16 iunie 1753 – A trecut la Domnul în București Mitropolitul Neofit Criteanul (sau Cretanul)

16 iunie 1753 – A trecut la Domnul în București Mitropolitul Neofit Criteanul (sau Cretanul). A venit în Țara Românească pe când era ieromonah; dascăl al copiilor domnitorului Constantin Mavrocordat. În 1737 hirotonit ca mitropolit „titular” (onorific) de Mira Lichiei, „transferat” în scaunul de Mitropolit al Țării Românești la 7 noiembrie 1738, păstorind până la moarte. Deși era grec, s-a dovedit un foarte bun ierarh pentru români: a luat parte la acțiunea de desființare a „rumâniei” în 1746, a protestat în fața abuzurilor unui domn fanariot, a sporit averea Mitropoliei, a îndrumat școlile țării, înființând el însuși o școală la Pătroaia, jud. Dâmbovița, subvenționată de Mitropolie, în care învățau carte gratuit copii de țărani (1746-1774), a înființat și înzestrat biblioteca Mitropoliei, a tipărit toate cărțile de slujbă – cu excepția Mineielor – (unele în mai multe ediții), dar și cărți de învățătură, între care: Întrebări bogosloveșt,. traduse după Sfântul Atanasie cel Mare (1741), Cazaniile lui Ilie Miniat (1742, prima ediție în limba română), Pravoslavnica Mărturisire a lui Petru Movilă (1746), Mărgăritarele Sfântului Ioan Gură de Aur (1746) și altele. În vara anilor 1746 și 1747 a făcut două vizite canonice în eparhia sa și o parte din cea a Râmnicului, redactând interesante însemnări de călătorie, cu date istorice, geografice, etnografice, copii de inscripții.

Comentarii Facebook


Știri recente