Simpozion dedicat teologiei și logicii la Arad

Facultatea de Teologie Ortodoxă „Ilarion V. Felea” din Arad a organizat zilele trecute, în parteneriat cu Academia Română, simpozionul intitulat „Teologie și logică”. Evenimentul a fost organizat cu binecuvântarea Înalt Preasfințitului Timotei, Arhiepiscop al Aradului.

Festivitățile au debutat cu săvârșirea unui Te Deum în capela cu hramul „Cuviosul Maxim Mărturisitorul și Sfântul Mare Mucenic Mina”, după care au fost rostite cuvinte de salut în Aula Magna din partea mai multor personalități.

Pr. prof. dr. Ioan Tulcan, decanul Facultății arădene de Teologie, a mulțumit oaspeților pentru prezența lor la această manifestare, care aduce mare bucurie organizatorilor deoarece „ne aflăm acum la cea de-a 31-a manifestare de acest gen aici, dar care poartă o pecete deosebită prin aceea că partener ne este Academia Română”. Tot cu acest prilej au fost apreciate eforturile inițiatorilor și organizatorilor: prof. dr. Florea Lucaci și conf. dr. Cristinel Ioja, președintele Senatului Universității „Aurel Vlaicu”. Cel din urmă a fost invitat să rostească câteva cuvinte auditorului prezent. Acesta a adus salutul conducerii Universității împreună cu aprecierile acesteia pentru eforturile depuse de către corpul profesoral al facultății în ceea ce privește activitatea de cercetare științifică.

Înalt Preasfințitul Timotei, Arhiepiscop al Aradului, a felicitat, la rându-i, osteneala facultății de a produce astfel de evenimente de asemenea factură. În aceeași alocuțiune au fost evocate câteva perspective de relație dintre teologie și gândirea filosofică din perspectiva biblică și a cultului Bisericii.

Pr. prof. dr. Ștefan Buchiu, decanul Facultății de Teologie Ortodoxă „Justinian Patriarhul” din București, a apreciat organizarea acestui colocviu și prin aceea că anul 2013 este închinat, în Patriarhia Română, omagierii părintelui Stăniloae, cel care a iubit deopotrivă teologia și filosofia. Prof. Adrian Lemeni, de la aceeași facultate din București, a mulțumit pentru invitațiile transmise în mai multe rânduri, având bucuria să fie prezent aici, acum, pentru întâia dată. Au urmat salutul și conferința academicianului Alexandru Surdu, subiectul prezentării sale fiind „Logia religiei. Realizări și perspective”.

Atmosfera duhovnicească a fost susținută și de interpretarea unei piese corale, adecvate perioadei postului, de corul masteranzilor, condus de conf. dr. Mircea Buta. Lucrările au continuat cu prezentarea celorlalte referate: Mihai D. Vasile, „Logica resemnificării religioase”; pr. Ștefan Buchiu, „Argumentația logică a dogmei hristologice în «Dogmatica» Sf. Ioan Damaschin”; Ioan Biriș, „Soluții logice pentru dogmele religioase: de la Lucian Blaga la Constantin Noica”; Cosmin Dumitrescu, „Trinitatea din perspectiva logicii dialectico-speculative”; Adrian Lemeni, „Implicații epistemologice ale teoremelor lui Godel valorificate în relația dintre teologie și logică”; Dragoș Popescu, „Argumentul ontologic la Hegel”; pr. Daniel Buda, „Logica în opera Sf. Eustațiu al Antiohiei”; Ștefan Dominic Georgescu, „Religie și reprezentare la Hegel”; Claudiu Baciu, „Conceptul de Absolut la Hegel”; Teodor Dima, „Logică și religie”; Florea Lucaci, „Interpretări logico-filosofice în cuvântările despre Dumnezeu ale Sfântului Grigorie Teologul”; Nicolae Brânzea, „Logica dogmelor”; Mihai Popa, „Imaginar istoric și discurs filosofic în «Divanul» lui Dimitrie Cantemir”; Nicolae Georgescu, „Fiorul religios în primele poezii ale lui Mihai Eminescu”; Ioan Tulcan, „Relevanța catafatismului în teologie pentru exprimarea logică a experienței Bisericii”; Ion Popescu, „Elemente de logică în epistolele pauline”; Cristinel Ioja, „Structura logic-paradoxală a dogmei hristologice în «Ambigua» Sfântului Maxim Mărturisitorul”; Sergiu Bălan, „Concepția lui Collingwood despre religie”; Marius Dobre, „Diferențe conceptuale între ortodoxism și catolicism în viziunea lui Mircea Vulcănescu”; Teofan Mada, „Raționalitatea credinței în Dumnezeu”.

Toate referatele prezentate vor fi reunite într-un volum ce va fi editat în perioada următoare. Programul a cuprins, de asemenea, o vizită la Mănăstirea Hodoș-Bodrog, participanții fiind oaspeții arhimandritului Teofan Mada.

Comentarii Facebook


Știri recente