Raportul-sinteză al Anului omagial şi comemorativ 2019

Activitățile privind tematica anului 2019 în Patriarhia Română au fost prezentate luni în ședința solemnă a Sfântului Sinod prezidată de Preafericitul Părinte Patriarh Daniel în Aula Magna a Palatului Patriarhiei.

Raportul cu activităţile desfăşurate a fost prezentat de Preasfinţitul Părinte Varlaam Ploieşteanul, Episcop vicar patriarhal:


Raportul-sinteză intitulat „2019 – Anul omagial al satului românesc (al preoților, învățătorilor și primarilor gospodari) și Anul comemorativ al patriarhilor Nicodim Munteanu și Iustin Moisescu și al traducătorilor de cărți bisericești

Preafericite Părinte Patriarh,
Preasfințit Sinod,
Distinși participanți, 

La inițiativa Preafericitului Părinte Patriarh Daniel, Sfântul Sinod al Bisericii Ortodoxe Române a hotărât ca anul 2019 să fie proclamat, în Patriarhia Română, „Anul omagial al satului românesc (al preoților, învățătorilor și primarilor gospodari)”, respectiv „Anul comemorativ al patriarhilor Nicodim Munteanu și Iustin Moisescu și al traducătorilor de cărți bisericești”[1].

Împreună cu cele două teme, omagială și comemorativă, Sfântul Sinod a aprobat și programul-cadru național bisericesc, prin care au fost stabilite obiective privind realizarea acestui proiect religios-duhovnicesc, cultural-editorialistic, misionar şi mediatic la nivelul tuturor unităților bisericești ale Patriarhiei Române, din țară şi din diaspora.

Datele și rezultatele comunicate de eparhii, de sectoarele Administrației Patriarhale și de Centrul de Presă „Basilica” oferă o imagine de ansamblu privind activitățile desfășurate în cuprinsul Patriarhiei Române în cursul anului omagial și comemorativ 2019.

În cadrul Atelierelor Institutului Biblic, sub îndrumarea și cu binecuvântarea Preafericitului Părinte Patriarh Daniel, au fost realizate medalia omagială Anul omagial al satului românesc” și medalia comemorativă „Anul comemorativ al patriarhilor Nicodim Munteanu și Iustin Moisescu în Patriarhia Română”, făurite din alamă aurită, într-o serie de 300 de exemplare.

Totodată, în cadrul manifestărilor prilejuite de hramul Catedralei Patriarhale, în ziua de duminică, 27 octombrie 2019, a avut loc proclamarea solemnă a canonizării Sfântului Ierarh Dionisie Erhan, Episcopul Cetății Albe Ismail.

Un alt eveniment deosebit de important și cu un puternic impact misionar, care s-a desfășurat cu binecuvântarea și participarea Preafericitului Părinte Patriarh Daniel, a fost cea de-a VII-a ediție a Întâlnirii internaționale a tinerilor ortodocși, la Craiova, în perioada 5-8 septembrie 2019.

La această manifestare au luat parte peste 4.000 de tineri ortodocși, din țară și din străinătate, cu vârste cuprinse între 16 și 35 de ani. Tema evenimentului a fost „Cu toţii suntem un Potir! Credinţă, nădejde şi dragoste”.

În strânsă legătură cu cele două teme, omagială și comemorativă, Patriarhia Română și centrele eparhiale, în colaborare cu instituțiile de învățământ teologic și cu alte instituții publice, au organizat congrese, întâlniri, simpozioane și colocvii, care au reunit invitați importanți din țară și din străinătate.

În acest sens, amintim Simpozionul Internaţional al Bibliştilor din Europa de Est şi de Vest, desfășurat în perioada 26-31 mai 2019, și Simpozionul Naţional de Teologie „Satul românesc – vatră a plămădirii, păstrării şi promovării fiinţei naţionale şi credinţei ortodoxe”, din perioada 6-9 octombrie 2019, organizate de către Sectorul teologic-educațional al Patriarhiei Române.

