Reședința Patriarhală – Istorie, artă și misiune

La Editura Basilica a Patriarhiei Române a apărut recent cartea intitulată Reședința Patriarhală – Istorie, artă și misiune. Autorul volumului este Părintele Arhimandrit Paisie Sebastian Teodorescu. În cadrul noii apariții editoriale este prezentată importanța și simbolistica ansamblului Reședinței Patriarhale.

În Cuvântul Înainte, Părintele Patriarh Daniel a evidențiat faptul că lucrarea prezintă trei secole și jumătate de istorie. În tot acest timp, reședința patriarhală a rămas mărturie a acelor timpuri.

Lucrarea prezentă evidențiază cu date culese din cronici, inscripții și documente de arhivă, sintetizând o istorie de peste trei secole și jumătate, contribuția unor ierarhi harnici și înțelepți, care au folosit, chivernisit și îmbogățit de-a lungul timpului această venerabilă reședință: mitropoliți ai Țării Românești și Patriarhi ai Bisericii Ortodoxe Române. În această casă, ei au locuit, s-au rugat și au vegheat la păstrarea dreptei credințe, la cultivarea valorilor spirituale și culturale românești, în cooperare cu alte instituții ale poporului român.

Cititorii și iubitorii de istorie pot descoperii în cuprinsul cărții istoria ansamblului patriarhal, structura sa arhitecturală, precum și diferite mărturii ale călătorilor străini despre Catedrala și Reședința Patriarhală.

Comentarii Facebook


Știri recente