Receptarea operei părintelui Dumitru Stăniloae astăzi – Congres Internațional de teologie, la Patriarhie

În Aula Magna Teoctist Patriarhul a Palatului Patriarhiei din București s-a desfășurat în zilele de 3 și 4 octombrie 2013, lucrările Congresului Internațional de teologie „Receptarea operei părintelui Dumitru Stăniloae astăzi”. Sesiunea festivă de deschidere s-a desfășurat joi dimineață și a fost moderată de către Preasfințitul Varlaam Ploieșteanul, Episcop-vicar patriarhal.

Cuvântul de deschidere a fost rostit de către Preafericitul Părinte Patriarh Daniel și s-a intitulat: ANUL COMEMORATIV „DUMITRU STĂNILOAE” RECUNOȘTINȚĂ, COMUNIUNE ȘI CONLUCRARE.

În continuare s-a dat citire unor mesaje din partea unor instituții ale statului și din partea participanților la acest eveniment. Astfel, din partea Secretariatului de Stat pentru Culte a dat citire mesajului Dl. Victor Opaschi, secretar de stat, care a vorbit despre teologia profundă a părintelui Stăniloae. Următorul mesaj a fost din partea Academiei Române și a fost susținut de către președintele instituției, Dl. acad. Ionel Haiduc, care a spus despre Părintele Stăniloae, printre altele, că a fost un mare teolog și patriot. Sesiunea a continuat cu prezentarea din partea Universității București care a fost susținută de rectorul instituției, Dl. prof. univ. dr. Mircea Dumitru, care a vorbit despre Teologia Iubirii abordată de părintele Dumitru Stăniloae. A urmat expunerea Pr. prof. univ. dr. Ștefan Buchiu, decanul Facultății de Teologie Ortodoxă din București care a fost intitulată Receptarea operei Părintelui Stăniloae în teologia academică românească. Ultima prezentare din această expunere a aparținut Dnei Elena Solunca Moise și a avut titlul Receptarea operei Părintelui Dumitru Stăniloae în cultura laică.

Sesiunea I s-a încheiat prin vernisarea expoziției Opera Părintelui Stăniloae, organizată de Biblioteca Sfântului Sinod al Bisericii Ortodoxe Române în Sala „Europa Christiana”. În sesiunea a II-a a fost moderator Înaltpreasfințitul Părinte Laurențiu, Mitropolitul Ardealului. În cadrul acesteia Dna. Lidia Stăniloae a vorbit despre Părintele Dumitru Stăniloae și despre opera sa.

La finalul evocării, Preafericitul Părinte Patriarh Daniel a oferit Dlui. prof. univ. dr. Mircea Dumitru – rectorul Universității din București și D-nei Lidia Stăniloae Diploma și Distincția omagială Părintele Dumitru Stăniloae. Această sesiune a fost finalizată prin vizionarea filmului documentar Părintele Profesor Dumitru Stăniloae realizat de TRINITAS TV.

În cea de-a doua parte a zilei, lucrările congresului s-au desfășurat în Sala „Conventus” din Palatul Patriarhiei. Cea de-a III-a sesiune a fost moderată de IPS Irineu, Mitropolitul Olteniei, și a reunit comunicările științifice ale PS Mitrofan Kodic, Episcopul sârb al Americii de Est („Privire comparativă între teologia părintelui Dumitru Stăniloae, teologia Sfântului Nicolae Velimirovici și cea a cuviosului Justin Popovici”), prof. univ. dr. Hermann Pitters („Receptarea operei părintelui Stăniloae în spațiul german”), pr. dr. Jean Boboc („Receptarea operei părintelui Stăniloae în spațiul francofon”), pr. dr. Ioan Ioniță („Aspecte ale receptării teologiei părintelui Stăniloae în spațiul nord-american”) și prof. univ. dr. Christos Arabatzis („Receptarea operei părintelui Dumitru Stăniloae în mediul academic grecesc”). Cea de-a IV-a și ultima sesiune a zilei de congres internațional a fost moderată de conf. univ. dr. Cristinel Ioja, de la Facultatea de Teologie Ortodoxă a Universității din Arad. Comunicările științifice au fost susținute de arhim. prof. Marcel Pavuk („Învățătura despre patimi și lupta împotriva acestora în operele părintelui Dumitru Stăniloae și ale asceților ruși din sec. XIX: analiză comparată”), conf. univ. dr. Ciprian Streza („Importanța viziunii liturgice și ascetice a părintelui Dumitru Stăniloae privind chemarea omului de a intra prin Hristos la Tatăl, în stare de jertfă”) și conf. univ. dr. Emil Bartoș („Doctrina despre justificare prin credință în teologia ortodoxă și reformată. Un studiu comparativ între gândirea părintelui Dumitru Stăniloae și Jean Calvin”).