La nivel eparhial, au fost organizate numeroase simpozioane, congrese și conferințe, dintre care menționăm: Simpozionul ,,Prinosuri ale satului românesc pentru Biserica lui Hristos: sfinți, ierarhi, teologi”, organizat de Facultatea de Teologie Ortodoxă „Dumitru Stăniloae” din Iași, în 24-25 octombrie 2019; Simpozionul Național „Anul satului românesc și figurile emblematice ale patriarhilor Nicodim Munteanu, Iustin Moisescu și importanța activității traducătorilor de cărți bisericești”, organizat în 23-24 septembrie 2019, la Sibiu și Păltiniș; Simpozionul Internațional „Satul și spiritul românesc, între tradiție și actualitate. Lectura Sfintei Scripturi și provocările transmiterii credinței”, care urmează să fie organizat de Facultatea de Teologie Ortodoxă din Cluj-Napoca, în 4-6 noiembrie 2019; Simpozionul Național „Responsabilitatea preotului față de satul românesc în contextul realității contemporane”, organizat de Facultatea de Teologie Ortodoxă din Craiova, în 15-16 aprilie 2019; Simpozionul Naţional „Isihasm şi spiritualitate filocalică în tradiţia teologică românească”, organizat la Timişoara, în 23 mai 2019; Simpozion Național dedicat anului omagial și comemorativ 2019, organizat în Arhiepiscopia Chișinăului, în 14 septembrie 2019; Masa rotundă pe tema „Patrimoniul cultural al satelor  noastre – valorificare pentru dezvoltare durabilă”, organizată în Arhiepiscopia Ortodoxă Română a Europei Occidentale, în luna octombrie 2019; Simpozionul Internaţional „Teologie și tradiție, spiritualitate și modernitate. Contribuția Patriarhilor Nicodim Munteanu și Iustin Moisescu și a traducătorilor de cărți bisericești la spiritualitatea și cultura românească”, organizat de Facultatea de Teologie Ortodoxă din Târgoviște, în 29-30 mai 2019; Simpozionul Național „Satul românesc. Ieri și azi”, care se va desfășura la Seminarul Teologic Ortodox Mitropolitul Dosoftei din Suceava, în luna decembrie a acestui an; Simpozionul Internațional „Satul și spiritualitatea rurală. Între tradiție și modernitate”, organizat de Arhiepiscopia Alba Iuliei, în 6-8 mai 2019; Simpozionul Național „Biserica și Armata României: Tradițiile conlucrării. Satul românesc apărător al valorilor strămoșești”, organizat de Arhiepiscopia Râmnicului, în 25 septembrie 2019; Simpozionul Internațional „Apel la memorie. Victimele războaielor”, organizat de Arhiepiscopia Argeșului și Muscelului, în 16-18 septembrie 2019; Simpozionul „Regăsirea frumosului în satul românesc”, organizat în Arhiepiscopia Buzăului și Vrancei, în luna ianuarie 2019; Simpozionul Internațional dedicat anului omagial și comemorativ,  organizat de Facultatea de Istorie, Filozofie și Teologie din Galați, în 28 și 29 mai 2019; Simpozionul Naţional „Rolul Bisericii Ortodoxe în cultura română. De la primele tipărituri la exigenţele mediatice actuale”, organizat de Facultatea de Teologie Ortodoxă din Arad, în 14-15 mai 2019; Conferința „Tradiție și modernitate, istorie și prezent pentru tânărul contemporan. Satul Românesc”, organizată de Episcopia Hușilor, la Vaslui, în 24 august 2019; Simpozionul Internațional „Comuniune și comunități: slujire, jertfă, spiritualitate”, organizat de Episcopia Caransebeșului, în 6 și 7 mai 2019; Simpozionul Național „Satul românesc – spațiu al eternizării. Preotul – factor de resacralizare al neamului”, organizat de Facultatea de Teologie Ortodoxă din Oradea, în 28-29 mai 2019; Simpozionul Internațional „Satul românesc – centru de credință, continuitate și rezistență în Transilvania”, organizat de Episcopia Maramureșului și Sătmarului, în 3 august 2019; Simpozion Național „Credință și tradiție în satul românesc”, care va fi organizat de Seminarul Teologic Ortodox din Slobozia, în ziua de 13 noiembrie 2019; Simpozionul „Credință și cultură pe meleaguri giurgiuvene. Preoți și teologi vlăsceni”, organizat de Episcopia Giurgiului, în 27 septembrie 2019; Simpozionul „Spiritualitatea tradițională a satului românesc”, organizat de Episcopia Slatinei și Romanaților, în luna mai 2019;  Conferința „Acești țărani minunați care mi-au schimbat viața”, organizată de Episcopia Devei și Hunedoarei; Conferința „Veșnicia s-a născut la sat – valorile tradiționale și perene ale satului românesc de odinioară și redescoperirea lor de către tinerii și oamenii de astăzi”, organizată de Episcopia Ortodoxă Română din Ungaria, în 18 mai 2019;  Conferința „Identitatea creștină a satului românesc”, organizată în Episcopia Ortodoxă Română a Italiei, în 4 aprilie 2019; Conferința: „Globalizarea ca factor negativ în alterarea credinței și tradiției satului românesc”, organizată în Episcopia Ortodoxă Română a Spaniei și Portugaliei, în 5 martie 2019;  Simpozionul „Biserica Ortodoxă și comorile satului românesc: credință, limbă, tradiții”, organizat de Episcopia Ortodoxă Română a Europei de Nord; Sesiunea de referate „Satul românesc – vatră de păstrare și promovare a conștiinței naționale și ecleziale românești”, desfășurată în cadrul Episcopiei Ortodoxe Române a Australiei și Noii Zeelande; Simpozionul „Slujitori și apărători ai credinței și valorilor neamului românesc, organizat în Episcopiei Ortodoxe Române a Canadei, în 25 mai 2019.

