Sărbătoarea orașului Moldova Nouă

Nouă Zilele trecute, oraşul Moldova Nouă a îmbrăcat haine de săr­bătoare cu ocazia hramului Ca­tedralei „Adormirea Maicii Dom­nului”, informează „Ziarul Lumina”.

Credincioşi din toate părțile au venit în ora­şul de pe Dunăre să se bucure îm­preu­nă de praznicul închinat Maicii Dom­nu­lui. După Sfânta Liturghie, ofi­ciată de către părin­tele Bo­go­liub Martinovici, proto­pop de Moldova Nouă, înconju­rat de un sobor de preoţi din oraş, cre­din­cioșii însoţiţi de preoţi şi de ofi­­cialităţi au mers de la biserică în Parcul Central pentru a oficia deschiderea „Zilelor Oraşului”. Cu acest prilej, copii de la Centrul „Sfân­tul Mare Mucenic Gheor­ghe” împreună cu copiii de la Ca­sa de Cultură au susţinut un spectacol de dans modern pe sce­­na special amenajată. Însu­fle­ţind spectatorii, copiii au părăsit scena în aplauze, ca nişte pro­fe­sio­nişti. „Prin acest spectacol, copiii au arătat conlucrarea di­rec­tă a Centrului de tineret și a Ca­­sei de Cultură din oraşul nos­tru, dovedind oamenilor că Bi­­serica este aproape de ei în orice clipă şi că nu îşi aban­do­nea­ză tinerii, ci din contră, îi susţine şi îi încu­ra­jea­ză în toate de­mer­su­rile lor, fie artistice, fie spirituale. Activităţile desfășurate în această cola­bo­ra­re vin ca un răspuns la nevoile tinerilor de a ieşi din co­ti­dia­nul oferit de zilele în care trăim. Cre­dinţa e un mod de via­ţă, nu este o opreliște a vieţii şi a bucuriei, iar acest lucru s-a putut observa la Moldova Nouă”, a con­cluzionat părintele Gheor­ghe Băloi, coordonatorul Cen­tru­lui de tineret „Sfântul Mare Muce­nic Gheorghe”.

Comentarii Facebook


Știri recente