Sfinții Trei Ierarhi sărbătoriți de teologii bucureșteni

În ziua sărbătorii Sfinților Trei Ierarhi: Vasile cel Mare, Grigorie Teologul și Ioan Gură de Aur, la 30 ianuarie 2014, Facultatea de Teologie Ortodoxă „Justinian Patriarhul” din București și-a cinstit ocrotitorii.

Slujire arhierească la Catedrala mitropolitană „Sfântul Spiridon” – Nou

Cu acest prilej sute de studenți, profesori și credincioși au participat la Sfânta Liturghie oficiată la Catedrala mitropolitană „Sfântul Spiridon” – Nou, paraclis patriarhal, din Capitală. Slujba a fost săvârșită de Preasfințitul Varlaam Ploieșteanul, Episcop-vicar Patriarhal înconjurat de un sobor de preoți și diaconi. De asemenea, la eveniment au fost prezenți rectorul Universității București, Prof. univ. dr. Mircea Dumitru, dar și prorectori ai Universității.

La final, Preasfinția Sa a transmis, din partea Patriarhului României, un cuvânt de binecuvântare și de felicitare conducerii Universității din București, profesorilor Facultății de Teologie, dar și studenților acestei instituții de învățământ.

„Doresc ca în numele Preafericitului Părinte Patriarh Daniel să transmit un cuvânt de binecuvântare și de felicitare conducerii Universității din București care ne onorează cu prezența și care contribuie din plin la buna desfășurare a lucrării Facultății noastre de Teologie, pentru părintele decan, prorectorii, profesorii, toți ostenitorii care se străduiesc să formeze generațiile de studenți, de profesori de religie, de asistenți sociali sau de restauratori ai patrimoniului nostru cultural național bisericesc, dar mai ales dumneavoastră iubiți studenți și studente”.

Totodată, Preasfinția Sa a subliniat purtarea de grijă a Patriarhului României pentru ca studenții Facultății de Teologie din București să aibă din zi în zi condiții mai bune pentru studiu, cazare, pentru folosirea cu eficiență și cu ajutor de la Dumnezeu a timpului petrecut în această Facultate așteptând ca după absolvirea ei, aceștia să fie slujitori competenți și devotați ai Bisericii Ortodoxe pe care au slujit-o pe parcursul a celor 2000 de ani de existență atâtea generații de ierarhi, preoți și călugări dăruiți de Dumnezeu cu această abnegație pentru propovăduirea Cuvântului și pentru slujirea poporului lui Dumnezeu.

„Vă dorim din toată inima ca Sfinții Trei Ierarhi: Vasile Cel Mare, Grigorie Cuvântătorul de Dumnezeu și Ioan Gură de Aur să vă ocrotească, să vă inspire, să vă insufle această pasiune sfântă de a studia teologia necontenit până la sfârșitul vieții, de a sluji Biserica și neamul nostru credincios cu toate puterile sufletești cu care Dumnezeu v-a înzestrat, iar celor care purtați numele celor Trei Sfinți Ierarhi: Vasile, Grigorie și Ioan să aveți o zi a onomasticii plină de bucurie și de binecuvântarea lui Dumnezeu și a sfinților pe care îi sărbătorim astăzi”, a mai spus Preasfințitul Părinte Varlaam.

În continuare, Părintele Ștefan Buchiu, Decanul Facultății de Teologie Ortodoxă din București a adresat mulțumiri Preafericitului Părinte Patriarh Daniel pentru întreaga purtare de grijă. De asemenea, părintele decan a mulțumit Patriarhului României și conducerii Universității din București pentru sprijinirea proiectului de extindere a Facultății de Teologie.

„Cu ajutorul Bunului Dumnezeu serbăm și anul acesta hramul Facultății de Teologie Ortodoxă Justinian Patriarhul. Este o bucurie pentru noi și cu binecuvântarea Preafericitului Părinte Patriarh Daniel programul a început de aseară prin oficierea Slujbei Vecerniei, Acatistului și un cuvânt de învățătură rostit de un cadru didactic, iar astăzi a fost oficiată Sfânta Liturghie. Mulțumim foarte mult Preasfințitului Părinte Varlaam Ploieșteanul și pentru oficierea Sfintei Liturghii, dar și pentru cuvântul de învățătură și de încurajare pe care ni l-a adresat. Îi mulțumim și îl rugăm să transmită Preafericitului Părinte Patriarh Daniel recunoștința noastră pentru întreaga purtare de grijă. Fiecare an are ceva nou, anul acesta universitar în care ne aflăm are ca noutate extinderea Facultății. Este un proiect minunat, inițiativa Preafericitului Părinte Patriarh Daniel căruia îi mulțumim cu recunoștință și cu marele concurs și cu ajutorul neprecupețit al Universității din București și de aceea ne face o deosebită plăcere să îi mulțumim domnului rector și întregii conduceri a Universității”, a spus părintele Ștefan Buchiu, Decanul Facultății de Teologie Ortodoxă din București.

„Prin prezența noastră, a conducerii Universității din București, la săvârșirea Sfintei Liturghii vrem să aducem un semn de prețuire, de iubire, de adânc respect pentru lucrarea pe care dumneavoastră o săvârșiți pentru Sfânta noastră Biserică și pentru Universitatea din București (…).Vreau să mulțumesc Patriarhiei Române, să îi transmitem un gând de sănătate și de iubire Părintelui Patriarh Daniel, părinților profesori de la Facultatea de Teologie, studentelor, studenților care sunt inima vie a acestei Facultăți, cei care vor duce această tradiție mai departe și care vor face ca Universitatea din București când se va apropia de 200 de ani, când va ajunge la 300 de ani, să fie o Universitate puternică și respectată”, a precizat Prof. univ. dr. Mircea Dumitru, Rectorul Universității din București.

După Sfânta Liturghie a fost oficiată și o slujbă de pomenire pentru cei adormiți întru Domnul, foști profesori și studenți ai instituției de învățământ.

Concert Festiv

Programul a continuat, în Aula „Dumitru Stăniloae” a Facultății, cu un concert festiv susținut de corul bărbătesc al Facultății de Teologie Ortodoxă „Patriarhul Justinian”. Din repertoriu au făcut parte piesele: Luminânda Sf. Trei Ierarhi (prelucrare si armonizare – pr. prof. Nicu Moldoveanu), Cămara Ta, glas III (armonizare de Nicolae Lungu), Doamne, buzele mele (Gavriil Musicescu), Graiurile mele (concert cu solo bariton – pr. Alexandru Delcea), Rugăciunea inimii (Paul Constantinescu), Marșul lui Tudor, Eu doinesc, codrul răspunde (armonizat de pr. prof. Nicu Moldoveanu) Pui de lei (Ionel Gh. Brătianu, versuri I. Nenițescu) Bobocele și inele (I.Vidu) Voința neamului (I. Cr. Danielescu, aranj. pt. cor St. Dinu; versuri – I. Nenițescu).

Dirijori au fost: Pr. lect. Stelian Ionașcu, Pr. lect. Zaharia Matei, Pr. asist. Nicolae Giolu, Pr. asist. Alexandru Dumitrescu.

La final a avut loc lansarea Anuarului Facultății pe anul 2013.

Comentarii Facebook


Știri recente