Din datele transmise de eparhii, comunicările prezentate în cadrul conferințelor și simpozioanelor amintite au fost publicate sau sunt în curs de tipărire.

În anul omagial și comemorativ 2019, la Editurile Patriarhiei Române au fost publicate următoarele lucrări: „Satul românesc, creator și păstrător de artă creștină populară”, „Satul românesc. Izvor de spiritualitate și cultură populară”, „Credința și educația. Principalele lumini ale vieții”, „Unire și demnitate. Rolul Bisericii în realizarea și păstrarea idealului unității naționale”, „Unitate națională și dinamică pastorală. Lucrarea Bisericii în societate în anul 2018” și „Brâncuși – Sculptor creștin ortodox” (edițiile în limba italiană, rusă și greacă), lucrări al căror autor este Preafericitul Părinte Patriarh Daniel (Ed. Basilica); „Satul Rădășeni și minunata lucrare a Duhului. Slujitori ai Bisericii și legătura lor cu acest loc” și „Așezămintele românești de la Ierusalim, Iordan și Ierihon – trecut și prezent. Album monografic”, autor Preasfințitul Părinte Timotei Prahoveanul, Episcop-vicar al Arhiepiscopiei Bucureștilor (Ed. Basilica); „Comuniunea de credință, mărturie a vieții în Hristos și însușire fundamentală a Bisericii – florilegiu patristic”, autor Preasfințitul Părinte Ieronim Sinaitul, Episcop-vicar Patriarhal (Ed. Basilica); „Satul românesc: factor de coeziune și unitate românească – incursiune literară” (în două ediții), „Patriarhul Iustin Moisescu. Un stâlp neclintit în vremuri potrivnice”, „Patriarhul Nicodim Munteanu. Un mărturisitor al Luminii în vremuri întunecate” (Ed. Basilica);Priveliști din Grădina Maicii Domnului” (Ed. Trinitas).

