Regulament Concurs: „Viaţa Bisericii în timp de pandemie”

Perioada desfăşurării: 15-28 iunie 2020

Art. 1. Organizatorul Concursului

Art. 1.1. Concursul „Viaţa Bisericii în timp de pandemie” (numit în document „Concursul”) este organizat de Agenţia de ştiri Basilica a Patriarhiei Române (numit în document „Organizator”), cu sediul în Bucureşti, sector 4, Str. Sf. Ecaterina nr. 4-6.

Art. 1.2. Regulamentul oficial este întocmit şi va fi făcut public conform legislaţiei aplicabile din România.

Art. 1.3. Organizatorul îşi rezervă dreptul de a modifica oricare dintre condiţiile stabilite în prezentul Regulament în perioada desfăşurării Concursului, din motive întemeiate, dar nu înainte de a anunţa Publicul despre aceste modificări.

Articolul 2. Denumire. Durată. Locul desfăşurării

Art. 2.1. Concursul se numește „Viaţa Bisericii în timp de pandemie”, tematica fiind legată de activitatea eclezială din perioada 15 martie 2020 până în prezent.

Art. 2.2. Concursul se desfășoară în România, în perioada 15-28 iunie 2020, exclusiv în mediul online.

Articolul 3. Condiţiile de participare

Art. 3.1. La concurs pot participa cei care trimit maxim o fotografie pe adresa de email [email protected] până în data de 28 iunie 2020, orele 23:59.

Fotografia trebuie să:

 • fie inclusă ca atașament la emailul trimis;
 • fie realizată de participantul la concurs;
 • fie în format JPG / JPEG;
 • aibă între 4MB şi 20MB;
 • conțină cel puțin un element religios cu trimitere la Biserica Ortodoxă Română în contextul pandemiei de coronavirus;
 • nu includă watermark/logo/text
 • aibă datele EXIF disponibile.

Fotografia poate fi:

 • realizată cu aparatul foto sau cu telefonul;
 • alb-negru sau color;
 • procesată (ex: luminozitate, contrast, white balance), însă nu se acceptă manipularea foto.

Nu se acceptă colajele.

În subiectul emailului trebuie menționat: Pentru concursul Viața Bisericii în timp de pandemie.

În corpul emailului trebuie menționate: numele şi prenumele fotografului, numele fotografiei şi descrierea imaginii (maximum 300 caractere);

Denumirea fișierului trebuie să respecte următorul tipar (fără diacritice): Nume_Prenume_Denumire _imagine (ex: Ana_Popescu_Filantropie_la_Parohia_Brancusi);

Recomandăm participanților să încarce imaginile cu care participă la concurs pe conturile lor personale de pe reţelele de socializare (Facebook, Instagram, Twitter), însoţite de hashtag-ul  #bisericainpandemie şi să eticheteze paginile oficiale ale Agenţiei de ştiri Basilica.

Fotografiile care diminuează sau denigrează libertatea religioasă, dreptul la manifestarea acesteia sau ating drepturile umane universale vor fi descalificate implicit.

Art. 3.2. La concurs pot participa cetățeni români și de altă naționalitate, cu mențiunea că ridicarea sau livrarea premiului se face doar pe teritoriul României, iar participantul trebuie să facă dovada identității sale și să prezinte documentele solicitate.

La concurs nu pot participa angajații din media bisericească și fotografii centrelor eparhiale.

La concurs pot participa minori, cu acordul scris al unui părinte/al tutorelui.

Prin trimiterea fotografiei la adresa de email [email protected], participantul declară că fotografia îi aparține și deține drepturile de folosire a acesteia.

Participarea la Concurs echivalează cu/implică luarea la cunoștință și acceptarea faptului că fotografia Participantului poate fi folosită pe site-ul basilica.ro și pe conturile de social media ale Organizatorului.

Participanții la concurs cedează drepturile de utilizare a fotografiilor și componentelor Centrului de Presă Basilica, parteneri media ai proiectului (Trinitas TV, Ziarul Lumina, Radio Trinitas, Biroul de Presă).

Participanții la concurs cedează drepturile de utilizare a fotografiilor pentru publicarea lor într-un volum utilizat doar pentru protocol, fără a fi comercializat, de Patriarhia Română. Organizatorul își rezervă dreptul de a selecta fotografiile pentru publicare.

Articolul 4. Desfăşurarea concursului

Art. 4.1. Fiecare Participant la Concurs va trimite o fotografie pe adresa de email [email protected] până în data de 28 iunie 2020, orele 23:59.

Art. 4.2. Fotografiile validate vor fi evaluate de un juriu format din: Preasfințitul Părinte Varlaam Ploieșteanul, episcop vicar patriarhal și secretar al Sfântului Sinod (președinte onorific), Sorin Onişor, Raluca Ene, Mircea Florescu, Mihnea Păduraru, Luigi Ivanciu.

