Trei atitudini patristice față de cultură

Textele fundamentale ale Bisericii prezintă o gamă relativ variată de atitudini ale Părinţilor faţă de cultură. Se găsesc astfel atitudini radicale de tipul celor consemnate în Lavsaicon despre Avva Diocli, cel care „după ce a învăţat gramatica şi filosofia, la vârsta de 28 de ani a lăsat toate şi s-a îndepărtat închizându-se într-o peşteră”. În afara celor care renunţă definitiv la cultură odată cu schimbarea modului de vieţuire există şi o atitudine ca cea a lui Didim cel Orb, care nu avea educație profană, fiind învățat doar de „fericit cugetul său”. Avva Antonie cel Mare este și el teodidact, fiindcă întreaga lui cunoaștere o primește ca dar de la Dumnezeu. Atanasie cel Mare îl prezintă pe bătrân ca „având şi această harismă: şezând în munte singur, dacă avea vreodată în sine vreo îndoială despre vreun lucru, acesta i se descoperea de către Duhul rugându-se, căci fericitul era după cum s-a scris, învățat de Dumnezeu”.

Mai multe detalii în Ziarul Lumina.

Comentarii Facebook


Știri recente