14 noiembrie 2013 – Înaltpreasfințitul Părinte Gherasim, împliniește astăzi 99 de ani

Înaltpreasfinția Sa Gherasim Cristea, Arhiepiscopul Râmnicului s-a născut la data de 14 noiembrie 1914, în localitatea Muntenii Buzăului, județul Ialomița, din părinții Dumitru și Maria Cristea, ca al doilea copil și a primit la botez numele Gheorghe.

Înzestrat pentru viața monahală, în primăvara anului 1934, bătea la poarta Sfintei Mânăstiri Cernica, din județul Ilfov pentru a fi primit între ostenitorii păstrători ai rânduielilor Sfântului Calinic. A fost primit ca frate de mânăstire și în același an s-a înscris la Seminarul Monahal de aici. După trei ani a fost tuns în monahism, iar în 1940 a fost hirotonit ierodiacon, iar mai apoi preot.

După desființarea Seminarului Monahal, a trecut la Seminarul „Nifon Mitropolitul” din București, pe care l-a absolvit în anul 1942. În anul 1948 a obținut diploma de licențiat în Teologie la Facultatea din București cu media 9,50.

Între anii 1943-1952 a slujit ca preot la Mânăstirea Antim din București și remarcându-se prin deosebite strădanii a fost distins cu rangul de Protosinghel. În toamna anului 1952, la 1 octombrie, a fost numit stareț al Mânăstirii Căldărușani, județul Ilfov, vestita ctitorie a lui Matei Vodă Basarab. Aici, vreme de aproape două decenii, a desfășurat o bogată activitate pe multiple planuri, la loc de cinste situându-se restaurarea Sfintei Mânăstiri și a dependințelor acesteia, ce au fost distruse de incendiul din anul 1946, precum și înființarea unui muzeu mânăstiresc.

După 36 de ani de viață monahală, vrednicul de pomenire, Episcopul Chesarie l-a cerut Sfântului Sinod ca Arhiereu Vicar, la Eparhia Dunării de Jos, cu titulatura de Constănțeanul. Aici a slujit timp de patru ani, impulsionând munca cultural-misionară și gospodărească la parohiile din Episcopie, iar la Centrul Eparhial a depus eforturi pentru ridicarea noilor cancelarii ale personalului administrativ-bisericesc de la Galați.

Se cuvine menționat faptul că, în anul 1971 cu prilejul descoperirii la Niculițel, județul Tulcea, a unei bazilici cu criptă în care erau șase martiri, a avut curajul de a-i prelua în taină și a le așeza sfintele moaște la Mânăstirea Cocoș, salvându-le de teroarea ateistă.

În toamna anului 1975, la 16 octombrie, la cererea Preasfințitului Episcop Iosif Gafton al Râmnicului și Argeșului, în ședința Sfântului Sinod al Bisericii Ortodoxe Române, a fost ales ca Arhiereu-Vicar al Episcopiei Râmnicului și Argeșului, cu titulatura de Piteșteanul.

Timp de aproape un deceniu a slujit, cu frică de Dumnezeu și dragoste de patrie și neam, toate arhiereștile îndatoriri încredințate de Episcopul Iosif și Sfântul Sinod.

În ziua de 30 septembrie 1984, prin votul Colegiului Electoral al Bisericii Ortodoxe Române, a fost ales Episcop titular al Eparhiei Râmnicului și Argeșului, fiind înscăunat în vestitul jilț arhieresc râmnicean de către Înaltpreasfinția Sa Nestor Vornicescu, Mitropolitul Olteniei, la data de 2 decembrie 1984.

În cadrul ședinței de lucru a Sfântului Sinod al Bisericii Ortodoxe Române din 18-19 iunie 2009 s-a luat hotărârea ridicării Episcopiei Râmnicului la rangul de Arhiepiscopie, iar Preasfințitul Părinte Gherasim la rangul de Arhiepiscop al Râmnicului.

Activitatea administrativă:

În plan administrativ-gospodăresc, colaborând eficient cu Comisia Națională a Patrimoniului Cultural și cu factorii de conducere din unitățile economice, a contribuit la consolidarea și restaurarea majorității așezămintelor de cult care fac prestigiul acestei zone: mânăstirile Cozia, Turnu, Stănișoara, Hurezi, Bistrița, Dintr-un Lemn, Brâncoveni, Surupatele; schiturile Ostrov, Cornet, Iezer și încă multe altele.

Performanțele administrative ale Înaltpreasfințitului Părinte Gherasim s-au concretizat în anii din urmă prin construirea din temelii a Centrului cultural-religios Sfântul Ierarh Antim Ivireanul și a unei cantine sociale la sediul Sfintei Episcopii. De asemenea, la propunerea Înaltpreasfinției Sale, din anul 1999, municipiul Rm.Vâlcea și-a ales ca ocrotitor spiritual pe Sfântul Ierarh Martir Antim Ivireanul, la a cărui prăznuire participă an de an distinși oaspeți, ierarhi și oficialități, preoți și credincioși.

Membru activ al Sfântului Sinod, Înaltpreasfințitul Părinte Gherasim, a funcționat începând cu 22 mai 2000 ca locțiitor de Arhiepiscop al Craiovei și Mitropolit al Olteniei, până la 22 octombrie 2000, dată când a fost ales și înscăunat ca Mitropolit Înaltpreasfințitul Teofan.

Alte activități:

În cadrul Sfântului Sinod al Bisericii Ortodoxe Române, Înaltpreasfințitul Gherasim face parte din Comisia Canonică, Juridică și pentru Disciplină.

În perioada 1969-1997 a participat ca membru al delegației Bisericii Ortodoxe Române la 10 simpozioane și întruniri teologice în Germania, susținând referate și comunicări în limbile română și germană. Tot în această perioadă a participat în Elveția, la Lucarno, timp de o lună, la un schimb de experiență în cadrul Mișcării Ecumenice.

În anul 1988 a participat ca delegat al Sfântului Sinod la Mânăstirea Prodromu de la Sfântul Munte Athos.

Sub îndrumarea Înaltpreasfințitului Părinte Gherasim, în toate școlile se predă Religia, în spitale este asigurată asistența religioasă, în unitățile militare funcționează biserici-capele cu preoți deservenți, iar în orfelinate și azilele de bătrâni se desfașoară o intensă activitate religios-morală și de reintegrare socială.

Comentarii Facebook


Știri recente