Teologii sibieni, în sărbătoare

Sărbătoarea Sfinților Trei Ierarhi, ocrotitorii învățământului teologic, a adunat profesorii de teologie, studenții teologi, dar și sute de credincioși din Sibiu la Catedrala mitropolitană unde au debutat manifestările dedicate acestui praznic deosebit al Bisericii.

Sfânta Liturghie a fost oficiată de Înalt Preasfințitul Laurențiu, Arhiepiscopul Sibiului și Mitropolitul Ardealului, informează Ziarul Lumina, Ediția de Transilvania. Din sobor au făcut parte Preasfințitul Andrei Făgărășeanul, Episcop-vicar al Arhiepiscopiei Sibiului, slujitorii catedralei, precum și profesorii de la Facultatea de Teologie Ortodoxă „Sfântul Andrei Șaguna” din Sibiu. Dintre oaspeții care au participat la sărbătoarea teologilor, amintim pe președintele Senatului Universității „Lucian Blaga”, prof. univ. dr. Constantin Oprean, și pe prof. univ. dr. Ioan Bondrea, rectorul universității. Răspunsurile liturgice au fost date de studenții teologi, conduși de pr. prof. univ. dr. Vasile Grăjdian.

Cuvântul de învățătură, care a prezentat contextul instituirii acestei sărbători, dar și viața și lucrarea Sfântului Ioan Gură de Aur, ale Sfântului Vasile cel Mare și ale Sfântului Grigorie de Nazianz, a fost rostit de pr. conf. univ. dr. Constantin Oancea. „A fost o situație de dezbinare în Constantinopol, în 1084, când unii spuneau că Sfântul Ioan este mai mare, alții că Sfântul Vasile, iar alții pledau pentru Sfântul Grigorie. Astfel, s-a creat o stare de tensiune în Biserică, dar cei trei s-au arătat în vis unui bărbat îmbunătățit, Sfântul Ioan, Episcopul Evhaitelor. Și i-au spus așa: «Noi suntem cei trei sfinți ierarhi, iar la Dumnezeu suntem una. Nu este unul dintre noi mai mare ca celălalt; doar oamenii ne despart. De aceea, să institui o sărbătoare pentru toți trei». Astfel, a rămas până acum ziua în care sunt prăznuiți îmnpreună cei trei sfinți”, a subliniat pr. Oancea.

Modele pentru teologi

La finalul Sfintei Liturghii, IPS Mitropolit Laurențiu a amintit că în această zi toate școlile de teologie sunt în sărbătoare și că cei trei sfinți au rămas modele pentru fiecare teolog. „Ne rugăm bunului Dumnezeu ca să ne ajute, prin mijlocirea acestor Trei Sfinți Ierarhi, ca lucrarea pe care noi o facem în școlile de teologie să stea la temelia activității misionare, liturgice, pastorale a Bisericii noastre”, a spus IPS Mitropolit Laurențiu.

A urmat apoi în Aula „Mitropolit Ioan Mețianu” a Facultății de Teologie comunicările academice, la care au participat cei doi ierarhi de la Sibiu, decanul instituției, pr. prof. univ. dr. Aurel Pavel, oaspeții din conducerea universității sibiene, cadrele didactice și studenții de la facultatea gazdă.

Prima lucrare, elaborată de lect. univ. dr. Alina Pătru, a abordat problema răului în operele celor trei mari teologi, iar cel de-al doilea referat, scris de conf. univ. dr. Ciprian Streza, a subliniat patriotismul civic de care au dat dovadă cei trei sfinți cinstiți pe 30 ianuarie.

La finalul prezentărilor, cei doi oaspeți din conducerea universității sibiene au mulțumit pentru invitația la aceste manifestări academice și duhovnicești. Sărbătoarea s-a încheiat cu agapa frățească de la cantina facultății, la care au participat profesorii și studenții.

Comentarii Facebook


Știri recente