23 august 2012 – Preasfințitul Părinte Vincențiu, Episcopul Sloboziei și Călărașilor își serbează ziua de naștere

Preasfințitul Vincențiu Grifoni (începând din 28 iunie 2009) a fost ales în ziua de 18 iunie 2009, potrivit procedurii de alegere a ierarhilor eparhioți existentă în noul Statut de organizare și funcționare a Bisericii Ortodoxe Române, după care se conduce Biserica Ortodoxă Română din anul 2008, prin 39 voturi din cele 46 exprimate de membrii Sfântul Sinod, devenind cel de-al treilea episcop al Eparhiei Sloboziei și Călărașilor. Anterior, la 5 iunie 2009, fusese propus drept primul candidat pentru acest scaun episcopal în ședința reunită a membrilor Sinodului Mitropolitan al Mitropoliei Munteniei și Dobrogei și a Adunării Eparhiale a Episcopiei Sloboziei și Călărașilor.

Biografie

Preasfințitul Vincențiu Grifoni, episcopul Sloboziei și Călărașilor s-a născut la 23 august 1954, în București, din părinții Petru și Elena Grifoni, buni creștini ortodocși, înzestrați de Tatăl Ceresc cu trei copii, la botez primind numele de Victor.

A urmat cursurile învățământului primar, gimnazial și liceal în București, obținând diploma de bacalaureat la Liceul Matei Basarab. Între anii 1974-1978 a frecventat cursurile Institutului Teologic Universitar din Sibiu, la încheierea cărora, în anul 1978, a obținut diploma de licențiat în teologie cu teza intitulată Sfinții Părinți din secolul al IV-lea, îndrumători ai vieții duhovnicești.

În perioada 1978-1983, cu o întrerupere de șase luni, când a satisfăcut serviciul militar, a funcționat în cadrul Editurii Institutului Biblic și de Misiune Ortodoxă din București în calitate de corector și secretar de editură, având ca responsabilitate și pregătirea publicațiilor ce urmau să apară în limba engleză.

Între anii 1983-1990 a funcționat ca redactor la Editura Mitropoliei Olteniei și a Arhiepiscopiei Craiovei, unde a desfășurat activități în domeniul publicațiilor mitropolitane și eparhiale, precum și al pregătirii altor cărți, monografii și lucrări de literatură teologică și istorică.

Simțind chemare spre viața monahală, a fost primit ca frate în obștea Mânăstirii Lainici, din Arhiepiscopia Craiovei (județul Gorj) unde, la l octombrie 1983, a fost tuns în monahism sub numele de Vincențiu.

La sărbătoarea Sfântului Mare Mucenic Dimitrie, Izvorâtorul de Mir, pe 26 octombrie 1983, a fost hirotonit ierodiacon, iar de sărbătoarea Nașterii Domnului a aceluiași an 1983, a fost hirotonit ieromonah.

Apreciind sârguința în ascultările în care a fost rânduit, mitropolitul de pioasă amintire Nestor al Olteniei i-a acordat rangul de protosinghel, la data de 26 octombrie 1985, după care, la propunerea aceluiași înalt ierarh, Sfântul Sinod al Bisericii Ortodoxe Române l-a învrednicit cu rangul de arhimandrit, la 14 iunie 1987.

La data de 1 august 1990 a fost numit Superior al Așezămintelor românești de la Ierusalim și Iordan, precum și reprezentant al Patriarhiei Române pe lângă Patriarhia Ierusalimului.

În perioada activității desfășurate la Ierusalim, a chivernisit și gospodărit cu mare responsabilitate patrimoniul Așezămintelor noastre de la Ierusalim, executând ample lucrări de restaurare și înnoire la biserică și clădiri, s-a îngrijit de editarea în bune condiții a publicației ortodoxe românești Învierea și a slujit în permanență, venind mereu în sprijinul românilor ortodocși aflați în pelerinaj la Locurile Sfinte, cu sfatul duhovnicesc și cu ajutorul material.

Pe perioada șederii la Ierusalim, buna cunoaștere a limbii engleze i-a permis întreținerea de bune raporturi cu Patriarhia Ierusalimului, cât și cu reprezentanții celorlalte culte religioase de acolo, precum și cu autoritățile Statului Israel, în folosul Așezămintelor noastre și al Patriarhiei Române.

În ședința Sfântului Sinod din 12 ianuarie 1994, la propunerea vrednicului de pomenire Patriarh Teoctist, Sfântul Sinod l-a ales în postul de Episcop-vicar patriarhal, cu titlul de Ploieșteanul, ridicându-l la demnitatea arhieriei, fiind remarcat pentru realizările obținute pe perioada activității sale în ascultarea de Superior al Așezămintelor Ortodoxe Române de la Ierusalim și Iordan.