A doua zi a lucrărilor Congresului internațional de Teologie dedicat Părintelui Dumitru Stăniloae s-a desfășurat vineri, 4 octombrie. Sesiunea a V-a desfășurată în Sala Conventus l-a avut ca moderator pe Pr. prof. univ. dr. Dumitru Megheșan și a reunit comunicările științifice ale Pr. Marc-Antoine Costa de Beauregard (Hristos, Ipostasul suprem al ipostaselor create, la Părintele Stăniloae) Prof. dr. Serghei Chiursanov (Principiul trinitar al unității în diversitate în teologia părintelui Dumtiru Stăniloae în contextul antropologiei teologice ortodoxe) Pr. prof. univ. dr. Adrian Niculcea (Personalismul la Părintele Stăniloae-semnificații și actualitate) Pr. lect. univ. dr. Gheorghe Holbea (Patristica restauratio” în opera Părintelui Stăniloae) Pr. prof. univ. dr. Ioan Tulcan (Teologie și teologi în viziunea Părintelui Stăniloae și receptarea acesteia în teologia românească contemporană), Dl. Costion Nicolescu (Receptarea Părintelui Stăniloae in cultura laică)

În cadrul sesiunii a VI-a moderator a fost Pr. prof. univ. dr. Viorel Ioniță și comunicările științifice au fost susținute de Pr. prof. univ. dr. Vaier Bel (Teologia mărturisitoare a Părintelui Stăniloae și receptarea ei astăzi) Pr. prof. univ. dr. Sterea Tache (Contribuția cosmologică a Părintelui Stăniloae și receptarea ei în teologia românească) Conf. univ. dr. Adrian Nicolae Lemeni (Contribuții apologetice în opera Părintelui Stăniloae și receptarea lor în teologia academică) Pr. prof. univ. dr. Dumitru Megheșan (Eshatologia Părintelui Stăniloae și receptarea ei în teologia românească) Pr. prof. univ. dr. Vasile Stanciu (Teologia muzicii bisericești în opera Părintelui Stăniloae) Pr. prof. Vădim Bogoslovski (O analiză a moștenirii orale a părintelui Dumitru Stăniloae).

Sesiunea a VII-a a fost moderată de Pr. prof. univ. dr. Ioan Tulcan, iar comunicările au fost susținute de Prof. em. dr. Jiirgen Moltmann (Părintele Dumitru Stăniloae în context ecumenic – referat prezentat de pr. prof. dr. Viorel Ioniță) Prof. dr. Daniel Munteanu (Influenta teologiei Părintelui Dumitru Stăniloae asupra teologiei trinitare și ecologice a lui Jiirgen Moltmann) Conf. univ. dr. Vasile Cristescu (Antropologia și hristologia Părintelui Stăniloae în dialog cu teologia apuseană – Wolfhart Pannenberg) Pr. lect. univ. dr. Sorin Șelaru (Contribuția Părintelui Stăniloae la dialogul oficial dintre Biserica Ortodoxă și Biserica Romano-Catolică) Pr. prof. univ. dr. Constantin Pătuleanu (Contribuția Părintelui Stăniloae la dialogul oficial dintre Biserica Ortodoxă Română și Biserica Evanghelică din Germania) Pr. prof. univ. dr. Aurel Pavel (Părintele Stăniloae – principii teologice și misionare).

Ultima sesiune desfășurată tot în Sala Conventus l-a avut ca moderator pe Pr. prof. univ. dr. Ștefan Buchiu. Prof. univ. dr. Cristinel Ioja, (Părintele Stăniloae, creație și restaurare în teologia ortodoxă. Receptarea gândirii sale în areopagul culturii române contemporane) Pr. conf. univ. dr. Gheorghe Zamfir (Eclesiologia Părintelui Dumitru Stăniloae și receptarea ei în teologia academică) și Pr. conf. univ. dr. Nicolae Moșoiu (Forma Bisericii; perspectiva mistică a Părintelui Stăniloae asupra eclesiologiei și importanța receptării acesteia în contextul actual) au fost cei care au susținut ultimele lucrări științifice ale congresului.

Lucrările congresului s-au încheiat sâmbătă, 5 octombrie 2013, prin slujba Parastasului pentru Părintele Dumitru Stăniloae oficiată în Biserica „Sfântul Nicolae” a Mănăstirii Cernica din județul Ilfov. Cu acest prilej, Patriarhul României a rostit un cuvânt intitulat: ODIHNĂ ÎN PACEA ȘI IUBIREA PREASFINTEI TREIMI. La finalul slujbei de pomenire a fost lansată lucrarea „Părintele Dumitru Stăniloae – mărturii și evocări„, apărută recent la Editura „Cuvântul Vieții” a Mitropoliei Munteniei și Dobrogei. Volumul a fost prezentat de Părintele Profesor Viorel Ioniță, de la Facultatea de Teologie „Justinian Patriarhul” din Capitală. La final, a fost săvârșită slujba Trisaghionului la mormântul Părintelui Dumitru Stăniloae din cimitirul Mănăstirii Cernica.

Congresul Internațional de teologie dedicat Părintelui Dumitru Stăniloae a fost organizat de Sectorul teologic-educațional al Administrației Patriarhale și Facultatea de Teologie Ortodoxă „Justinian Patriarhul”, cu sprijinul Secretariatului de Stat pentru Culte.

Timp de două zile, au susținut prelegeri ierarhi, oameni de cultură și profesori de teologie din țară și din străinătate (Germania, Franța, Statele Unite ale Americii, Rusia, Ucraina, Grecia, Serbia) care cunosc și promovează teologia Părintelui Dumitru Stăniloae în țările din care provin. Receptarea operei Părintelui Stăniloae a fost abordată, în cadrul lucrărilor, pe trei direcții: în teologia academică, în țară și în străinătate; în viața și în spiritualitatea monahală și în cultura laică. Participanții au avut prilejul să rememoreze cu acest prilej și personalitatea Părintelui.

Comentarii Facebook


Știri recente