Sfântul Proroc Ilie, exemplu de credință și curaj

Părinții Bisericii spun că niciodată Dumnezeu n-a ascultat mai mult de om ca în vremea prorocului Ilie. Reprezentat iconografic, cel mai adesea, fie în gura peșterii sale (ce se poate vizita și astăzi în ținutul Hozevei), însoțit de corbul trimis să-l hrănească, fie în carul de foc cu care a fost răpit la cer, cu Elisei ca martor și urmaș al său, Sfântul Mare Proroc Ilie Tesviteanul este personajul din Vechiul Testament cel mai drag și mai familiar conștiinței creștine de pretutindeni și, totodată, singurul profet care, deși nu a scris nici o pagină, e înscris cu roșu în calendarul ortodox.

Dacă unii critici literari îl percep pe Sfântul Ilie ca pe un om solitar și aventurier, disident și neadaptat, curajos și perseverent, apărător al celor săraci și marginalizați, mustrător al patimilor omenești și mâhnit de slăbiciunea și ignoranța poporului, mulți exegeți biblici îl văd pe acest proroc ca pe un mare mărturisitor al adevărului revelat în vremuri de apostazie, prigonit în toată viața sa din cauza vicleniilor acelui veac, aspru cu sine și cu ceilalți, mare făcător de minuni, prototip al monahilor și pustnicilor creștini. Mai presus de toate aceste însușiri, Ilie Tesviteanul a vorbit cu Dumnezeu, L-a văzut pe Muntele Horeb și a simțit mireasma harului și adierea lină a prezenței Lui în toată viața sa. Cu prețul vieții, a mărturisit pe adevăratul Dumnezeu și a primit viață veșnică. Cine este cu adevărat Sfântul Ilie?

Mai multe informații în săptămânalul Lumina de Duminică.

Comentarii Facebook


Știri recente