„Să nu aşteptăm numai să treacă săptămânile postului, ci să ne cercetăm cugetul, să ne examinăm gândurile” – Sf. Ioan Gură de Aur

Sfântul Ioan Gură de Aur învaţă în scrierile sale cum pot creştinii să beneficieze de roadele duhovniceşti ale postului.

„Să nu aşteptăm numai să treacă săptămânile postului, ci să ne cercetăm cugetul, să ne examinăm gândurile, ca să vedem ce faptă bună am săvârşit în săptămâna asta, ce faptă bună în cealaltă, ce adaos am pus în următoarea şi ce patimă am îndreptat”.

De nu ne vom rândui aşa viaţa noastră şi de nu vom avea o grijă atât de mare de sufletul nostru, de nici un folos nu ne va fi postul şi nici nemâncarea pe care o suferim…”. (Omilii la Facere, omilia XI, II, în col. PSB, vol. 21, p. 130)

Scrierile Sfântului Ioan Gură de Aur, dintre cele mai bogate şi alese ale literaturii mondiale, s-au păstrat aproape în totalitate.

Opera sa conţine tratate, omilii, cateheze, comentarii biblice, cuvântări, epistole, precum şi cărţi de cult, dintre care cea mai importantă rămâne, fără îndoială, Slujba Sfintei Liturghii după care se oficiază Liturghia în cea mai mare parte a anului în Biserica Ortodoxă.

Întrucât ne aflăm în Postul Sfinţilor Apostoli Petru şi Pavel, prezentăm unul din argumentele postirii în viziunea Sfântului Părinte al Bisericii.

„Dacă doctorii, când au dat doctorii celor ce vor să-şi cureţe stomacul de sucuri rele şi stricate, poruncesc bolnavilor să se înfrâneze de la mâncare, ca să nu fie mâncarea piedică puterii doctoriei, ci să lucreze şi să-şi împlinească lucrarea ei, apoi cu mult mai mult se cuvine ca noi, cei ce avem să primim leacul acesta duhovnicesc, adică postul, acest fel deosebit de mâncare, să ne curăţim cugetul, să ne facem mintea mai uşoară, pentru ca întunecată de beţie să nu ne fie postul zădarnic şi nefolositor”. (Omilii la Facere, omilia I, I, în col. PSB, vol. 21, p. 32)

(Citate consemnate în Volumul Lumina Sfintelor Scripturi – Antologie Tematică din opera Sfântului Ioan Gură de Aur, volumul II, Editura Basilica, 2015).

Comentarii Facebook


Știri recente