Academia Română a publicat Psaltichia lui Filothei Sfetagoreţul

Biblioteca Academiei Române a lansat marți ediţia facsimilată a „Psaltichiei româneşti” operă scrisă în 1713 de Filothei sin Agăi Jipei (Sfetagoreţul).

Filothei sin Agăi Jipei, s-a afirmat în istoria muzicii psaltice în primul rând pentru „românirea”, cum spunea el, a cântărilor psaltice bisericeşti.

Filothei scrie în Prefaţa „Psaltichiei” că a alcătuit cântările „nu după meşteşuguri latineşti şi rusăşti”, căci „ceale ce să cântă în besearecă, nu numai să să cânte, ci să să şi înţeleagă de pravoslavnicii creştini…”. Expresivitatea limbii utilizate şi bogăţia procedeelor lingvistice îl impun ca pe un rafinat cunoscător al spiritului limbii române şi ca veritabil om de cultură.

”Iubesc acest termen de «românire»

Prezent la eveniment, Vicepreşedintele Academiei Române Răzvan Theodorescu a afirmat că editarea ananstatică a manuscrisului reprezintă o contribuţie la istoria muzicii şi culturii româneşti.

„Şi cei care nu suntem specialişti în istoria muzicii ştim ce a însemnat Filothei sin Agăi Jipei, protopsaltul lui Antim Ivireanul, iar manuscrisul 61 din Bibliotecă, imprimat pe hârtie veneţiană de bună calitate, tot ce era în epoca brâncovenească se leagă de Veneţia, este pur şi simplu o capodoperă din punct de vedere al decoraţiei, cu portretul acela atât de naiv al lui Brâncoveanu, cu decoraţia florală şi cu tot ce înseamnă acest manuscris pentru românirea muzicii româneşti”.

„Iubesc foarte mult acest termen de românire, pentru că stilul brâncovenesc, din toate punctele de vedere, incluzându-l pe Filothei, este un stil cultural al românirii”, a spus Acad. Răzvan Theodorescu potrivit Agerpres.

La rândul său, şeful Cabinetului de manuscrise şi carte rară, Gabriela Dumitrescu, coordonator editorial, a precizat că intenţionează facsimilarea întregului corpus de psaltichii aflate în patrimoniul Bibliotecii Academiei Române.

Potrivit coordonatorilor ediţiei, volumul de 536 de pagini, tipărit în excelente condiţii grafice, este o antologie de cântări bisericeşti, care poate fi considerată un adevărat tezaur muzical, dar şi un monument de limbă românească.


Tipărirea în ediţie facsimilată a „Psaltichiei româneşti” se înscrie într-un proiect mai amplu al Cabinetului de manuscrise şi carte rară, care îşi propune să pună în circuitul public, atât pentru specialişti, cât şi pentru iubitorii de cultură, vechi şi inedite documente aflate în patrimoniul Bibliotecii Academiei Române. Proiectul a beneficiat de sprijinul Editurii Sapientia Principium Cognitio şi al Editurii Excelenţă prin Cultură.

Foto credit: Basilica.ro

Comentarii Facebook


Știri recente