A apărut ultimul număr al Suplimentului Lumina cărților al Ziarului Lumina

Suplimentului Lumina cărţilor a fost difuzat împreună cu ediția națională a cotidianului Ziarul Lumina al Patriarhiei Române, în data de 31 mai 2018.

Principalele rubrici ale suplimentului vizează noutățile și recomandările editoriale, prezentarea colecțiilor de carte teologică și patristică, cărțile de cult și literatura pentru copii publicate de Editurile Patriarhiei Române, se menţionează în comunicatul emis de Editurile Patriarhiei Române.

Noutăţi Editoriale

Între noutăţile editoriale se numără următoarele titluri:

 • † Daniel, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române, BRÂNCUȘI – Escultor cristiano ortodoxo [ediție în limba spaniolă];
 • † Daniel, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române, Slujirea Bisericii – jertfelnicie și bucurie. Interviu acordat TVR [24 decembrie 2017];
 • † Daniel, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române, Lumina sfintelor icoane și jertfa apărătorilor Ortodoxiei;
 • Prof. Emilian Popescu, Studii de istorie și de spiritualitate creștină, vol. 1;
 • Arhim. Paisie Teodorescu, Reședința Patriarhală. Istorie, artă și misiune [ediția a II-a];
 • Pr. prof. dr. Nicolae Chifăr Icoană, iconologie, iconomahie etc.

Recomandări editoriale

Între recomandările editoriale propuse cititorilor regăsim volumul „Canoanele Bisericii Ortodoxe”, studiu introd., introd., note și trad. de Răzvan Perșa [ISBN 978-606-29-0205-6, Ed. BASILICA, 2018, 3 vol. 1024p.].

O altă recomandare editorială o reprezintă volumul retipărit recent cu titlul „Hotărârile dogmatice ale celor șapte Sinoade Ecumenice ale Bisericii Ortodoxe”, coordonator Pr. lect. dr. Sorin Șelaru [ISBN 978-606-29-0231-5, Ed. BASILICA, 2018, 574p.].

Din categoria lucrărilor dedicate Anului omagial al unității de credință și de neam şi Anului comemorativ al făuritorilor Marii Uniri din 1918 în Patriarhia Română, Editurile Patriarhiei Române au publicat o serie de lucrări dintre care menţionăm:

 • Biserica Ortodoxă Română și Marea Unire, vol. 1-2;
 • Patriarhul Miron Cristea, Cuvinte despre Marea Unire;
 •  Pr. Constantin Nazarie, Activitatea preoților de armată în Campania din 1916-1918; Uniți în cuget și în simțiri. Unitatea de credință și de neam, vol. 1;
 •  Uniți în cuget și în simțiri. Unitatea de credință și de neam, vol. 2;
 • Pr. Grigore N. Popescu, Preoțimea română și întregirea neamului, vol. 1;
 • Gheorghe Nicolescu et alli, Biserica Ortodoxă și Marea Unire. Preoți în tranșee [1916-1919], vol. 1;

La acest capitol Editurile Patriarhiei Române recomandă albumul „Reședința Patriarhală. Istorie și artă”, de Arhim. Paisie Teodorescu [ISBN 978-606-29-0196-7, Ed. BASILICA, 2018, 544pp.].

Ultima recomandare editorială o constituie volumul „Reflecții despre spiritualitatea poporului român”, semnat de Părintele profesor Dumitru Stăniloae [ISBN 978-606-29-0138-7, Ed. BASILICA, 2018, 504pp.].

Editorial

Editorialul publicat în pagina 1 a suplimentului este intitulat „Despre unitatea de credinţă şi de neam”, fiind dedicat Anului omagial al unității de credință și de neam şi Anului comemorativ al făuritorilor Marii Uniri din 1918 în Patriarhia Română.

Colecţii de carte

Dintre Colecțiile de carte teologică şi patristică publicate sub egida Editurilor Patriarhiei Române Suplimentul Lumina cărților prezintă în pagina 3 seria de autor semnată de Preafericitul Părinte Patriarh Daniel cu titlul „Lucrarea Bisericii în societate”.

Seria care conține cuvântările și mesajele rostite sau comunicate de Preafericirea Sa cu diferite prilejuri, actele de sfințire ale diferitelor locașuri de cult sau centre social-culturale, pastoralele sinodale şi patriarhale, scrisorile irenice transmise cu ocazia Sărbătorilor Învierii şi Nașterii Domnului, prefeţele unor cărți ş.a.

Până în prezent au apărut:

2008: Misiune pentru mântuire;

2009: Libertate pentru comuniune;

2010: Credință pentru fapte bune;

2011: Lumina Botezului şi bucuria Familiei;

2012: Semne de speranță în vreme de suferință;

2013: Comuniune şi înnoire misionară;

2014: Iubirea Jertfelnică – Lumină a Învierii;

2015: Misiunea parohiei şi a mănăstirii azi;

2016: Bucuria comuniunii și dinamica misiunii creștine;

2017: Lumina sfintelor icoane și jertfa apărătorilor Ortodoxiei.

Cărţi de cult

În pagina 4 sunt prezentate noile cărți de cult apărute sub egida Editurilor Patriarhiei Române amintind aici: Catavasier sau Octoih mic [2017], Carte de Tedeum [2017], Psaltirea [format mic, 2017], Panihida [2016], Acatistier [2016], Aghiasmatar [2016], precum și o serie de Slujbe

Literatura pentru copii

 • Literatura pentru copii a fost îmbogățită cu noi titluri dintre care:
 • De la Sfântul Nicolae la Sfântul Ioan Botezătorul. Mică enciclopedie a sărbătorilor creștine și a tradițiilor românești [text de Ana Pascu, ilustrații de Corina Petre];
 •  Ce dezvăluie icoanele Bisericii? Praznice împărătești [de Alina-Victoria Paraschiv];
 • Sfântul Evanghelist Luca ne povestește Faptele Apostolilor, text adaptat de Narcisa-Mihaela Câdă, ilustrații de Corina Petre; etc

Prezentul număr al Suplimentului se încheie cu informații legate de Salonul Internaţional de carte BOOKFEST desfăşurat la Romexpo, 30 mai – 3 iunie, unde sunt prezente, la standul F18 din Pavilionul B2,, cu binecuvântarea Preafericitului Părinte Patriarh Daniel, şi Editurile Patriarhiei Române.

Suplimentul trimestrial Lumina cărților al Ziarului Lumina este realizat în colaborare cu Editurile Patriarhiei Române.

Comentarii Facebook


Știri recente