21 septembrie – Ziua Internațională a Păcii

În fiecare an, în data de 21 septembrie, la nivel mondial, se comemorează Ziua Internațională a Păcii, o zi dedicată întăririi idealurilor de pace între popoare, precum și în interiorul acestora.

Această zi a fost instituită în anul 1981 de către Adunarea Generală a Organizației Națiunilor Unite pentru a coincide cu deschiderea lucrărilor acesteia, respectiv în a treia zi de marţi din luna septembrie a fiecărui an. Ziua Internaţională a Păcii a fost celebrată pentru prima oară în anul 1982. Prin rezoluţia 55/282 din anul 2001, Adunarea Generală a Organizației Națiunilor Unite a stabilit ziua de 21 septembrie drept ziua anuală a non-violenţei şi a încetării conflictului armat.

Să ne rugăm ca pacea să fie lumina vieţii pentru toţi oamenii

Preafericitul Părinte Daniel, Patriarhul României, a adresat în anul 2013, la sărbătoarea Naşterii Maicii Domnului, un apel la rugăciune pentru pace arătând că toţi oamenii avem datoria morală de a ne ruga şi de a lucra pentru pace, după îndemnul Mântuitorului Iisus Hristos, Împăratul păcii, Care spune: «Fericiţi făcătorii de pace, că aceia fiii lui Dumnezeu se vor chema!” (Matei 5, 9)»”. „Să ne rugăm ca pacea să fie lumina vieţii pentru toţi oamenii, indiferent de religie sau cultură”, a mai precizat Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române în acel îndemn.

Dumnezeu este întotdeauna împreună cu făcătorii de pace

În mesajul adresat de Preafericitul Părinte Anastasie, Arhiepiscopul Tiranei și al întregii Albanii, cu prilejul deschiderii conferinţei internaţionale Pacea este întotdeauna posibilă organizată în Tirana, în perioada 06-08 septembrie 2015, Preafericirea Sa a subliniat faptul că în secolul XXI pacea trebuie să devină principala noastră preocupare.

„Efortul depus pentru pace, înlăuntrul nostru, în mediul înconjurător, în comunitatea noastră, în întreg universul, este îndatorirea noastră prioritară. Iar în secolul XXI acest efort trebuie să devină principala noastră preocupare, având certitudinea că Dumnezeu reprezintă pacea. Dumnezeu este întotdeauna împreună cu făcătorii de pace, sprijinindu-i pe aceştia în eforturile lor”, a spus Arhiepiscopul Albaniei.

Căutaţi pacea cu toţi şi sfinţenia, fără de care nimeni nu va vedea pe Dumnezeu

Pacea este una dintre roadele Duhului Sfânt, după cum indică Sfântul Apostol Pavel în Epistola către Galateni în care spune: „Roada Duhului este dragostea, bucuria, pacea, îndelungă-răbdarea, bunătatea, facerea de bine, credinţa, blândeţea, înfrânarea, curăţia(Galateni 5, 22-23). De asemenea, Preafericitul Părinte Patriarh Daniel a evidenţiat, într-unul din cuvintele sale, faptul că în Epistola către Evrei pacea este numită condiţia mântuirii şi a vederii lui Dumnezeu în Împărărţia Cerurilor: „Căutaţi pacea cu toţi şi sfinţenia, fără de care nimeni nu va vedea pe Dumnezeu” (Evrei 12, 14). Totodată, Întâistătătorul Bisericii Ortodoxe Române a arătat că Hristos înnoieşte viaţa omenirii şi ne face să pregustăm Împărăţia Sa care reprezintă „dreptate, pace şi bucurie în Duhul Sfânt(Romani 14, 17).

În pace Domnului să ne rugăm

Prima cerere a Ecteniei Mari îndeamnă ca rugăciunea să fie însoţită de pace: În pace Domnului să ne rugăm. De asemenea, în cadrul Sfintei Liturghii, preotul atenţionează: Să luăm aminte, sfânta jertfa în pace să o aducem”, adică, după cum precizează Sfântul Nicolae Cabasila[1], „să ne amintim de cuvintele Mântuitorului: «Dacă aduci darul tău la altar şi-ţi aduci aminte că cineva are ceva împotriva ta, împacă-te mai întâi cu el, apoi întorcându-te, adu darul tău» (Matei V, 23-24). Răspunsul credincioşilor (Mila păcii, jertfa laudei!) arată că „nu trebuie numai să aducem Jertfa în pace, dar aducem pacea însăși în chip de dar, ca pe o a două jertfa. Aducem lui Dumnezeu milă, fiindcă El a zis: «Milă voiesc, iar nu jertfă». Iar mila este roada păcii celei trainice şi curate, căci dacă nici o patimă nu tulbură sufletul, nimic nu-l împiedică să fie plin de milă».

În ziua internaţională pentru pace, să urmăm îndemnul Sfântului Apostol Pavel care spune: Dacă se poate, pe cât stă în puterea voastră, trăiţi în bună pace cu toţi oamenii” (Rm. 12, 18).

[1]Sf. Nicolae Cabasila, Tâlcuirea dumnezeiestii liturghii, traducere din limba greacă de Pr. Prof. Dr. Ene Branişte, p. 36-37.

Comentarii Facebook


Știri recente