A fost hirotonit întru arhiereu la praznicul Întâmpinării Domnului, 2 februarie 1994, în Catedrala Sfântul Spiridon-Nou din București, Paraclis Patriarhal, de către fericitul întru adormire Patriarh Teoctist, împreună cu alți ierarhi din Sfântul Sinod. De la data începerii activității în postul de Episcop-vicar patriarhal, prin decizie patriarhală, a defășurat activități de coordonare a Cancelariei Sfântului Sinod și a unor sectoare din cadrul Administrației Patriarhale (Sectorul economic-financiar, Biroul Catedrala Mântuirii Neamului, Biroul de presă, Așezămintele românești de la Ierusalim, Iordan și Ierihon) și ale Institutului Biblic și de Misiune Ortodoxă (Editură, Tipografie, Ateliere).

Prin hotărârea Sfântului Sinod nr.711 luată în ședința de lucru din 18 februarie 2001, a fost desemnat ca Secretar al Sfântului Sinod al Bisericii Ortodoxe Române și Secretar al Sinodului Permanent, supraveghind activitatea Cancelariei Sfântului Sinod pentru pregătirea lucrărilor și comunicarea hotărârilor, precum și întocmirea la timp a proceselor-verbale și publicarea sumarelor ședințelor de lucru.

A participat ca reprezentant al Patriarhiei Române la mai multe întâlniri interne și internaționale pe diverse teme, cum ar fi: Congresul mondial al familiei (Manilla, Filipine, 2002), unde a prezentat un referat în plenul Congresului; întronizarea Patriarhului Irineu și apoi a urmașului său, Patriarhul Teofilos al III-lea (Ierusalim, 2005); întronizarea Arhiepiscopului Hristodoulos al Eladei (Atena, Grecia, 1999); întronizarea Patriarhului Teodor al Alexandriei (Alexandria, Egipt, 2004); sărbătoarea Comunității românești din Sofia (Bulgaria, 2008); Întruniri ale Comisiei mixte de dialog dintre Biserica Ortodoxă Română și Biserica Română Unită cu Roma (Greco-Catolică), în calitate de secretar al Sfântului Sinod ș.a.

Cu aprobarea Sfântului Sinod și cu binecuvântarea patriarhului României a participat la activitatea unor comisii de lucru inter-instituționale în probleme de interes general bisericesc: Comisia Mixtă Guvern-Patriarhie, Comisia Patriarhiei Române pentru dialog cu Parlamentul României, Comisii speciale de dialog cu autoritățile publice centrale și locale (Administrația Prezidențială, Guvern, ministere, Primăria Capitalei).

De asemenea, a participat alături de alți ierarhi ai Sfântului Sinod la activitatea unor Comitete speciale pregătitoare a unor manifestări privind: Întrunirea internațională „Oameni și Religii” organizată de Comunitatea Sant’Egidio (1998); Vizita în România a Papei Ioan Paul II (1999); Congresul internațional „Familia și viața la începutul unui nou mileniu creștin” (2001); Conferința „Biserica și valorile euro-atlantice” (2002); Funeraliile vrednicului de pomenire Patriarh Teoctist (2007), Întronizarea Preafericitului Părinte Daniel ca Patriarh al Bisericii Ortodoxe Române (2007). A participat și la numeroase manifestări și acțiuni cu caracter cultural, social, precum și de reprezentare a Bisericii Ortodoxe Române și a Întâistătătorului ei.

Din anul 1994, cu aprobare patriarhală, a prezidat Comisia de Pictură Bisericească, încurajând realizarea în biserică a picturii în frescă și promovarea unor tineri pictori talentați. A prezidat examenele pentru pictori bisericești, în urma cărora au fost atestați sute de noi pictori bisericești.

Prin Decizia Patriarhului Teoctist nr. 2/2000 i s-au încredințat administrarea economică și gospodărească, îndrumarea vieții liturgice și duhovnicești a obștii Mânăstirii Antim din București unde, cu binecuvântare patriarhală a inițiat, supravegheat, obținut finanțarea de la bugetul de stat și finalizat următoarele lucrări: reconstrucția vechii stăreții, prin amenajarea a 3 apartamente episcopale și a 3 săli pentru stăreția Mânăstirii; acoperirea clădirii cu tablă de cupru; consolidarea clădirii și acoperiș nou din aramă la biserica mare a Mânăstirii; dotarea cu instalație electrică și termică nouă, pardoseală nouă din piatră; restaurarea picturii și a elementelor din piatră, din care face parte și catapeteasma; refacerea și recondiționarea mobilierului, a policandrelor și obiectelor de cult; dotarea bisericii cu aer condiționat; construcția din nou în curtea interioară a unor spații multifuncționale; amenajarea curții interioare; înlocuirea rețelei de canalizare și amenajarea curții Bisericii prin pavarea cu dale de granit; reamenajarea muzeului Mânăstirii.

