Slujba celei de a Doua Învieri la Catedrala Madona Dudu din Craiova

Paraclisul mitropolitan „Maica Precista” – Dudu din Craiova a găzduit duminică, 5 mai 2013, slujba celei de a doua Învieri. Rânduiala liturgică a fost oficiată de IPS Mitropolit Irineu, înconjurat de un numeros sobor de preoți și diaconi. La slujbă au luat parte peste 200 de credincioși craioveni. Răspunsurile la strană au fost date de membrii Grupului psaltic „Sfântul Mare Mucenic Dimitrie” al Catedralei mitropolitane din Craiova.

La final, Mitropolitul Olteniei a tâlcuit pericopa evanghelică citită de preoții slujitori în 12 limbi. În acest context, IPS Irineu a arătat că Dumnezeu a zidit făptura Sa bună, nefiind cu putință a gândi că, după căderea în păcat, omul slăbănogit de patimi să fie rezidit de la început, cu toate că înaintea Creatorului său aceasta ar fi fost cu putință. Părintele Ceresc a ales însă să-l reașeze pe cel căzut în demnitatea din care căzuse prin jertfa mântuitoare a Fiului Său, Cuvântul care, „la plinirea vremii”, a luat trup „de la Duhul Sfânt și din Fecioara Maria și S-a făcut om”. În același context, analizând episodul învierii lui Lazăr, când Domnul Hristos a lăcrimat pentru prietenul său adormit, Mitropolitul Olteniei a subliniat că această întristare a Mântuitorului nu trebuie înțeleasă în sensul unei slăbiciuni omenești, ci ca o plângere a stării de degradare în care se adâncise firea omenească. Astfel, cel ce odinioară în Rai era împodobit cu frumusețe dumnezeiască, după căderea în păcat se urâțește, făcându-se pradă stricăciunii. De aceea, prin Întrupare, Domnul reașază podoaba hainei Sale celei luminoase asupra omului, împodobind încă o dată lucrul mâinilor Sale – a conchis IPS Irineu.

Comentarii Facebook


Știri recente