A IV-a Consfătuire panortodoxă presinodală Chambesy, 6-12 iunie 2009

În perioada 6-12 iunie 2009, la centrul ortodox al Patriarhiei de Constantinopol din Chambesy, în apropierea orașului Geneva, au avut loc ședințele celei de-a IV-a Consfătuiri panortodoxe presinodale, convocată de Patriarhul Ecumenic Bartolomeu, cu acordul Întâistătătorilor Bisericilor Ortodoxe Locale, exprimat în cadrul Întâlnirii Întâistătătorilor Bisericilor Ortodoxe Locale din 10-12 octombrie 2008, la Fanar, și confirmat în cadrul schimburilor ulterioare de scrisori.

Consfătuirea a început cu săvârșirea Dumnezeieștii Liturghii din sărbătoarea Cincizecimii și s-a desfășurat sub președinția Înaltpreasfințitului Mitropolit Ioan de Pergam, din cadrul Patriarhiei Ecumenice, cu sprijinul secretarului pentru pregătirea Sfântului și Marelui Sinod al Bisericii Ortodoxe, Înaltpreasfințitul Mitropolit Ieremia de Elveția. La Consfătuire au participat reprezentanții tuturor Bisericilor Ortodoxe Autocefale, care au primit invitațiile corespunzătoare de la Sanctitatea Sa Bartolomeu, patriarhul Ecumenic.

Întâistătătorii Bisericilor Ortodoxe Locale au salutat participanții consfătuirii prin intermediul mesajelor sau al reprezentanților. Participanții la consfătuire au transmis telegrame tuturor Întâistătătorilor Bisericilor Locale, cerând rugăciunile lor și binecuvântarea pentru sesiunile de lucru care urmau.

Conform dorinței Întâistătătorilor și a reprezentanților Bisericilor Ortodoxe Locale, menționată în Mesajul participanților la Întrunirea amintită, de la Fanar, în octombrie 2008, tema Consfătuirii presinodale a fost legată de organizarea diasporei ortodoxe. Hotărârea legată de ordinea de zi a fost luată de participanți la începutul lucrărilor.

Consfătuirea, în duh de dragoste frățească și încredere, a analizat documentele pregătite la întrunirile Comisiei panortodoxe pregătitoare din 10-17 noiembrie 1990 și 7-13 noiembrie 1995, la Chambesy. În documente au fost introduse completări, corectări și explicații, adoptate în baza consensului.

Consfătuirea a recunoscut că toate Sfintele Biserici Ortodoxe doresc rezolvarea chestiunii organizării diasporei ortodoxe în baza tradiției și a practicii eclesiologice și canonice a Bisericii Ortodoxe. Consfătuirea a luat hotărârea creării de noi adunări episcopale în unele regiuni ale lumii, pentru reglementarea situației diasporei, adică a credincioșilor care locuiesc în afara granițelor Bisericilor Ortodoxe Locale. Președinții acestor adunări sunt primii dintre episcopii Patriarhiei Ecumenice din zona respectivă, iar în lipsa acestora, următorii [ierarhi], în conformitate cu ordinea din Dipticele Bisericilor. Participanții acestor adunări sunt toți episcopii canonici, recunoscuți de către toate Bisericile Ortodoxe și care păstoresc comunități în fiecare din aceste regiuni. Activitatea adunării episcopale este îndreptată spre manifestarea și confirmarea unității Bisericii Ortodoxe, slujirea pastorală comună a locuitorilor ortodocși din regiune și mărturia comună a acestora în fața lumii. Hotărârile din cadrul adunării episcopale se vor lua în baza unanimității Bisericilor, episcopii cărora sunt reprezentați în adunare.

Consfătuirea a aprobat, de asemenea, un proiect de regulament care să definească bazele activității adunărilor episcopale în diaspora ortodoxă.

Celelalte puncte de pe ordinea de zi a Sfântului și Marelui Sinod, și anume metoda de proclamare a autocefaliei și autonomiei, precum și ordinea dipticelor, vor fi analizate la următoarele ședințe ale comisiilor presinodale pregătitoare și prezentate pentru aprobare următoarelor consfătuiri panortodoxe presinodale.

Chambesy, Geneva, 12 iunie 2009

Semnează, președintele Consfătuirii,

Mitropolitul Ioan de Pergam

Comentarii Facebook


Știri recente