Resfințirea bisericii de lemn de la Mănăstirea Izbuc

În Duminica a VI-a după Rusalii, 4 august 2013, mii de pelerini din Bihor, dar și din întreaga țară au poposit la străvechea vatră monahală de la Izbuc, din Țara Beiușului, Episcopia Oradiei, participând la evenimente duhovnicești ce au avut loc aici în această perioadă a anului bisericesc, după cum a precizat Pr. Cristian Rus.

Momentul sărbătoresc de dinainte de praznicul Schimbării la Față a Domnului a fost prilejuit de resfințirea vechii biserici de lemn a mănăstirii cu hramurile „Sfinții Arhangheli Mihail și Gavriil” și „Adormirea Maicii Domnului”, existentă aici de la anul 1954, după ce fusese ridicată de către Popa Iosif și dreptmăritorii creștini din dealul Beiușului la anul 1733. În anul 1784, autoritățile habsburgice permițând românilor ortodocși să își construiască o biserică de zid în Beiuș, biserica de lemn a fost strămutată la Delani, și în alte locuri, ajungând, în anul 1954, la Sfânta Mănăstire Izbuc, prin grija Episcopului Valerian Zaharia al Oradiei, care a și târnosit-o, la 14 septembrie.

Deoarece, de-a lungul vremii, starea sfântului locaș s-a degradat continuu, ajungând să nu se mai poată săvârși sfintele slujbe în aceasta, în ultimii ani, obștea Mănăstirii Izbuc, prin purtarea de grijă a Preasfințitului Părinte Sofronie, Episcopul Oradiei, sub povățuirea duhovnicească a Preacuviosului Părinte Arhim. Dr. Mihail Tărău, exarh și stareț al mănăstirii, și cu sprijinul autorităților județene și centrale, dar și cu obolul a numeroși credincioși, a restaurat și înfrumusețat biserica în întregime, redând-o circuitului liturgic.

Acoperișul din șindrilă a fost înlocuit complet iar exteriorul a fost tratat cu soluții speciale de tratare a lemnului. Interiorul a fost pictat, s-a întocmit o nouă Sfântă Masă, s-a montat un iconostas nou și străni corespunzătoare noi, și s-a așezat o pardoseală de lemn. De asemenea, biserica a fost înzestrată cu sfinte vase, cărți de cult, odoare și toate cele de trebuință săvârșirii sfintelor slujbe.

Slujba de resfințire a bisericii a fost oficiată de către Preasfințitul Părinte Sofronie, Chiriarhul Oradiei, în sobor de ieromonahi, preoți și diaconi, în prezența a numeroase oficialități locale, județene și centrale și a mii de credincioși. Cu acest prilej, ierarhul a așezat al treilea hram al bisericii, Schimbarea la Față a Domnului. A urmat, apoi, săvârșirea Sfintei Liturghii arhierești pe noul altar întocmit. În cuvântul de învățătură rostit, Preasfințitul Părinte Sofronie a arătat importanța liturgică și istorică a resfințirii acestui sfânt locaș, precum și etapele restaurării bisericii, ce împlinește anul acesta 280 de ani de la ridicare.

De asemenea, Chiriarhul Oradiei a felicitat pe Preacuviosul Părinte Arhim. Mihail Tărău și obștea Sfintei Mănăstiri Izbuc pentru frumoasa lucrare duhovnicească, ctitoricească și misionară ce o desfășoară, grija pentru restaurarea bisericii de lemn din incinta mănăstirii adăugându-se la efortul ctitoricesc de construire a noii biserici mari a mănăstirii.

La final, toți credincioșii au avut posibilitatea să intre și să se închine în Sfântul Altar, fiind poftiți, apoi, să guste și merinde pentru trup, bucate tradiționale alese de post, care au întregit bucuria și frumusețea praznicului.

Așezământ monahal de la Izbuc este cunoscut în țară dar și în străinătate pentru izvorul tămăduitor, Izbuc, dar și datorită icoanei făcătoare de minuni a Maicii Domnului, existentă în mănăstire încă din momentul întemeierii acesteia, în 1926, copie după icoana făcătoare de minuni a Preasfintei Născătoare de Dumnezeu de la Mănăstirea Vărzărești, din Arhiepiscopia Buzăului și Vrancei.

Comentarii Facebook


Știri recente