Sărbătoare arhierească la hramul Mănăstirii «Sfântul Ioan Botezătorul – Cămărăşeasca» din judeţul Gorj

Sâmbătă, 29 iulie 2015, Mănăstirea «Sfântul Ioan Botezătorul – Cămărăşeasca» din localitatea Tg. Cărbunești, judeţul Gorj, a îmbrăcat haine duhovnicești de praznicul «Tăierea Capului Sfântului Ioan Botezătorul». La ceas de aleasă sărbătoare, în prezența sutelor de credincioși veniți de pe tot cuprinsul Gorjului și a reprezentanților administrației locale, în acordurile Grupului psaltic al Catedralei mitropolitane «Sfântul Mare Mucenic Dimitrie» din Craiova, Sfânta Liturghie a fost oficiată în altarul de vară al sfântului lăcaș de către Înaltpreasfinţitul Părinte Irineu, Arhiepiscopul Craiovei şi Mitropolitul Olteniei, înconjurat de un sobor de preoți și diaconi în frunte cu Preacucernicul Părinte Protoiereu Iulian Mărgineanu.

“Prin Evanghelia de astăzi, noi suntem introduși în atmosfera jertfei Sfântului Ioan Botezătorul”

La încheierea slujbei euharistice, în prezentarea cuvântului său de învățătură, Mitropolitul Olteniei a precizat că sărbătoarea pe care o cinstim în această zi ne introduce în atmosfera jertfei pe altarul credinţei a Sfântului Proroc Ioan Botezătorul. “Prin Evanghelia de astăzi suntem introduși în atmosfera jertfei Sfântului Ioan Botezătorul şi am putea spune că motivul jertfei Sfântului Ioan Botezătorul este acela că el a fost un sfânt care nu a putut să fie de acord cu Irod și cu viața acestuia. Deci, pentru că îi spunea lui Irod întotdeauna: «Nu ți se cade să iei de soție pe soția fratelui tău», ca și pentru multe alte învățături, Sfântul Ioan Botezătorul a fost aruncat în temniță. Iată un motiv de osândă și motiv de condamnare! Gura care vorbește adevărul este astupată și închisă de puterea ocultă, de puterea lumească! Iarăși, o tendință sufocantă a împărăției acestui veac! Împărăția lui satan lucrează și are adepții ei. Ostașii ei. Are chiar conducătorii ei, are chiar împărații ei. Deci, iată, cât de mult pătrunde acest nor toxic al iadului în lume! Până într-acolo încât trece de la omul făcut după chipul lui Dumnezeu la omul diavol. Cum este de fapt și Antichrist. Aşadar, omul cu chipul lui Dumnezeu, omul cu trăsături divine, ajunge prin păcat un chip al satanei și membru al iadului. Se mai spune în Sfânta Evanghelie că și Irod, cum îl asculta pe Sfântul Ioan Botezătorul, era foarte îngândurat. Și îi plăcea să-l asculte. Stătea de multe ori de vorbă cu el și parcă dădea semne să se îndrepte. Însă, neavând statornicie, neavând rezistență și neavând hotărâre sigură împotriva păcatului, continua să se complacă mai departe în această întunecime și în această ispitire a diavolului. Am putea spune, chiar, că păcatul îi devenise o a doua natură, adică, era o a doua fire a lui”.

“Cinstirea Sfântului Ioan Botezătorul constituie și o meditație pentru noi”

În încheiere, IPS Irineu a spus că noi trebuie să tragem învățăminte din sărbătoarea aceasta, iar întotdeauna: “Dacă Sfântul Ioan Botezătorul este arătat cu capul pe tipsie, înseamnă că trecerea lui din lumea aceasta s-a făcut plătind prețul acesta al omenescului din noi, și că acolo, în viața veșnică. El este înger şi mai mult decât înger. Înger în trup, temeiul proorocilor, al doilea și Înaintemergător al venirii Mântuitorului Iisus Hristos. Așadar, cinstirea Sfântului Ioan Botezătorul constituie astăzi și o meditație pentru noi. Un model creştin care ne îndeamnă să dăm la o parte pe omul pământesc, să-l scoatem din viața noastră. Omul petrecerilor, omul bețiilor, omul deșertăciunilor, omul care uită pe Dumnezeu și care are nebunia să creadă că stăpânește lumea aceasta. Omul care nu se gândește în niciun moment că este trecător. Așadar, îndepărtând toate aceste gânduri și privind spre icoana Sfântului Prooroc Ioan Botezătorul, să medităm și să realizăm că dacă el a fost tăiat, i s-a tăiat capul datorită păcatului lui Irod, noi să nu tăiem capul sufletului nostru! E foarte important acest lucru pentru că şi noi putem să ucidem sufletul nostru. Îl ucidem peste măsură ori de câte ori încălcăm porunca și Legea Lui Dumnezeu. Dar cu spovedanie, cu sfânta împărtășanie, ferindu-ne de vorbe deșarte și urâte, de drăcuieli și înjurături, putem să mergem cu nădejde pe calea mântuirii, a întâlnirii noastre cu Mântuitorul Iisus Hristos, avându-l întotdeauna mijlocitor și ajutător înaintea Tatălui Ceresc pe Sfântul Ioan Botezătorul, pe care îl rugăm să ne fie permanent rugător înaintea Tronului ceresc”, a încheiat IPS Irineu.

Tot în cadrul Sfintei Liturghii, ipodiaconul Florin Săpun a fost hirotonit diacon pe seama Parohiei Vădeni, Protoieria Tg. Jiu, iar la final a fost săvârşită slujba de Parastas pentru ctitorii, ostenitorii şi binefăcătorii sfântului aşezământ monahal care au plecat la cele veşnice. La finalul praznicului, preacucernicul preot, lector univ. dr. Ioan Sorin Bora ne-a împărtășit câteva impresii precizând că sărbătoarea mănăstirii este cel mai important moment al «Zilelor Orașului», mai ales că Sfântul Ioan Botezătorul este cel care s-a luptat până la jertfă cu fariseii, saducheii și eseenii, constituind un model de conduită până în zilele noastre. Credincioșii prezenţi la praznicul mănăstirii au luat parte şi la tradiţionala agapă frăţească.

(Articol realizat de Profesor Vasile Gogonea)

Comentarii Facebook


Știri recente