500 de ani de la apariția Liturghierului lui Macarie

Între 1447 și 1456 s-au tipărit primele cărți dupa metoda lui Guttemberg, iar în perioada 1450-1500, tiparirea după această tehnică s-a răspândit în toată Europa, de la Veneția, Nürenberg, Paris, Köln, Milano, la Lyon. Principatele Române au fost printre primele țări din Europa care au introdus noua tehnică și, imediat după 1500, au început să apară și la noi cărți tipărite. Prima carte ieșită de sub teascurile unei tiparnițe, pe teritoriul României, este Liturghierul, apărută în anul 1508. Pentru a consolida prestigiul Bisericii ca principal sprijin al statului, domnul l-a adus în țară pe călugărul Macarie, ieromonah sârb din Muntenegru, care, învățând meșteșugul tiparului la Veneția, începe această activitate la Târgoviște, capitala Țării Românești. Sprijinit de luminatul domn Radu cel Mare(1495-1508), va scoate de sub tipar un Liturghier, iar în anii ce au urmat și alte cărți cu conținut religios: un Octoih slavon, în anul 1510 și un Tetraevanghel slavon, publicat la patru ani de la prima tipăritură, în 1512, lucrări care vor deschide drumul istoric și benefic al edițiilor următoare. Cele trei scrieri tipărite de Macarie au fost răspândite atât în provinciile românești, cât și în mănăstirile din Balcani dar și în bibliotecile centrelor culturale din Europa.

Comentarii Facebook


Știri recente