Sensurile lecturilor biblice în perioada Triodului

În timpul Postului Mare, slujbele Bisericii sunt mai lungi decât în cealaltă perioadă a anului, de aceea imnele și lecturile scripturistice reprezintă o adevărată hrană duhovnicească, menite să suplinească hrana trupească, acum mai sărăcăcioasă. Scopul postului unit cu citirea din Sfintele Scripturi este, așadar, o întoarcere a voinței către Dumnezeu și o întărire a sufletului asupra trupului. Prin aceasta, trupul nu mai este un zid despărțitor al omului în fața altora, ci un transparent luminos și un mijloc de comunicare. Trupul care constituie pereții sufletului devine străveziu, fiind copleșit de lumina sufletului din el. În afară de lecturile din Noul Testament rezervate zilelor în care se săvârșește Sfânta Liturghie (sâmbăta și duminica) și lecturile speciale din Evanghelie din timpul săptămânii Sfintelor Pătimiri, lecturile Triodului sunt din Vechiul Testament. Această rânduială liturgică a citirii Vechiului Testament în perioada Triodului are o semnificație aparte, ea fiind o pregătire în vederea Paștelui, deoarece, începând cu acesta, orice lectură din Vechiul Testament încetează pentru a face loc Noului Testament. Se realizează astfel trecerea de la prefigurare la realitate și adevăr. Lecturile din Vechiul Testament poartă numele de „paremii”, adică proverbe, pilde, parabole, și „catisme”, adică șederi sau pauze. În general, paremiile se citesc la serviciile religioase de seară. Astfel, le întâlnim la slujba Vecerniei, când aceasta este unită cu Liturghia Sfântului Vasile cel Mare sau cu Liturghia Darurilor înainte sfințite. Se citesc „Facerea” și „Ieșirea” pentru că în timpul postului se urcă până la începuturile istoriei creștinismului, iar credincioșii retrăiesc tot ceea ce ține de făgăduințele lui Dumnezeu. Cărțile profetice „Isaia” și „Iezechiel” se impun, deoarece profețiile mesianice au o asemenea exactitate la Isaia, încât profetul a fost numit „evanghelistul Vechiului Testament”. La profetul Iezechiel, capitolul 37, ce cuprinde profeția „oaselor”, citit la Utrenia Sâmbetei celei Mari, este unul dintre cele mai clare texte referitoare la Înviere. (Articol publicat în Ziarul Lumina din data de 16 aprilie 2013)

Comentarii Facebook


Știri recente