La editurile eparhiale au fost publicate mai multe volume și lucrări tematice, între care enumerăm: „Frumusețea satului românesc. Patrimoniu și tradiții în Arhiepiscopia Bucureștilor”, coordonator Preasfințitul Părinte Timotei Prahoveanul, Episcop-vicar al Arhiepiscopiei Bucureștilor, „Patriarhii Nicodim Munteanu și Iustin Moisescu, Sfaturi duhovnicești (selecție texte)”, „Casa omului, Casa Domnului. Elemente de artă populară românească” șiPercepții privind satul românesc. Antologie din clasici ai culturii naționale” (în curs de publicare la Ed. Cuvântul Vieții); „Satul – complementaritate în diversitate (Biserica, școala, primăria)”, „Traducători de cărți bisericești – de la diaconul Coresi la diaconul Ioan I. Ică jr.”, „Patriarhul Nicodim Munteanu – un dar al lui Dumnezeu”, „Copilăria Patriarhului Nicodim Munteanu” (Ed. Doxologia, Iași); „Veșnicia s-a născut la sat”,Satul românesc între tradiție, supraviețuire și speranță” (Ed. Renașterea, Cluj-Napoca); „Udriște Năsturel – credincios promotor al Ortodoxiei și culturii românești – 360 de ani de la trecerea la cele veșnice”, „Sfântul Neagoe Basarab – voievod al culturii ortodoxe românești – 10 ani de la proclamarea locală a canonizării sale” (Ed. Arhiepiscopiei Târgoviștei); „Părintele Patriarh Iustin Moisescu”, „În sat la noi”, „Părintele Patriarh Nicodim Munteanu”, „Satul bucovinean în paginile cronicilor parohiale” (Ed. Arhiepiscopiei Sucevei și Rădăuților); „Contribuții la problema conducerii pastorale a credincioșilor de la sate”,  „Memoriile unui duhovnic. Studiu pastoral” (Ed. Reîntregirea, Alba Iulia); „Eu le-am dat cuvântul” și „Voievodul Mircea cel Bătrân apărător al dreptei credințe și ctitor de locașuri sfinte” (Ed. Praxis, Râmnicu Vâlcea); „Ștergare țărănești din zona etnografică Vlașca” (Ed. Episcopiei Giurgiului).

La toate aceste lucrări se adaugă numeroase alte studii și articole publicate în revistele bisericești eparhiale, din țară și din străinătate.

Totodată, în 2019, s-au desfășurat Festivalul – Concurs Național de Muzică Bisericească „Lăudați pe Domnul!”, aflat la cea de-a XII-a ediție, Concursul Național „Icoana Ortodoxă – lumina credinței”, ediția a VIII-a, și Concursul național catehetic Hristos, sufletul satului meu”.

La nivelul unităților de cult s-au desfășurat diverse acțiuni și proiecte social-filantropice, tabere, concursuri de pictură și artă sacră, expoziții de icoane, prezentări de fotografie, activități creative cu specific creștin.

Au fost organizate seri duhovnicești, pelerinaje, concerte de muzică bisericească și muzică de folclor, întâlniri duhovnicești, conferințe, interviuri, prelegeri în cadrul cărora au fost dezbătute diverse teme privind Anul omagial și comemorativ – 2019.

De asemenea, tematica anului 2019 a fost dezvoltată și aprofundată în predici, cateheze, cuvântări, meditații biblice și discuții libere, dar și în cadrul orelor de religie predate la nivelul învățământului preuniversitar (clasele 0-12).

În unele eparhii din țară și străinătate s-au desfășurat acțiuni de ajutorare a persoanelor din mediul rural, aflate în dificultate.

Dintre acestea, menționăm construirea sau reconsolidarea de case, organizarea de tabere și acordarea de burse pentru copii și tineri din mediul rural, dar și înfrățirea unui sat din România cu două sate, din Italia și Franța.

