7 lucruri despre Sf. Ioan Botezătorul explicate de Patriarhul Daniel

Biserica îl cinstește pe Sf. Ioan Botezătorul pentru lucrarea și viața sa sfântă, a spus Patriarhul Daniel vineri, de sărbătoarea Nașterii Sf. Ioan Botezătorul. Patriarhul a explicat în predica sa șapte lucruri importante despre acest sfânt.

„El îmbină curajul cu smerenia. Este smerit și în același timp un curajos mărturisitor al lui Mesia Hristos și un împlinitor al voii lui Dumnezeu”, a spus Preafericirea Sa despre sfânt.

„Această viață sfântă a Sf. Ioan Botezătorului îl face împlinitor al planului de mântuire al lumii prin faptul că este Înaintemergător, este Botezător al Domnului și Proroc al Domnului, care leagă Vechiul Testament de Noul Testament”, a spus Patriarhul Daniel.

1. De ce este reprezentat cu aripi?

„Prorocul Maleahi îl vede pe acest Înaintemergător ca fiind un înger care merge înaintea feței Domnului. Nu a zis înaintea Domnului, ci înaintea Feței Domnului, pentru că Fiul este Icoana Tatălui, este Fața lui Dumnezeu întoarsă spre umanitate”, a explicat Patriarhul Daniel.

Sfânta Liturghie la Altarul de vară al Reședinței Patriarhale, cu hramul „Nașterea Sf. Ioan Botezătorul”, vineri, 24 iunie 2022. Foto: Ziarul Lumina / Mihnea Păduraru

„Deci Prorocul Maleahi a văzut că el merge înaintea Feței Domnului, Care urma să se întrupeze. De aceea este pictat în iconografia ortodoxă ca un înger cu aripi, deși se afla în trup.”

Sf. Ioan Botezătorul este și un premergător al monahismului creștin, deoarece mama lui a fugit de Irod ca să scape viața pruncului și au trăit amândoi în pustie, cu puțină hrană și puține resurse.

2. Ce înseamnă numele lui?

Iohanan înseamnă în limba ebraică „Dumnezeu a avut milă”, „Cel miluit de Dumnezeu”, „Cel agreat, sau iubit de Dumnezeu”.

3. Ce înseamnă că va întoarce inimile părinților către copii?

„După ce a început să vorbească, tatăl copilului, Preotul Zaharia, s-a umplut și el de Duh Sfânt și a prorocit că acest copil va fi mare înaintea Domnului și va întoarce pe mulți părinți către copiii lor”, a amintit Patriarhul României.

Sfânta Liturghie la Altarul de vară al Reședinței Patriarhale, cu hramul „Nașterea Sf. Ioan Botezătorul”, vineri, 24 iunie 2022. Foto: Ziarul Lumina / Mihnea Păduraru

„Nu a zis că va întoarce inimile copiilor spre părinții lor, ci inimile părinților către copiii lor. Unii Sfinți Părinți ai Bisericii au văzut în această profeție a Dreptului Zaharia o tainică a lucrare a Duhului Sfânt, și anume că acești părinți care se vor întoarce spre copiii lor sunt evreii, care vor deveni creștini, pentru că generația tânără din poporul evreu va fi aceea a creștinilor, a celor care au crezut în Hristos”, a explicat Preafericirea Sa.

„Deci vedem că, încă de la nașterea sa, Sf. Ioan este un om al lui Dumnezeu, un slujitor al lui Dumnezeu care împlinește un anumit plan al lui Dumnezeu, și anume acela de a întoarce pe mulți evrei la Dumnezeu”, a subliniat Părintele Patriarh Daniel.

4. Ce înseamnă „să împlinim toată dreptatea”?

Mântuitorul Iisus Hristos a insistat să primească botezul lui Ioan, chiar dacă El nu avea păcat, spunând că se cuvine „să împlinim toată dreptatea”. „Adică să împlinim planul lui Dumnezeu de mântuire a lumii, tot ceea ce Dumnezeu a rânduit”, a tâlcuit Patriarhul Daniel.

