Patriarhul Teoctist sau când trecerea la cele veșnice se traduce prin duioasă amintire

Când pășeam pragul Catedralei Pa­tr­i­ar­ha­le, făceam me­reu, cu evlavie, o în­chinăciune la mormântul vred­nicului de pomenire Pa­triarh Teoctist. Lespedea de pe mormânt, măiestrit dăltuită în marmură albă, acoperă vremelnic trupul celui de-al cincilea întâistătător al Bisericii Or­to­do­xe Române. În fiecare di­mi­nea­ță, candela primenită răspân­deș­te în jur lumină, așa cum răs­pândea în jurul său cel pentru care se aprinde întru netre­că­toare anamneză (pomenire).

La trecerea sa întru cele veșnice, clopotele tuturor bise­ricilor din România au sunat cu jale îndelung. S-au făcut ru­gă­ciuni stăruitoare, scrisu-s-au pa­gini elogioase, s-au realizat emisiuni și transmisii în direct aproape la toate posturile de radio și televiziune, atât din țară, cât și de peste hotare. De atunci, numele său a fost trecut în rândul celor adormiți în mai toate pomelnicele, între ctitorii multor mănăstiri și biserici, ai unor catedrale, eparhii, instituții și fundații bisericești. Dar, mai mult decât atât, numele său a fost trecut în Cartea Vieții de la Tronul Mielului (Apocalipsa 13, 8).

Au trecut șapte ani de când numele i-a fost adăugat alături de cele ale predecesorilor săi, pe care i-a cunoscut și cărora le-a fost aproape în diferite împrejurări.

Au trecut anii de când bă­trânul Patriarh a fost chemat la ceruri. Credincioșii continuă să vină la Catedrala Patriarhală și să întrebe: unde este mormântul Patriarhului Teoctist? Ră­mân apoi lângă lespedea de mar­mură așa cum au stat la început de august 2007, ceasuri la rând, pentru a primi o ultimă binecuvântare. Patriarhul Teoc­tist s-a regăsit în fiii săi du­hov­nicești, iar acum cei care îi păs­trează vie amintirea îl așază cu sfială și nostalgie în pomelnic și tresar cu emoție atunci când aud pomenindu-i-se numele la Vo­ho­dul mare și la slujbele îndă­ti­nate, săvârșite după rânduială, nu doar la Catedrala Pa­tri­ar­hală, ci în toate bisericile ro­mâ­nești.

Mai multe informații în Ziarul Lumina.

Comentarii Facebook


Știri recente