Sfinții isihaști Simeon Noul Teolog, Grigorie Palama și Paisie de la Neamț: Resurse digitale

Anul comemorativ al Sfinților isihaști se apropie de final, însă relevanța celor trei sfinți omagiați de Patriarhia Română în 2022 este tot mai actuală în viața Bisericii.

Am realizat o selecție cu resurse digitale despre acești trei Sfinți isihaști.

Sfântul Simeon Noul Teolog

Date semnificative

 • Naștere: anul 949, într-o familie de rang nobiliar din Constantinopol
 • Deces: 12 martie 1022, în apropiere de Chrysopolis, Asia Mică
 • Date de cinstire: 12 martie și 12 octombrie
 • Moaștele: la Mănăstirea din Kalamos (Atica, Grecia).
 • În Filocalia românească: Volumul 6

Viața, pe scurt

De tânăr a fost preocupat de taina cunoașterii lui Dumnezeu în rugăciune smerită, liniştită și neîncetată, cu toate că era pregătit pentru o carieră juridică. La vârsta de 20 de ani a avut prima experiență duhovnicească a vederii luminii necreate. A fost numit mai târziu egumen al Mănăstirii Sfântul Mamant în anul 979, unde a reînnoit viaţa duhovnicească. În ultima parte a vieții a fost exilat aproape de Chrysopolis, în urma unor intrigi, unde a întemeiat un schit închinat Sfintei Mari Mucenițe Marina.

Personalitate puternică, Sfântul Simeon Noul Teolog arată în scrierile sale importanţa vederii luminii necreate a slavei dumnezeieşti, ca lucrare a harului, a trezviei și a rugăciunii neîncetate în viața duhovnicească. În scrierile sale regăsim pagini întregi despre rugăciune, exprimate cu un înalt simț poetic.

Vezi mai multe detalii în Secțiunea Calendar Ortodox.

Slujba, Acatistul, Paraclisul și Viața Sfântului Simeon Noul Teolog sunt disponibile în Librăria Cărților Bisericești.

Alte publicații recente:

Sfântul Grigorie Palama

Date semnificative

 • Naștere: anul 1296, într-o familie senatorială din Constantinopol
 • Deces: 14 noiembrie 1359, Tesalonic
 • Date de cinstire: 14 noiembrie și Duminica a 4-a din Postul Paștilor
 • În Filocalia românească: Volumul 7

Viața, pe scurt

De viața și lucrarea lui se leagă receptarea oficială a isihasmului în secolul al 14-lea, ca mișcare de înnoire duhovnicească prin rugăciune neîncetată. A intrat în monahism în anul 1316, în Muntele Athos și a petrecut o perioadă de timp la Mănăstirile Vatoped și Marea Lavră. Ulterior, a mers la schitul Glossia, unde a trăit mai mulți ani în ascultarea duhovnicească a unor pustnici care aveau darul sfânt al rugăciunii neîncetate.

Începând cu anul 1336, a intrat într-o controversă cu teologul scolastic Varlaam de Calabria, care ataca temeiurile rugăciunii neîncetate și ale vederii luminii necreate. În sinoadele locale întrunite în Constantinopol, în anii 1341, 1347 și 1351 au fost condamnate învățăturile lui Varlaam de Calabria, dar și ale lui Grigorie Akindin și Nichifor Gregoras, alți opozanți ai isihasmului.

Sfântul Grigorie Palama a suferit în urma mărturisirii credinței referitoare la vederea luminii necreate, fiind chiar şi întemnițat. În cele din urmă, fiind eliberat, a fost ales Arhiepiscop al Tesalonicului, în anul 1347, scaun pe care l-a ocupat până la moartea sa, în anul 1359. A fost canonizat de Patriarhia Ecumenică în anul 1368, la numai nouă ani după trecerea sa la cele veșnice.