Art. 5. Desemnarea câştigătorului

Art 5.1. Evaluarea va avea loc în săptămâna 29 iunie – 5 iulie 2020, cu posibilitatea prelungirii în cazul primirii unui număr mare de fotografii.

Art 5.2. Câştigătorii Concursului vor fi anunţaţi în data 6 iulie prin următoarele mijloace:

– prin email către câștigători (la adresa de la care a fost trimisă fotografia);

– pe conturile oficiale de Social Media ale Agenţiei de ştiri Basilica;

– pe site-ul basilica.ro.

În cazul prelungirii perioadei de evaluare, Agenția de știri Basilica va publica eventuala modificare a datei în care câștigătorii vor fi anunțați.

Art. 5.3 Câştigătorii au la dispoziţie 72 de ore pentru confirmare de la data anunţului de câştigare. Confirmarea se va face la adresa: [email protected].

În cazul în care unul dintre câștigători nu va confirma primirea mesajului prin care este informat că a câștigat, premiile vor fi redistribuite în ordinea punctajului obţinut (ocupantului locului II i se va acorda premiul I etc).

În caz de egalitate, premiul se va acorda celui care a trimis primul fotografia.

Art. 6. Premii

Art. 6.1. Premiile constau în:

 • Locul I: Imprimantă Canon Selphy CP-1300, un album de fotografie și 1000 lei;
 • Locul II: Fujifilm Instax Mini 70 Aparat Foto Instant, un album de fotografie și 700 lei;
 • Locul III: ADATA HD710 HDD Extern 2TB, un album de fotografie și 500 lei;

Valoarea totală a premiilor este 3800 RON.

Art. 7. Înmânarea premiilor

Art 7.1. La înmânarea premiilor, câştigătorii trebuie să aibă asupra lor cartea de identitate, pentru întocmirea proceselor-verbale de predare-primire.

Art 7.2. Câştigătorii din afara Bucureştiului vor primi premiul prin poştă sau curier, taxele fiind asigurate de Organizator (cu condiția ca aceștia să trimită anterior, în format digital, o copie după cartea de identitate).

Art. 7.3. Premiile nu pot fi preschimbate în bani.

Art. 7.4. Orice alte cheltuieli care nu sunt acoperite în mod specific de acest Regulament Oficial vor fi suportate de către câştigător.

Art. 8. Protecția Datelor Personale

Prin prezentul Regulament, Organizatorul se obligă să respecte prevederile legislației privind protecția datelor cu caracter personal inclusiv, în mod special, prevederile Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului din data de 27.04.2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal.

Pentru desfășurarea prezentului concurs, în scopurile specificate mai jos, Organizatorul prelucrează, în calitate de Operator, date cu caracter personal.

Categorii de persoane vizate:

 • participanți la concurs;
 • câștigători.

Date cu caracter personal prelucrate:

 • nume;
 • prenume;
 • adresă;
 • număr de telefon fix sau mobil;
 • adresa de email.

Scopurile și temeiurile de prelucrare

Prin participarea la prezentul Concurs, participanții/câștigătorii înțeleg faptul că în acest scop datele lor cu caracter personal (nume, prenume, adresă, număr de telefon fix și/sau mobil, e-mail) vor fi prelucrate de Organizator în vederea organizării concursului, validării, anunțării câștigătorilor, atribuirii premiilor, precum și pentru îndeplinirea obligațiilor financiar-contabile și fiscale în conformitate cu Regulamentul UE 2016/679 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal. De asemenea, prin participarea la prezentul Concurs, participanții/câștigătorii sunt de acord ca datele cu caracter personal (nume, prenume, adresa, număr de telefon fix și/sau mobil, e-mail) să fie prelucrate de Organizator exclusiv pentru realizarea scopului Concursului.

Participanții/câștigătorii înțeleg că prelucrarea datelor cu caracter personal în condițiile și scopul declarat prin acest Regulament oficial este indispensabilă derulării Concursului.

Datele personale ale participanților/câștigătorilor sunt prelucrate de Organizator în temeiul relației contractuale ce este stabilită prin acceptarea prezentului Regulament în scopul desfășurării concursului, atribuirii premiilor, anunțării publice a câștigătorilor (executare contract).  Cu privire la respectarea prevederilor financiar-contabile și fiscale, precum și pentru arhivare, temeiul de prelucrare este obligația legală a Organizatorului. Pentru soluționarea oricăror plângeri în legătură cu organizarea și desfășurarea concursului și acordarea premiilor, alte proceduri judiciare sau administrative, temeiul de prelucrare este reprezentat de interesul legitim al Organizatorului.

