Proiect în sprijinul studenților derulat de Facultatea de Teologie din Craiova

Facultatea de Teologie din Craiova desfășoară pe parcursul a doi ani, în perioada 3 ianuarie 2012 – 31 decembrie 2013, proiectul „Competențe socio-umane pentru piața muncii din regiunea Sud – Vest Oltenia”.

Obiectivul general al proiectului este creșterea gradului de inserție pe piața muncii a 300 de studenți de la șapte specializări universitare din domeniul socio-uman (Teologie, Asistență Socială, Sociologie, Relații Internaționale și Studii Europene, Istorie, Română și Comunicare), după cum ne-a declarat Gheorghe Cioiu.

Și în luna iulie, studenții au continuat să participe la stagiile de practică profesională în instituțiile de primire: Arhiepiscopia Craiovei, Consiliul Județean Dolj, Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Dolj, Asociația „Vasiliada”, Biblioteca Județeană „Alexandru și Aristia Aman”, Muzeul Olteniei, Parohia „Sfinții Arhangheli”, Parohia „Sfântul Nicolae – Dorobănția”, Grupul Școlar „Traian Vuia”, Liceul Teoretic „Tudor Arghezi”.

„În baza regulamentului redactat în comun cu instituțiile de primire, a continuat organizarea și desfășurarea, în instituțiile de practică, a celor șapte concursuri de stimulare a performanțelor studenților la stagiile de practică, corespunzătoare fiecărei specializări socio-umane din proiect. Pe baza unor criterii elaborate și popularizate anterior, responsabilii de practică împreună cu tutorii au analizat și evaluat portofoliile individuale de practică realizate de studenți și au acordat punctajele necesare oferirii unor subvenții financiare, respectiv a unui stagiu de pregătire la o instituție de profil din spațiul european”, diac.lect.univ.dr. Gelu Călina, din cadrul Facultății de Teologie.

În cadrul Centrului de evaluare socio-profesională și orientare pentru o carieră în domeniul socio-uman, a fost continuată realizarea planurilor de dezvoltare profesională individualizată pentru fiecare student, facilitându-se accesul permanent al acestora la resursele informaționale ale proiectului.

Proiectul POSDRU/109/2.1/G/81762, „Competențe socio-umane pentru piața muncii din regiunea Sud – Vest Oltenia”, este cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013, Axa prioritară 2 „Corelarea învățării pe tot parcursul vieții cu piața muncii”, Domeniul major de intervenție: 2.1 „Tranziția de la școală la viața activă”.

Comentarii Facebook


Știri recente