14 septembrie 2002 – A trecut la cele veșnice în București, Arhimandritul Sofian Boghiu, apreciat duhovnic și pictor bisericesc

14 septembrie 2002 – A trecut la cele veșnice în București, Arhimandritul Sofian Boghiu (din botez Serghei), apreciat duhovnic și pictor bisericesc. Frate în Mănăstirea Rughi, județul Soroca (1926). Studii la Școala de cântăreți din Mănăstirea Dobrușa. la Seminarul monahal din Mănăstirea Cernica (1932-1940), la Academia de Belle Arte din București (1940-1945) și la Facultatea de Teologie din București (1942-1946). Călugărit la Mănăstirea Dobrușa, sub numele Sofian (1937), hirotonit ierodiacon în 1939 și preot-ieromonah în 1945 pentru Mănăstirea „Antim” din București, pe care a condus-o ca stareț între anii 1950-1955, apoi din nou în ultimii ani de viață; în 1958 arestat în lotul „Rugul aprins” și condamnat la 15 ani de închisoare (eliberat în 1964). A pictat numeroase biserici în țară și peste hotare: bisericile Schitului Darvari, Mănăstirii „Radu Vodă”, ambele din București, la Mănăstirea Agapia, Mănăstirea Deir-el Harf în Liban, Catedrala din Horms în Siria, biserica din Hama, în Siria, și altele.

Lucrări: Chipul Mântuitorului în iconografie (2001, București); postum, volumul Buchet de cuvântări (2006, București, cuprinzând predici și meditații teologice).

Comentarii Facebook


Știri recente