Sf. Gheorghe cinstit la paraclisul istoric din Reședința Patriarhală – „un paraclis mic cu patru hramuri”

Preafericitul Părinte Patriarh Daniel a oficiat luni Sf. Liturghie în Paraclisul istoric al Reședinței Patriarhale, închinat Sf. M. Mc. Gheorghe.

Preafericirea Sa a evidențiat, în cadrul predicii rostite, faptul că „acest paraclis, deși este foarte mic are multe hramuri”:

  • Sfinții Împărați Constantin și Elena – ocrotitorii inițiali ai lăcașului;
  • Sf. M. Mc. Gheorghe – deoarece domnitorul Gheorghe Duca a finalizat lucrările de construire;
  • Sf. Proroc Daniel – hram adăugat ca amintire a faptului că în timpul Mitropolitului Daniil al Ungrovlahiei paraclisul a fost pictat și înfrumusețat cu catapeteasmă;
  • Sf. Cuv. Parascheva – a fost adăugat în 2008, întrucât acest paraclis este și biserică de rugăciune pentru mănăstirea de maici „Sf. Cuv. Parascheva” din Reședință.

Referitor la istoricul lăcașului de cult, Preafericirea Sa a amintit că a fost construit odată cu actuala Catedrală Patriarhală în timpul domnitorului Constantin Șerban Basarab (1656-1658).

Un amplu proces de restaurare a paraclisului a avut loc în perioada 2009-2011 cu binecuvântarea Preafericitului Patriarh Daniel. Slujba de resfințire a picturii și a catapetesmei a avut loc în 22 iulie 2011.

Patriarhul României a slujit în ziua sărbătorii Sf. Gheorghe, 23 Aprilie 2018, împreună cu părinții ostenitori de la Reședința Patriarhală. Din sobor au făcut parte: Arhim. Paisie Teodorescu, Vicar patriarhal și Arhim. Andrei Anghel, secretar la Cabinetul Patriarhal.

Preafericitul Părinte Patriarh Daniel a subliniat atenția deosebită care i se acordă paraclisului istoric, întrucât recent tezaurul acestuia s-a îmbogățit recent cu un fragment din moaștele Sf. Gheorghe.

Sfântul Gheorghe – unul dintre cei mai populari sfinți

În prima parte a omiliei rostite, Părintele Patriarh a vorbit despre biografia, calitățile spirituale și martiriul Sfântului Mare Mucenic Gheorghe din 23 aprilie 303.

Patriarhul Daniel a evidențiat că Sf. Gheorghe a fost unul dintre cei mai populari sfinți încă din primele veacuri; evlavia poporului creștin din Răsărit și din Apus a crescut de-a lungul secolelor și se vede atât prin mulțimea de biserici închinate lui cât și prin numărul mare de credincioși care poartă numele marelui mucenic.

„În România sunt și localități care-i poartă numele: orașele Sf. Gheorghe, Sângeorz, Giurgiu. De asemenea, al treilea braț al Dunării se numește Sf. Gheorghe”, a amintit Patriarhul.

Despre Marele Mucenic Gheorghe, Patriarhul României a spus că „a avut o deosebită prețuire din partea domnitorilor din Țările Române”, el fiind ostaș roman în garda împăratului Dioclețian, un exemplu de curaj și tărie:

„Chipul – icoana lui apărea pe steagul lui Ștefan cel Mare. Un exemplar din acest steag, din 1500, se află la Mănăstirea Zografu, ctitorită de domnitor la Sf. Munte Athos”.

Steagul de luptă al lui Ștefan cel Mare de la Mănăstirea Zografu. Foto: istoriamilitara.org

„Sfântul Gheorghe a devenit simbol al luptei pentru apărarea Bisericii, a creștinătății, a continuat Preafericirea Sa, amintind de faptul că Forțele Armate Terestre Române îl cinstesc de asemenea, ca ocrotitor spiritual.

Aproape un milion de români poartă numele Gheorghe, sau derivate de la acesta, a adăugat Părintele Patriarh, dar Sfântul Gheorghe nu este popular doar în România, ci în foarte multe ţări:

 „12 ţări îl au ca ocrotitor, a spus Patriarhul, enumerând: Anglia, Etiopia, Georgia, Grecia, Lituania, Malta, Moldova, Muntenegru, Palestina, Portugalia, Rusia şi Serbia.

La final, Patriarhul Daniel a transmis felicitări celor care își serbează onomastica dorindu-le „ani mulți cu sănătate, bucurie, ajutor de la Dumnezeu și multă tărie în manifestarea și mărturisirea credinței, în cultivarea virtuților creștine, dar și în râvna față de Hristos și de Biserica Sa”.

Foto credit: ZL

Comentarii Facebook


Știri recente