Sfântul Grigorie Palama a fost numit „teologul luminii dumnezeiești”. El a sintetizat învățăturile scripturistice și patristice, referitoare la vederea luminii necreate, ca o mărturie durabilă pentru veacurile următoare şi a definit isihasmul ca fiind o învățătură fundamentală a Bisericii Ortodoxe.

Vezi mai multe detalii în Secțiunea Calendar Ortodox.

Întreaga familie a Sfântului Grigorie Palama a fost canonizată de Patriarhia Ecumenică în anul 2009. A fost aprobată recent includerea și în Sinaxarul Sinodal al Bisericii Ortodoxe Române a celor 6 Sfinți din Familia Palama. Cunoaște Familia Palama: Un model de sfințenie

Slujba, Acatistul, Paraclisul și Viața Sfântului Grigorie Palama sunt disponibile în Librăria Cărților Bisericești.

Alte publicații recente:

Sfântul Paisie de la Neamț

Date semnificative

 • Naștere: 21 decembrie 1722, la Poltava (azi, pe teritoriul Ucrainei)
 • Deces: 15 noiembrie 1794, în județul Neamț, România
 • Data de cinstire: 15 noiembrie

Viața, pe scurt

Născut într-o perioadă de criză a vieţii spirituale, în care îndrumătorii duhovnicești lipseau, iar cărțile Sfinților Părinți erau uitate, Sfântul Paisie de la Neamț a revigorat lucrarea isihastă a Bisericii, fiind contemporan cu Sfântul Nicodim de la Muntele Athos, care avea aceeaşi preocupare majoră.

După ce a căutat viaţă duhovnicească în trei mănăstiri din Ucraina, Sfântul Paisie a ajuns în Mănăstirile Dălhăuți, Trestieni și Cârnul din Țara Românească, îndrumate de starețul Vasile de la Poiana Mărului, iar apoi a petrecut 17 ani de viețuire duhovnicească la Muntele Athos, unde a format o obşte monahală isihastă. În anul 1763, împreună cu obștea formată de el la Muntele Athos, a venit în Moldova, unde Mitropolitul Gavriil Calimachi i-a oferit ca loc de viețuire Mănăstirea Dragomirna, ctitoria Mitropolitului Anastasie Crimca. În anul 1775, în urma ocupării Bucovinei de către austrieci, s-a stabilit la Mănăstirile Secu și Neamț, pe care le-a condus până la trecerea la cele veșnice, în 15 noiembrie 1794.

În timpul şederii sale în Moldova, Sfântul Paisie a continuat, împreună cu ucenicii săi, lucrarea de traducere a operelor Sfinților Părinți și marilor asceți din limba greacă în limbile română și slavonă, ajungându-se la peste 300 de manuscrise. Filocalia greacă a fost tradusă de el în limba slavonă (Dobrotoliubie) și publicată în anul 1793, la Moscova. În rândul lucrărilor sale de spiritualitate ortodoxă se înscrie și lucrarea Despre rugăciunea minții.

Peste 700 de călugări de la Mănăstirea Neamț de naționalități diferite (români, slavi, greci etc.) se aflau în acea vreme sub ascultarea sa, formând o adevărată școală și o mișcare de înnoire a vieții monahale numită şcoala „paisiană”.

Ucenicii săi au înființat mănăstiri isihaste mai ales pe teritoriul Ucrainei de azi, al României, precum și în Rusia, unde au continuat traducerile din operele Sfinților Părinți filocalici.

Vezi mai multe detalii în Secțiunea Calendar Ortodox.


Slujba, Acatistul, Paraclisul și Viața Sfântului Paisie de la Neamț sunt disponibile în Librăria Cărților Bisericești.

Resurse social media despre sfinții isihaști, în galeria foto de la final.


*Informațiile despre viața pe scurt a sfinților preluate din Cuvântul rostit de Patriarhul Daniel la Proclamarea Anului omagial și comemorativ 2022.

Foto credit: Basilica.ro

Comentarii Facebook


Știri recente