18 septembrie 1787 – A trecut la cele veșnice în București, Mitropolitul Țării Românești Grigore II

18 septembrie 1787 – A trecut la cele veșnice în București, Mitropolitul Țării Românești Grigore II. Studii la Academia de la „Sfântul Sava” din București, probabil călugărit la Mănăstirea Colțea din București, unde a ajuns egumen, apoi eclesiarh la Catedrala mitropolitană; „mitropolit titular” de Mira Lichiei (1748-1760), apoi Mitropolit al Ungrovlahiei, din 28 iulie 1760 până la moarte. A condus o delegație a Țării Românești la Sankt Petersburg (1770), pentru a prezenta țarinei Ecaterina a II-a doleanțele țării. Este ctitorul bisericilor bucureștene „Sfântul Nicolae Vlădica” și „Oborul vechi”. În timpul păstoririi sale și cu cheltuiala lui s-au tipărit aproximativ 40 de cărți, fie de slujbă, fie de învățătură (de pildă, „Cazania”, 1768, după a lui Varlaam) sau traduceri din Sfinții Părinți (Sf. Simeon al Tesalonicului. „Omiliile” Sf. Macarie Egipteanul), dar și cărți pentru grecii ortodocși (între care și „Mărturisirea ortodoxă” a lui Petru Movilă, 1767). în 1774 generalul rus Petru Saltâkov i-a dăruit moaștele Sfântului Dimitrie cel Nou Basarabov, pe care le-a așezat în Catedrala mitropolitană; în 1776 Patriarhul ecumenic Sofronie II i-a acordat titlul onorific de „locțiitor al scaunului din Cezareea Capadociei’.

Comentarii Facebook


Știri recente