Sub aspect mediatic, mass-media bisericească centrală și cea locală au promovat și mediatizat evenimentele desfășurate în contextul anului 2019 – „Anul omagial al satului românesc (al preoților, învățătorilor și primarilor gospodari)”, respectiv „Anul comemorativ al patriarhilor Nicodim Munteanu și Iustin Moisescu și al traducătorilor de cărți bisericești”.

La nivel central, Biroul de Presă al Patriarhiei Române a adus la cunoştinţa opiniei publice, prin comunicate de presă, manifestările organizate de Patriarhia Română în Anul omagial și comemorativ – 2019.

În acelaşi timp, au fost monitorizate, preluate și transmise prin „Revista Presei” ştirile şi articolele din presa laică, audio, video şi scrisă, despre manifestările tematice organizate anul acesta de Patriarhia Română şi eparhiile Bisericii Ortodoxe Române, din ţară şi străinătate.

În presa laică, au apărut, până la sfârșitul lunii septembrie 2019, peste 100 de ştiri, articole, editoriale, documentare, reportaje şi dezbateri despre manifestările organizate de Biserica Ortodoxă Română în anul Anul omagial și comemorativ – 2019.

Biroul de Presă al Patriarhiei Române a sprijinit, cu informaţii şi prin participări directe în interviuri, redacţiile de ştiri specializate, din instituţiile media laice în realizarea unor materiale de presă în contextul Anului omagial și comemorativ – 2019, în emisiuni, precum: „Universul Credinţei”, „Viaţa Religioasă” și „Cu inima deschisă”.

Agenția de Știri Basilica a publicat peste 1.500 de articole pe site-ul basilica.ro, dintre care aproximativ 200 au fost traduse în limba engleză.

Articolele au urmărit: obiceiuri și tradiții din satul românesc, satele din Europa Occidentală, modele de colaborare între Biserică, școală și primărie, tezaurele umane vii, biografiile Patriarhilor Nicodim Munteanu și Iustin Moisescu, satele din care provin Patriarhii României sau unii sfinți români. De asemenea, în contextul temei omagiale a anului 2019, a organizat expoziția fotografică intitulată „Chipul Satului Românesc”.

Publicațiile Lumina au acordat sistematic spaţii editoriale pentru tematicile anului omagial 2019. Prin ediţia sa naţională şi prin cele patru ediţii regionale, Ziarul Lumina a prezentat evenimentele organizate de Patriarhia Română, de centrele eparhiale, de şcolile teologice şi de alte instituţii bisericeşti.

În cotidian au fost publicate peste 900 de ştiri dedicate tematicii aprobate de Sfântul Sinod al Bisericii Ortodoxe Române pentru anul 2019: 600 de ştiri dedicate Anului omagial al satului românesc (al preoţilor, învăţătorilor şi primarilor gospodari) și peste 300 de ştiri dedicate Anului comemorativ al Patriarhilor Nicodim Munteanu şi Iustin Moisescu şi al traducătorilor de cărţi bisericeşti.

În paginile dedicate Anului omagial, au fost publicate reportaje realizate în localități rurale din diferite regiuni ale țării, precum și în câteva sate din țări occidentale (Germania, Austria, Italia) unde trăiesc români migranți.

De asemenea, au fost realizate periodic materiale jurnalistice în colaborare cu Muzeul Național al Satului „Dimitrie Gusti” și cu specialiști în etnografie și folclor din alte orașe, interviuri cu preoți, învățători și primari gospodari din zilele noastre și s-au făcut documentare istorice despre vrednicia înaintașilor lor.

Postul de Radio Trinitas a desfășurat o bogată activitate, prin care a promovat satul românesc și valorile sale autentice. Buletinele informative, jurnalele și emisiunile de actualitate religioasă au transmis pe calea undelor toate activitățile organizate de Patriarhia Română și eparhiile din cuprinsul ei.

