Ședință de informare la Centrul Eparhial Caransebeș

Marți, 23 iulie, a avut la în sala festivă a Episcopiei Caransebeșului o ședință de informare cu privire la aplicarea Legii nr. 165/2013, referitoare la măsurile pentru finalizarea procesului de restituire, în natură sau prin echivalent, a imobilelor preluate în mod abuziv în perioada regimului comunist în România.

Lucrările ședinței au fost organizate de către oficiul canonico-juridic al Episcopiei Caransebeșului, după cum ne-a transmis Darius Herea. În acest sens pr. Casian Rușeț, coordonatorul subsectorului și pr. inspector eparhial Călin Ianchiș au prezentat preoților parohi posibilitatea pe care o oferă cadrul legal actual, în vederea finalizării procesului de restituire a imobilelor care au aparținut cultelor religioase.

Detalii cu privire la discuțiile purtate ne-a oferit părintele Casian Rușeț: „În urma promulgării și publicării Legii 165/2013, la recomandarea Cancelariei Sf. Sinod am emis o circulară la nivel eparhial pentru a identifica parohiile care au depus în teremen legal, adică cereri formulate în temeiul Legii nr. 10/2001, cereri formulate în temeiul prevederilor Legii fondului funciar nr. 18/1991, republicată, cu modificările și completările ulterioare, ale Legii nr. 1/2000 pentru reconstituirea dreptului de proprietate asupra terenurilor agricole și celor forestiere, solicitate potrivit prevederilor Legii fondului funciar nr. 18/1991 și ale Legii nr. 169/1997, cu modificările și completările ulterioare, cereri formulate potrivit Legii nr. 247/2005 privind reforma în domeniile proprietății și justiției, precum și unele măsuri adiacente, cu modificările și completările ulterioare, cererile de retrocedare formulate potrivit Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 94/2000 privind retrocedarea unor bunuri imobile care au aparținut cultelor religioase din România, republicată, cu modificările și completările ulterioare, și Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 83/1999 privind restituirea unor bunuri imobile care au aparținut comunităților cetățenilor aparținând minorităților naționale din România, republicată, aflate în curs de soluționare la entitățile învestite de lege sau, după caz, la Comisia Centrală pentru Stabilirea Despăgubirilor. Ulterior am centralizat situațiile parohiilor în cauză, iar astăzi împreună cu părintele inspector, la recomandările și îndrumările juristului episcopiei am formulat și redactat cererile de finalizare a procesului de restituire”.

Potrivit art. 5. alin. (1) din lege, în termen de 30 de zile de la intrarea în vigoare a prezentei legi, la nivelul fiecărei unități administrativ – teritoriale se constituie, prin ordin al prefectului, Comisia locală pentru inventarierea terenurilor.

Totodată, în conformitate cu art. 8. alin (1), în termen de 120 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei legi, comisiile locale de fond funciar au obligația de a centraliza toate cererile de restituire nesoluționate, în vederea stabilirii suprafeței de teren necesare în vederea finalizării procesului de restituire.

În Episcopia Caransebeșului, respectiv în cele 4 protopopiate s-au identificat 29 de unități parohiale care pot beneficia de prevederile prezentei legi. În acest context, preoții parohi au fost consiliați și îndrumați, în așa fel încât, în teremenele prevăzute în legislație să introducă documentațiile la Comisiile Locale de Fond Funciar

Comentarii Facebook


Știri recente