Durata de prelucrare a datelor cu caracter personal

Organizatorul se obligă, de asemenea, să respecte prevederile Regulamentului EU nr. 679/2016 privind protecția datelor personale stocate pe durata Concursului plus o perioadă minimă de 60 de zile. Ca atare, Organizatorul se angajează să păstreze confidențialitatea datelor personale ale participanților/câștigătorilor la prezentul Concurs și să le utilizeze conform prezentului Regulament Oficial și legislației în vigoare.

În anumite circumstanțe, este posibil să fie păstrate datele cu caracter personal pentru perioade mai lungi de timp, de exemplu în cazul în care Organizatorul este obligat să facă acest lucru în conformitate cu cerințele legale, de reglementare, fiscale sau contabile.

Drepturile persoanelor vizate

Participanții la concurs, în calitate de persoane vizate, au, conform Regulamentului UE 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date, următoarele drepturi: dreptul de acces, de rectificare sau ștergere a datelor, restricționare a prelucrării, de a se opune prelucrării precum și a dreptului la portabilitatea datelor, dreptul de a revoca consimțământul, dreptul de a nu fi supus unor decizii individuale, dreptul de a formula plângeri în fața autorității de supraveghere a prelucrării datelor cu caracter personal. Pentru exercitarea acestor drepturi, vă puteți adresa cu o cerere scrisă, datată și semnată la adresa [email protected]. De asemenea, Participanților le este recunoscut dreptul de a se adresa justiției și autorității locale ANSPDCP.

După soluționarea eventualelor cereri / reclamații privind prelucrări nejustificate, în măsura în care acestea sunt întemeiate, datele personale colectate vor fi distruse și nu vor fi prelucrate în orice mod cu excepția cazului în care prelucrarea este impusă de obligațiile legale ce revin Organizatorului sau atunci când există un interes legitim.

Operatorul se obligă să implementeze măsuri tehnice și organizatorice adecvate în vederea asigurării unui nivel de securitate corespunzător datelor cu caracter personal aparținând participanților la campanie.

Articolul 9. Taxe şi impozite

Organizatorul Concursului este răspunzător de plata taxelor sau obligaţiilor financiare, conform prevederilor legale în vigoare.

Articolul 10. Forţă majoră. Caz fortuit

Art. 10.1. Pentru scopul acestui Regulament, forţă majoră înseamnă orice eveniment care nu poate fi controlat, remediat sau prevăzut de către Organizator, inclusiv imposibilitatea Organizatorului, din motive independente de voinţa sa, de a-şi îndeplini obligaţiile asumate prin Regulament. Cazul fortuit este un eveniment care nu putea fi prevăzut şi nici împiedicat de către Organizator.

Art. 10.2. Dacă o situaţie de forţă majoră sau caz fortuit împiedică sau întârzie total sau parţial executarea Regulamentului şi continuarea Concursului, Organizatorul va fi exonerat de răspunderea privind îndeplinirea obligațiilor sale pentru perioada în care aceasta îndeplinire va fi împiedicată sau întârziată, conform art. 1351 din Codul Civil.

Organizatorul, dacă invocă forţa majoră sau cazul fortuit, este obligat să comunice participanţilor la Concurs cazul existent în termen de 5 zile lucrătoare de la apariţia cazului de forţă majoră sau caz fortuit.

Articolul 11. Litigii

Art. 11.1. Orice reclamaţie având ca obiect Concursul poate fi adresată în scris la adresa sediului social al Organizatorului specificată în acest Regulament sau trimisă pe mail la [email protected] în termen de maximum 7 zile calendaristice de la data la care s-a produs evenimentul reclamat.

Art. 11.2. Eventualele neînţelegeri apărute între Organizator şi participanţii la Concurs se vor rezolva pe cale amiabilă sau, în cazul în care aceasta nu va fi posibilă, litigiile vor fi soluţionate de instanţele judecătoreşti române competente.

Articolul 12. Întreruperea Concursului

Art. 12.1. Organizatorul îşi rezervă dreptul de a întrerupe Concursul oricând pe parcursul desfășurării acestuia, cu informarea prealabilă a publicului prin mijloace de comunicare corespunzătoare (afişare pe site, pe reţelele de socializare etc).

Articolul 13. Regulamentul Concursului

Art. 13.1. Regulamentul Concursului este afişat şi disponibil pe site-ul basilica.ro şi pe contul de Facebook (@Basilica.ro) pe toată perioada de desfăşurare a Concursului.

Art. 13.2. Participarea la Concurs echivalează cu/implică luarea la cunoştinţă şi acceptarea integrală şi necondiţionată de către orice Participant a prevederilor şi aplicării prezentului Regulament în ceea ce priveşte Concursul.

Foto credit: Basilica.ro

Comentarii Facebook


Știri recente