în cadrul procesului instructiv-educativ, obiective centrale fiind dezvoltarea competențelor de comunicare orală și scrisă, precum și familiarizarea copiilor cu textele literare și neliterare semnificative pentru vârsta lor. „Ținând cont de toate aceste particularități încercăm să utilizăm cele mai potrivite metode și mijloace didactice pentru atingerea scopului și a obiectivelor propuse”, a mai spus părintele.

Sunt înscriși 58 de elevi, cu vârste cuprinse între cinci și 13 ani, grupele de vârstă fiind: cinci-șapte ani, opt-10 ani, 11-13 ani, iar activitățile se desfășoară în zilele de sâmbătă (între orele 12:30 și 18:00). Duminica (între orele 12 și 13) este rezervată catehezei, ca o continuare a participării active la Sfânta Liturghie.

De asemenea, din septembrie 2007 funcționează și Școala biblică, în fiecare sâmbătă seara după Vecernie, în programul studiilor biblice fiind înscriși 40 de credincioși români ortodocși din Bruxelles. „Pentru fiecare săptămână există și o pregătire individuală, prin citirea zilnică a temei de lucru, în general un capitol pe zi, iar în cadrul serii biblice, după o introducere care situează lectura avută ca temă zilnică în contextul pastoral, animatorul serii biblice prezintă în 30 de minute elementele cele mai importante din capitolele respective, făcând o analiză axată în primul rând pe aspectele de ordin pastoral. Acestei expuneri sistematice îi urmează un dialog cu credincioșii pe temele suscitate de pasajele citite. Până acum au fost studiate în acest mod cărțile Vechiului Testament până la Proorocul Isaia, dar și Evanghelia după Matei și Faptele Apostolilor, deoarece considerăm că a fi creștin înseamnă să trăiești viața în Hristos și nu putem să trăim în Hristos dacă nu-L cunoaștem”, ne-a mai spus părintele Vlaicu.

Au loc și alte activități manuale, precum atelierul de pictură, unde sunt organizate cursuri gratuite de pictură pe sticlă, la care sunt invitați pe lângă copii și adulții. De trei ori pe an sunt invitați să conferențieze profesori de la facultățile din țară.

Comentarii Facebook


Știri recente