Cu aprobarea patriarhului Teoctist, s-a implicat în mod direct în preluarea și administrarea imobilului care a găzduit Camera Deputaților și care a devenit Palatul Patriarhiei, cu întreg inventarul, care a fost ulterior îmbogățit. S-au înfăptuit lucrări de restaurare și reamenajare a celor șapte saloane oficiale de pe latura estică (pereți, tavane, ștucaturi, instalații termice, electrice și sanitare noi, precum și restaurarea tâmplăriei); lucrări de restaurare și amenajare a trei birouri și secretariatele respective pentru cei trei episcopi-vicari patriarhali; construcția nouă din curtea interioară, spațiu multifuncțional necesar pentru activitățile oficiale din grădina Palatului; înlocuirea rețelei de canalizare din curtea interioară; refacerea treptelor monumentale de pe latura estică; refacerea cupolei la Aula Magna Teoctist Patriarhul; amenajarea bucătăriei și a sălii de mese pentru unitatea de jandarmi; porți de acces noi în curtea interioară și parcul Palatului, pe laturile de sud și est; restaurarea spațiilor unde s-au amenajat sediile postului de televiziune TRINITAS TV, postului de radio TRINITAS și agenția de știri BASILICA; mochetarea holurilor de la parterul Palatului; înlocuirea vechii centrale termice cu una modernă; montarea unei centrale telefonice noi și conectarea la aceasta a imobilelor Administrației Patriarhale.

Cu binecuvântarea patriarhului Teoctist a făcut demersuri și a obținut fondurile necesare pentru executarea unor ample lucrări de restaurare, înnoire și îmbunătățire a Reședinței Patriarhale: amenajarea spațiilor de pe latura vestică și de pe latura sudică unde sunt camerele ierarhilor (montarea de instalații noi și dotarea camerele cu grup sanitar); reacoperirea întregii Reședințe Patriarhale cu tablă de cupru; restaurarea și modernizarea spațiilor ce cuprind dormitorul patriarhal, cabinetul patriarhal și secretariatul cu o nouă arhitectură, prin elemente noi de zidărie, ștucatură și instalații noi (termice, electrice și sanitare); restaurarea și reamenajarea Salonului Mitropoliților, a Sălii Sfântului Sinod, a salonului Justinian Patriarhul, a celor două saloane de sufragerie; amenajarea și modernizarea bucătăriei și dotarea cu aparatură profesională; achiziționarea și montarea picturii în mozaic la intrarea principală în Reședința Patriarhală. Despre implicarea sa în aceste lucrări mărturisește pisania pe care Patriarhul Teoctist a așezat-o la finalizarea lucrării.

Pentru sediul Administrației Patriarhale, cu aprobare patriarhală, a obținut fondurile pentru executarea lucrărilor de finisaje interioare și zugrăveli noi, trecerea de la încălzire cu sobe la încălzire termică, prin instalarea unei centrale termice noi, prin executarea de instalații noi, vopsitorii, dotarea birourilor cu mobilier și computere. De aceeași manieră a procedat și pentru clădirea Blocului P5 B-Unirii (astăzi Centrul Social-Cultural Sfântul Apostol Andrei), pentru care a obținut fonduri destinate executării lucrărilor de modernizare și dotare (mobilier, aer condiționat) a apartamentelor pentru primirea oaspeților, amenajarea unei sufragerii și a bucătăriei cu toate dotările, refacerea scărilor interioare și mochetarea acestora, refacerea terasei, înlocuirea sistemului de colectare a apelor pluviale, montarea unor lifturi noi, rapide; montarea unei noi centrale termice, ceea ce a dus la diminuarea substanțială a cheltuielilor la încălzire.

Din încredințare patriarhală, a coordonat lucrările la clădirea Tipografiei Institutului Biblic și de Misiune Ortodoxă constând în: reparații exterioare și interioare, recompartimentări interioare și modernizarea prin crearea de birouri dotate cu mobilier nou, pardoseli și mochetă nouă, reamenajarea curții interioare cu noi canalizări și pavaj nou. Din punct de vedere tehnologic, a supravegheat înnoirea dotărilor tehnice prin achiziționarea unor mașini noi, performante care au așezat Tipografia în rândul celor mai moderne tipografii din București.