În grila de programe, a fost introdusă emisiunea „Satul Românesc – istorie și actualitate”. Programul a propus ascultătorilor o amplă evocare a istoriei satului românesc din perioada Evului Mediu până în secolul al XX-lea, dar și o incursiune în satul contemporan, explorând universul cotidian din satele României europene.

Emisiunea „Zidiri în chipul Crucii” a cuprins, săptămânal, documentare despre bisericile de lemn de la sat, iar în cadrul emisiunii „România la zi”, a fost prezentat câte un sat în fiecare ediție. În structura emisiunii „Valori și atitudini”, a fost cuprinsă seria de interviuri dedicată costumului tradițional.

Sub genericul „Elemente de port popular românesc”, istoricul de artă Doina Ișfănoni a explicat particularitățile costumelor românești din diferite zone ale țării. Rubrica „Chipuri din satul românesc” a adus în atenția ascultătorilor portrete ale unor personalități născute la sat, care au contribuit la devenirea istorică și culturală a poporului român.

În 2019, Postul de Televiziune Trinitas a difuzat știri, reportaje și emisiuni dedicate anului omagial și comemorativ.  În cadrul Jurnalului Trinitas, au fost difuzate aproximativ 1.200 de știri dedicate celor două teme.

Majoritatea materialelor au reflectat evenimentele organizate de unitățile de cult din Patriarhia Română în această tematică, dar au fost mediatizate și evenimente organizate de instituții publice sau de cultură: Academia Română, Institutul Cultural Român, Biblioteca Centrală Universitară, Muzeul Național al Satului „Dimitrie Gusti” ș.a..

Seria „Mărturii și evocări” a reflectat personalități culturale care au promovat prin activitatea lor satul românesc. În cadrul emisiunii „Pagini despre satul românesc”, au fost reliefate teme literare și opere ale autorilor români dedicate acestuia, iar campania „Plaiuri Românești” a prezentat sate turistice din România.

La nivel local, mass-media bisericească a mediatizat programul-cadru al Anului omagial și comemorativ – 2019 și evenimentele organizate, cu acest prilej, în eparhii, îndeosebi prin intermediul foilor parohiale, revistelor eparhiale, posturilor de radio și de televiziune existente în unele eparhii, precum și prin intermediul site-urilor de socializare.

În concluzie, această succintă prezentare evidențiază faptul că hotărârea Sfântului Sinod al Bisericii Ortodoxe Române, prin care anul 2019 a fost proclamat „Anul omagial al satului românesc (al preoților, învățătorilor și primarilor gospodari)” și „Anul comemorativ al patriarhilor Nicodim Munteanu și Iustin Moisescu și al traducătorilor de cărți bisericești, a avut o importantă și bogată rezonanță în rândul clericilor,  monahilor și mirenilor.

Întregul personal al instituțiilor centrale și locale bisericești aduce slavă Preasfintei Treimi și cinstire tuturor celor care s-au implicat în apărarea și promovarea satului românesc ca păstrător al tradițiilor și credinței creștine.

Nu în ultimul rând, aducem mulțumiri Preafericitului Părinte Patriarh Daniel, la inițiativa căruia anul 2019 a fost declarat „Anul omagial al satului românesc (al preoților, învățătorilor și primarilor gospodari)”, respectiv „Anul comemorativ al patriarhilor Nicodim Munteanu și Iustin Moisescu și al traducătorilor de cărți bisericești, precum și tuturor membrilor Sfântului Sinod, care au vegheat și s-au străduit ca aceste două importante teme să fie implementate în eparhiile Patriarhiei Române și să se materializeze în numeroase și diverse activități desfășurate sau care urmează să se desfășoare în acest an.

Secretarul Sfântului Sinod
Varlaam Ploieșteanul
Episcop Vicar Patriarhal

[1] Hotărârea Sfântului Sinod nr. 6.294/05.07.2017, respectiv hotărârea Sfântului Sinod nr. 11.106/29.10.2018.

Foto credit: Basilica.ro / Mircea Florescu

Comentarii Facebook


Știri recente