5 ani de la trecerea la Domnul a jurnalistului Florin Zamfirescu

Florin Zamfirescu, membru fondator al Ziarului Lumina şi primul director editorial al acestui cotidian, a fost comemorat ieri, 28 ianuarie, în redacţia Ziarului Lumina de la Bu­cu­reşti, cu prilejul împlinirii a cinci ani de la trecerea sa la Domnul, informează Ziarul Lumina. Slujba de pomenire a fost să­vâr­şită de părintele consilier patri­ar­hal Nicolae Dascălu, directo­rul general al Publicaţiilor „Lu­mi­na“ şi coordonatorul Cen­tru­lui de Presă BASILICA al Pa­tri­ar­hiei Române, în prezenţa mem­brilor colectivului editorial şi administrativ al ziarului.

Părintele director a subliniat că evocarea lui Florin Zamfi­res­cu, cel care a fost un deschizător de drumuri în domeniul jurnalismului bise­ricesc, este un act de recu­noştinţă şi o expresie a cre­din­ţei că activitatea noastră pă­mân­tească, dacă este îndreptată spre slujirea aproapelui, do­bân­deşte ecouri veşnice: „Noi, cei care lucrăm la Ziarul Lu­mi­na, purtăm făclia Învierii Dom­nu­lui nostru Iisus Hristos şi avem credinţa că iubirea lui Dum­nezeu este mai mare decât moartea şi că suntem vii în lumina cea neapropiată a lui Dum­nezeu, chiar dacă am trecut pragul vieţii acesteia. Se cuvine să purtăm recunoştinţă celor care s-au ostenit aici o vre­me înaintea noastră şi care au făcut într-un fel să se deschi­dă nişte drumuri celor care lucrează astăzi aici. Dacă atunci, în luna februarie 2005, nu s-ar fi fondat Ziarul Lumina, cu bi­ne­cu­vântarea Preaferi­ci­tu­lui Pă­rin­te Patriarh Daniel (n.r., pe atunci Mitropolit al Mol­dovei şi Bu­covinei), şi cu eforturile echi­pei de bază în cadrul căreia un loc de frunte l-a avut Florin Zamfirescu, noi nu am fi astăzi aici. Cei care l-au cunoscut l-au apreciat pentru dinamismul, entuziasmul şi îndrăzneala lui de a gândi că se pot face multe lucruri în socie­ta­tea românească de după 1990 şi, de asemenea, în Biserica re­năs­cută în societate după anii de dictatură comunistă. Ne sim­ţim solidari cu el pentru că, de partea cealaltă a pra­gului vieţii, eu cred că se gân­deşte la Ziarul Lu­mina“.

Părintele director a mai precizat că până la 7 februarie 2015, când se împlinesc 10 ani de apariţie neîntreruptă a Zia­ru­lui Lumina, va fi publicat un volum în memoria lui Florin Zam­firescu, îngrijit de colega noastră Otilia Bălinişteanu.

Comentarii Facebook


Știri recente