Acte normative de interes pentru Biserică

În intervalul 22 decembrie 2012 – 11 ianuarie 2013, activitatea legislativă, desfășurată la nivel de autorități centrale (legislativ, executiv), a dus la adoptarea următoarelor acte normative, care au legătură cu viața și activitatea bisericească.

Secretariatul de Stat pentru Culte trece în subordinea Guvernului

Ordonanța de Urgență nr. 96/ 2012 privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul administrației publice centrale și pentru modificarea unor acte normative, publicată în Monitorul Oficial, nr. 884, partea I, din 22 decembrie 2012. Articolele 23 și 24 stabilesc că Autoritatea Națională pentru Restituirea Proprietăților (organ de specialitate al administrației publice centrale, cu personalitate juridică) și Secretariatul de Stat pentru Culte (instituție publică cu personalitate juridică, finanțată integral de la bugetul de stat) sunt reorganizate ca organe de specialitate ale administrației publice centrale și trec din subordinea Ministerului Finanțelor Publice, respectiv Ministerului Culturii și Patrimoniului Național, în subordinea Guvernului, sub coordonarea primului-ministru, prin Cancelaria Primului-Ministru.

Impozitele și taxele locale pentru anul 2013

Hotărârea nr. 1309 privind nivelurile pentru valorile impozabile, impozitele și taxele locale și alte taxe asimilate acestora, precum și amenzile aplicabile începând cu anul 2013, document publicat în Monitorul Oficial nr. 898, partea I, din 28 decembrie 2012. Actul reglementează nivelurile pentru valorile impozabile, impozitele și taxele locale, precum și alte taxe asimilate acestora, și amenzile care sunt aplicabile începând cu anul 2013. Această hotărâre a înlocuit normele metodologice de aplicare a prevederilor titlului IX (care se referă la impozitele și taxele locale) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal.

Proiect de lege

Într-o proximă ședință în plen a Camerei Deputaților se va reanaliza Proiectul de Lege nr. 368/2007 privind regimul juridic al bunurilor imobiliare, aparținând cultelor religioase ortodox și greco-catolic din România. Proiectul propune reglementarea regimului juridic al patrimoniului imobiliar, aparținând cultelor ortodox și greco-catolic, prin respectarea criteriului proporționalității, ținându-se cont de realitățile concrete și de situația existentă în acest moment în România. (Articol realizat de Daniel Filimon și publicat în „Ziarul Lumina” din data de 24 ianuarie 2013)

Comentarii Facebook


Știri recente