Activitatea extrașcolară ,,Toți pentru unul și unul pentru toți” la Seminarul Teologic din Giurgiu

Miercuri, 18 februarie, elevii claselor a XII-a, de la Seminarul Teologic ,,Teoctist Patriarhul” și Liceul Teoretic ,,Nicoale Cartojan”, profil pedagogic, au susținut activitatea extrașcolară ,,Toți pentru unul și unul pentru toți, îndrumați de doamna profesoară Mihaela Georgescu, de doamna profesoară Mihaela Ștefan și de Părintele Arhid. Prof. George Sebastian Grigorescu, potrivit episcopiagiurgului.ro.

Activitatea s-a desfășurat prin jocuri de cooperare, comunicare și creativitate. Scopul jocurilor de cooperare este creșterea gradului de participare individuală, formarea capacității de rezolvare în colectiv a unor probleme. Ele pot servi la: îmbunătățirea spiritului de echipă, desființarea barierelor și stereotipurilor psihologice, creșterea încrederii în sine a jucătorilor, creșterea tonusului și condiției fizice și mentale, creșterea solidarității și responsabilității. Într-un joc de colaborare, grupul de participanți are de rezolvat o problemă, o sarcină sau temă. Aceasta se face cu ajutorul inițiativei sau creativității unuia sau mai multor participanți și a comunicării. Rezolvarea sarcinilor impune jucătorilor să colaboreze, astfel încât chiar și cea mai izolată persoană devine un component important al echipei. Activitatea practică de rezolvare a diverselor jocuri formează spiritul de echipă.

Jocurile de creativitate sau inițiativă dezvoltă gândirea logică și creativă, sevesc la înțelegerea specificului acțiunii de conducere a oamenilor, în ce constă această activitate, și la învățarea capacității grupului de a face față diverselor sarcini comune.

Nu în ultimul rând, un alt scop al întâlnirii elevilor a fost cel al bucuriei de a fi împreună și a-și împărtăși unii altora reflectări ale propriilor vieți prin intermediul jocurilor.

Comentarii Facebook


Știri recente