Repere spirituale pentru omul de azi

La editura Basilica a Patriarhiei Române a apărut, cu binecuvântarea Preafericitului Părinte Daniel, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române, lucrarea Repere spirituale pentru omul de azi, a renumitului teolog francez Olivier Clément (1921-2009).

Această lucrare, născută în urma unor prelegeri susținute de Olivier Clément în cadrul Comunității Sant’Egidio, se dorește a fi un fel de îndreptar pentru creștinii de astăzi, în special pentru cei care trăiesc în această lume urbanizată, profund marcată de secularism și afectată de ideologii născute din nihilism, ateism și mercantilism exacerbat. Puternic ancorat în credința Sfinților Părinți, Olivier Clément, prin cuvintele și reflecțiile sale, ne invită la a ne orienta într-o epocă complexă, în lumina Evangheliei, și a redescoperi sensul rugăciunii și al Sfintei Liturghii.

După cum semnalează Preafericitul Părinte Patriarh Daniel în Cuvântul înainte, lucrarea de față „ne oferă câteva repere esențiale, desprinse din lumea curată a credinței creștine, câteva puncte de sprijin pe calea luminată de Revelație, cale pe care urmând-o, putem trăi în spiritul firesc al Ortodoxiei și putem avansa, în mai multă siguranță spirituală, spre înțelegerea și asimilarea mesajului Evangheliei Mântuitorului Hristos”.

Prefața la ediția în limba franceză, semnată de profesorul Andrea Riccardi, fondatorul și președintele comunității Sant’Egidio, prezintă acesta carte astfel: „Într-un fel original, prezența și actualitatea gândirii și a mărturiei lui Olivier Clément transpar din scrierea de față…Cine parcurge paginile acestei cărți, cine ia în mâini această busolă duhovnicească, descoperă forța interioară izvorâtă din credința creștină și dintr-o lungă tradiție formată din oameni cuvioși, din sfinți și mucenici. Ea identifică în vremea de azi actualitatea și capacitatea pe care o are această forță de a produce transformarea și chiar transfigurarea propriei persoane și a lumii în ansamblul ei”.

Pe lângă eseul teologic central, în care Olivier Clément oferă un răspuns edificator întrebării „Cum să fim creștini astăzi?”, adresată acestuia de prietenii din Comunitatea Sant’Egidio, cele 124 de pagini ale cărții mai prezintă și alte contribuții ale sale, scrise sau rostite cu diferite prilejuri, între care și trei meditații. Abordarea unor teme de actualitate, cum ar fi: ospitalitatea față de aproapele, iubirea absolută a lui Dumnezeu în vremurile noastre și misiunea comună a creștinilor în orașul de azi, atrag în mod cert atenția și interesul tuturor.

Ne exprimăm convingerea că această nouă întâlnire cu gândirea marelui teolog Olivier Clément, în același timp orientală și occidentală, va fi o lumină călăuzitoare pentru toți credincioșii Bisericii noastre, o „mică busolă spirituală” care ne va ajuta să navigăm mai ușor pe oceanul acestei lumi „dificile și complexe”.

Comentarii Facebook


Știri recente