Studenți teologi, îndemn la prețuirea vieții: Marșul pentru viață este un drum al speranței și al dragostei

Doi studenți ai Facultății de Teologie din București au transmis pe adresa redacției Basilica.ro un text despre sărbătoarea Bunei Vestiri și importanța prețuirii vieții.

Studenții Filip-Hristofor Cane și Cristian-Marian Damian, din anul 2 la Secția Teologie Pastorală, sunt semnatarii articolului. Ei subliniază că în contextul bucuriei aduse de praznicul Bunei Vestiri „este normativ să vedem cât de importantă este viața”.

Teologii susțin că „Marșul pentru viață desfășurat în fiecare an în această lună binecuvântată de Dumnezeu, în țara noastră, semnifică un drum al speranței și al dragostei, arătând tinerelor generații cât de prețioasă este viața”.

Redăm în continuare articolul integral.


Binecuvântarea vieții în lumina praznicului Buneivestiri. Luna pentru viață

Tot ceea ce definește omul prin calitățile sale reprezintă ceea ce acesta a primit de la Ziditorul său, Dumnezeu. Fie că este înțelept, că este blând, milostiv, bun cunoscător sau priceput la un anumit lucru este pentru că a primit acestea de sus, fiind dator să mulțumească pentru ceea ce a primit. Între toate acestea, trebuie să privim mai întâi primul dar pe care acesta îl primește dintru început, și anume viața.

Viața reprezintă un lucru prețios pe care omul l-a primit, de asemenea, de la Dumnezeu, Creatorul său. Acest lucru ni se demonstrează chiar de la începuturi, de la crearea acestuia, când „luând Domnul Dumnezeu ţărână din pământ, a făcut pe om şi a suflat în faţa lui suflare de viaţă şi s-a făcut omul fiinţă vie” (Facerea 2,7). Pe lângă acest argument, numele primei femei, Eva, revelează originea primordială a omului, Eva însemnând „viață”, ceea ce arată că aceasta a fost dată de Dumnezeu, când El L-a plăsmuit pe om din țărâna pământului.

După ce primii oameni, Adam și Eva au căzut în păcatul neascultării și au fost pedepsiți cu moartea pentru nechibzuința lor, Dumnezeu, „izvorul vieții” (Psalmi 35,9), a continuat să aibă grijă de aceștia și de urmașii lor, promițându-le un Izbăvitor, care să le ocrotească viața și să-i ridice din moartea cea grea a păcatului. Au primit pe Însuși Fiul Lui, Mântuitorul Iisus Hristos, noul Adam, care S-a născut din Fecioara Maria, noua Evă.

Cu prilejul bucuriei aduse de praznicul Buneivestiri este normativ să vedem cât de importantă este viața, acest dar desăvârșit de lucrarea Mântuitorului Hristos, „Calea, Adevărul şi Viaţa” (Ioan 14,6) și de importanța femeii pentru tot ce reprezintă viața.

În prim-plan ne amintim că Arhanghelul Gavriil a binevestit Fecioarei Maria că va naște fiu, pe care îl va chema Iisus, fiind Fiul lui Dumnezeu. Fecioara Maria s-a supus voii divine și a acceptat, spunând: „Fie mie după cuvântul tău!” (Luca 1,38). Aceasta reprezintă modelul absolut al femeii în religia ortodoxă, un model de credință, ascultare și smerenie, cea din care a luat trup Fiul lui Dumnezeu, Mântuitorul nostru Iisus Hristos. Prin supunerea și acceptarea cuvântului venit de la Dumnezeu, Maica Domnului este cea care a îndreptat neascultarea Evei, căci deși moartea a intrat în lume prin ea, viața a venit tot printr-o Evă, dar de această dată fiind cea nouă.

Astfel, prin vestirea întrupării Fiului lui Dumnezeu, viața a fost sfințită și promisiunea că omul va fi ridicat din căderea sa în păcat s-a împlinit. Prologul Evangheliei după Ioan ne demonstrează că: „Întru El era viaţă şi viaţa era lumina oamenilor” (Ioan 1,4), arătând că viața s-a sfințit și s-a desăvârșit prin Mântuitorul Hristos.

În continuarea ideii despre viață, nu trebuie omis faptul că nașterea de prunci reprezintă o binecuvântare, precum regăsim la Facerea 1,28: Şi Dumnezeu i-a binecuvântat, zicând: „Creşteţi şi vă înmulţiţi şi umpleţi pământul şi-l supuneţi”, un rod al iubirii, o sfințire venită de la Dumnezeu: „Şi cine va primi un prunc ca acesta în numele Meu, pe Mine Mă primeşte” (Matei 18,5). Prin nașterea de copii, omul, fiind creat după chipul lui Dumnezeu (Facere 1,26), reproduce actul creator de la facerea lumii, dând viață unor noi oameni, ajungând la asemănarea cu Creatorul său.

În zilele noastre, de cele mai multe ori trebuie să remarcăm curajul femeilor în apărarea dreptei credinţe, arătarea evlaviei lor faţă de biserică și cinstirea darurilor date de Dumnezeu, precum viața, având ca model pe Maica lui Dumnezeu. Astfel, luna martie este desemnată luna pentru viață și ne este arătată cât înseamnă viața și dragostea mamei față de copilul născut. De asemenea, Biserica Ortodoxă Română îndeamnă și sprijină femeile pentru a da naștere pruncilor, fiindcă fiecare copil venit în această lume reprezintă binecuvântarea lui Dumnezeu și dragostea Sa față de oameni.

Totodată, în această lună, sunt organizate activități pro-viață cu menirea de a arăta femeilor, care se află în criză de sarcină sau care doresc să săvârșească păcatul avortului, că trebuie să fie conștiente de sprijinul pe care îl au și că acestea nu sunt singure și pot apela oricând la centrele de consiliere pentru părinți și copii. Astfel, Marșul pentru viață desfășurat în fiecare an în această lună binecuvântată de Dumnezeu, în țara noastră, semnifică un drum al speranței și al dragostei, arătând tinerelor generații cât de prețioasă este viața. Din acest motiv, trebuie să spunem că prin mame, copiii descoperă frumuseţea şi profunzimea credinţei noastre ortodoxe și învață să prețuiască cele ce au primit ca daruri de preț. Ele sunt călăuzitoarele familiilor către viaţa spirituală prin care trăim bucuria duhovnicească a credinţei ce ne duce la Dumnezeu, Creatorul vieții și Părintele nostru ceresc.

Filip-Hristofor Cane și
Cristian-Marian Damian,
Studenți în anul II la Facultatea de Teologie Ortodoxă „Justinian Patriarhul” din București


Foto credit: Raluca Ene / Basilica.ro

Comentarii Facebook


Știri recente