În domeniul activității liturgice, pastoral-misionare și al reprezentării bisericești, în cei 15 ani de arhierie, a fost delegat de către Patriarhul României la numeroase sfințiri și resfințiri de lăcașuri de cult în cuprinsul Arhiepiscopiei Bucureștilor sau în alte eparhii, a săvârșit sute de hirotonii întru preot, diacon, precum și hirotesii întru duhovnic, a participat la proclamări solemne ale canonizării unor sfinți români, a participat direct în comitetele pregătitoare ale Sfințirii Sfântului și Marelui Mir, fie prin trimiterea în străinătate pentru procurarea unor ingrediente, fie în soborul de preparare al Sfântului și Marelui Mir, precum și în comitetul Patriarhiei Române pentru organizarea manifestărilor spiritual-culturale și de educație religioasă desfășurate sub genericul Icoana din sufletul copilului, începând cu anul 1994.

În calitate de Secretar al Sfântului Sinod, din încredințarea Sfântului Sinod sau a Patriarhului României a prezentat punctul de vedere oficial al Bisericii Ortodoxe Române în diferite probleme privind rosturile și participarea Bisericii la viața societății pe multiple planuri (educativ, cultural, social-filantropic), a prezentat și susținut interesele Bisericii în domeniul legislativ, economic, financiar, precum și în alte probleme punctuale, atunci când a fost necesar.

Pentru activitatea de înaltă reprezentare bisericeasă a fost răsplătit de autoritățile statului român cu Ordinul Serviciul Credincios, iar de către Patriarhul Diodor al Ierusalimului cu Ordinul Crucea Sfântului Mormânt.

De-a lungul timpului a publicat în Revista Mitropolia Olteniei, între anii 1983-1990, articole, cronici etc. De asemenea, sub privegherea vrednicului de pomenire mitropolit Nestor, s-a ostenit alături de un colectiv la pregătirea pentru tipar a Proloagelor de la Neamț (Editura Arhiepiscopiei Craiovei, 1990, 2 volume) și a coordonat pregătirea pentru tipar și editarea următoarelor lucrări: Pr. Prof. Dumitru Stăniloae, Spiritualitate și comuniune în Liturghia ortodoxă (Editura Arhiepiscopiei Craiovei, 1986), volumul Familia și viața la începutul unui nou mileniu creștin (EIMBOR, București, 2001), precum și volumul Legiuirile Bisericii Ortodoxe Române – extras (EIBMOR, București, 2003).

Întronizarea

Festivitatea de întronizare a avut loc la 28 iunie 2009. Preasfințitul Vincențiu este primul episcop întronizat în catedrala episcopală Înălțarea Domnului din Slobozia, la ceremonie participând numeroși preoți și credincioși.

Slujba a fost săvârșită de Preafericitul Daniel, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române, înconjurat de douăzeci de membrii ai Sfântului Sinod, cel mai mare număr de ierarhi care a slujit vreodată în Eparhia noastră: Înaltpreasfințitul Teofan, arhiepiscopul Iașilor și mitropolitul Moldovei și Bucovinei, Înaltpreasfințitul mitropolit Nifon, arhiepiscopul Târgoviștei, Înaltpreasfințitul Teodosie, arhiepiscopul Tomisului, Preasfințitul Epifanie, episcopul Buzăului și Vrancei, Preasfințitul Calinic, episcopul Argeșului și Muscelului, Preasfințitul Casian, episcopul Dunării de Jos, Preasfințitul Lucian, episcopul Caransebeșului, Preasfințitul Nicodim, episcopul Severinului și Strehaiei, Preasfințitul Vincențiu, episcopul ales al Sloboziei și Călărașilor, Preasfințitul Ambrozie, episcopul Giurgiului, Preasfințitul Ioan, episcopul Covasnei și Harghitei, Preasfințitul Galaction, episcopul Alexandrei, Preasfințitul Siluan, episcop al Episcopiei Ortodoxe Române a Ungariei, Preasfințitul Visarion, episcopul Tulcii, Preasfințitul Macarie, episcop al Episcopiei Ortodoxe Române a Europei de Nord, Preasfințitul Mihail, episcop al Episcopiei Ortodoxe Române a Australiei și Noii Zeelande, Preasfințitul Varsanufie Prahoveanul, episcop-vicar al Arhiepiscopiei Bucureștilor, Preasfințitul Gurie Gorjeanul, episcop-vicar al Arhiepiscopiei Craiovei și Preasfințitul Ioachim Băcăuanul, arhiereu-vicar al Episcopiei Romanului.

Din partea autorităților centrale de stat au fost prezenți: domnul Traian Băsescu, președintele României, domnul Vasile Blaga, ministrul Dezvoltării Regionale și Locuinței, domnul Adrian Lemeni, secretar de stat la Secretariatul de Stat pentru Culte, precum și alți reprezentanți ai autorităților centrale și locale de stat.

Comentarii Facebook


Știri recente