5. Ce a prorocit Sf. Ioan Botezătorul?

  • A prorocit „că venirea Duhului Sfânt în lume, atunci când se vor boteza trei mii de oameni la Cincizecime, se va face în chip de limbi de foc. De aceea a spus: «Eu vă botez cu apă, dar va veni unul mai mare decât mine, care vă va boteza cu Duh Sfânt și cu foc». Adică vă va boteza cu Duh Sfânt în chip de limbi de foc”, a precizat Preafericirea Sa.
  • Spunând «Iată Mielul lui Dumnezeu, Care ridică păcatul lumii», sfântul „a mai profețit că Jertfa Mântuitorului Iisus Hristos pentru ridicarea păcatelor lumii, sau păcatului lumii, va avea loc la Paștile Iudaice, când se jertfea mielul pascal. Mielul pascal era o prefigurare a lui Hristos.”

„Această profeție că (Hristos) este Mielul Care ridică păcatul lumii a fost confirmată și de faptul că Sf. Ap. Pavel a spus despre jertfa lui Hristos: «Hristos, Paștele nostru, S-a jertfit pentru noi». Adică Jertfa Lui pe Cruce este o jertfă pascală”, a precizat Patriarhul României.

„E Mielul pascal, pe care l-au prevăzut prorocii prin lucrarea Duhului Sfânt, începând cu mielul de Paște, pe care îl consumau evreii ca aducere aminte a eliberării lor din Egipt trecând prin Marea Roșie. Acum, însă, Hristos trece nu prin Marea Roșie, ci prin jertfa sângeroasă a Crucii și aduce eliberare de păcat și de moarte, prin Înviere.”

6. Pentru cine mijlocește în mod deosebit?

Sfânta Liturghie la Altarul de vară al Reședinței Patriarhale, cu hramul „Nașterea Sf. Ioan Botezătorul”, vineri, 24 iunie 2022. Foto: Ziarul Lumina / Mihnea Păduraru

„Sf. Ioan Botezătorul se află în icoana Deisis, a Judecății de Apoi, în partea stângă a Mântuitorului, în timp ce Maica Domnului stă în partea dreaptă a Mântuitorului, ambii fiind mijlocitori în fața Dreptului Judecător pentru cei care s-au pocăit de păcate, dar nu au mai avut și timp să împlinească și faptele pocăinței”, a explicat Părintele Patriarh Daniel.

Totodată, „fiind rodul rugăciunii părinților săi înaintați în vârstă, a devenit și ocrotitor al familiilor și ajutător al familiilor care doresc să aibă copii, doresc această binecuvântare de la Dumnezeu, iar, dacă nu pot să aibă ei înșiși copii, înfiază copii de la alte familii”.

„De aceea, sărbătoarea acesta este o sărbătoare mult îndrăgită de familiile creștine. Este și ocrotitor al familiilor care au mulți copii și care mulțumesc lui Dumnezeu pentru binecuvântarea aceasta”, a mai spus Patriarhul Daniel.

7. Câte zile de pomenire are în calendar?

Sfânta Liturghie la Altarul de vară al Reședinței Patriarhale, cu hramul „Nașterea Sf. Ioan Botezătorul”, vineri, 24 iunie 2022. Foto: Ziarul Lumina / Mihnea Păduraru

Sf. Ioan Botezătorul este cinstit în mod deosebit în Biserica noastră prin faptul că are șase zile de pomenire în calendar – trei sunt înscrise cu literă roșie și trei cu literă neagră:

  • 23 septembrie: Zămislirea Sf. Ioan Botezătorul
  • 7 ianuarie: Soborul Sf. Ioan Botezătorul
  • 24 iunie: Nașterea Sf. Ioan Botezătorul
  • 29 august: Tăierea Capului Sf. Ioan Botezătorul
  • 24 februarie: Întâia și a doua aflare a capului Sf. Ioan Botezătorul
  • 25 mai: A Treia aflare a capului Sf. Ioan Botezătorul

Părintele Patriarh Daniel a participat vineri la Sfânta Liturghie la Altarul de vară al Reședinței Patriarhale, care are hramul „Nașterea Sf. Ioan Botezătorul”.

Foto credit: Ziarul Lumina / Mihnea Păduraru

Urmărește-ne pe Telegram: t.me/basilicanews

Comentarii Facebook


Știri recente