Sinaxa stareților din Arhiepiscopia Aradului

Sub conducerea Înaltpreasfințitului Arhiepiscop Timotei, la mănăstirea „Sfântul Simeon Stâlpnicul” din Arad- Gai s-au desfășurat joi, 25 iulie 2013, lucrările Consiliului eparhial al Arhiepiscopiei Aradului, urmate de Sinaxa stareților așezămintelor monahale ale eparhiei, informează episcopiaaradului.ro

La lucrările Consiliului eparhial au participat membrii aleși, clerici și laici, Permanența Consiliului eparhial și Părinții Protopopi din cele patru protopopiate care alcătuiesc Arhiepiscopia Aradului. În deschiderea lucrărilor Înaltpreasfințitul Timotei, după ce a salutat pe cei prezenți, a prezentat sinteza activității eparhiale în primul semestru al acestui an, modul în care au fost aduse la împlinire hotărârile adoptate la ultima ședință a Consiliului și Adunării eparhiale. Chiriarhul a evaluat activitatea pastoral- misionară, catehetică, educațională, economică și socială a preoților de la protopopiate și parohii ca fiind una în general pozitivă, cu evidente posibilități de îmbunătățire, îndemnând în mod special la respectarea disciplinei financiare, în primul rând prin achitarea impozitelor și contribuțiilor pentru asigurările sociale.

După apelul nominal, citirea și aprobarea procesului verbal al ședinței anterioare și anunțarea ordinei de zi, prezentate de către Preacucernicul Preot Simion Mladin, secretar eparhial, Părintele Iacob Bupte, vicar eparhial, a informat asupra stadiului executării hotărârilor adoptate în urma prezentării raportului economico- financiar de la ședința anterioară. Aspectele prezentate au fost întregite cu alte activități și probleme semnalări de factură economică: prevederi legale privind retrocedări de bunuri, situația debitelor, prezentarea rezultatului Colectei pentru fondul Central Misionar, înființarea unui Birou de pelerinaj, a unui nou spațiu destinat desfacerii obiectelor bisericești, în prezentarea părintelui Teodor Faur, consilier economic.

Problemele de ordin administrativ- bisericesc care intră în competența soluționării de către Consiliul eparhial: numiri de preoți, completări de posturi, aspecte disciplinare, au fost prezentatze de către Preacucernicul Părinte traian Micoroi, consilier administrative bisericesc.

Raportul Sectorului Cultural, prezentat de către consilierul de resort, Preot dr. Vasile Pop, a conținut o informare asupra hotărârilor sinodale adoptate în ședința Sfântului Sinod din 4 iulie 2013, prezentarea rezultatelor la examenele finale și de admitere în școlile teologice ale eparhiei, situația predării Religiei în școli, evenimentele și manifestările cultural- pastorale și misionare, activitățile cu tinerii, desfășurate în eparhie. A fost adusă la cunoștința membrilor Consiliului eparhial evidențierea de către Preafericitul Părinte Patriarh Daniel a lucrării misionare deosebite din Arhiepiscopia Aradului, desfășurată cu copiii în cadrul Proiectului „Alege Școala!” și acordarea Diplomei Omagiale Sfinții Împărați Constantin și Elena, în cadrul Sesiunii festive de închidere a acestui prpiect, desfășurată la Palatul Patriarhal.

Preacucernicul Părinte Mircea Bupte, consilier social, a prezentat activitatea eparhială în Sectorul Social, activitatea Asociației Filantropia Arad, cu propuneri spre aprobare legate de eficientizarea acesteia, probleme legate de disciplina în activitate a preoților și a personalului angajat în activitatea de slujire social- caritativă. A fost prezentat impactul pozitiv pe care l-a înregistrat Proiectul „Implicarea clerului și a membrilor comunităților locale ortodoxe în dezvboltarea de proiecte sociale la nivelul Mitropoliei Banatului și Arhiepiscopiei Alba- Iuliei”, cu prilejul finalizării acestui proiect.

Lucrările Consiliului eparhial au fost urmate de Sinaxa stareților din eparhie în cadrul căreia s-au prezentat aspecte legate de viața monahală, respectarea disciplinei monahale, prevenirea unor probleme și abateri de natură economic- administrativă, alte probleme specifice.

În încheierea lucrărilor Înaltpreasfințitul Arhiepiscop Timotei a mulțumit tuturor pentru osteneală și implicare.

Comentarii Facebook


Știri recente