Patriarhul României la Mănăstirea Țigănești

În Duminica după Nașterea Domnului, la 29 decembrie 2013, Preafericitul Părinte Daniel, Patriarhul României s-a aflat în mijlocul obștii Mănăstirii Țigănești. În cuvântul de învățătură adresat celor prezenți, Întâistătătorul Bisericii Ortodoxe Române a evidențiat învățăturile ce reies din pericopa Evanghelică de astăzi care ne prezintă Fuga în Egipt a Sfintei Familii.

Din Egipt voi chema pe Fiul Meu

Preafericirea Sa a vorbit despre împlinirea profețiilor vechi testamentare.

„Prin faptul că Iisus este dus în Egipt se împlinește profeția care spune, prin proorocul Osea, Din Egipt voi chema pe Fiul Meu, iar prin faptul că El este dus în Nazaret se împlinește o altă profeție din cartea Judecătorilor: Nazarean se va chema. Evanghelia ne arată că îndată după ce Pruncul Iisus a fost dus împreună cu mama sa în Egipt, în exil, de către Iosif ca să scape Pruncul cu viață, Irod a înțeles că a fost amăgit de către magi deoarece magii nu s-au mai întors pe la el, ci au luat un alt drum și atunci s-a mâniat foarte mult și a dat ordin ca toți copiii de doi ani și mai jos ca vârstă să fie uciși. A ucis 14.000 de copii din Betleem și din împrejurimi. Prin aceasta s-a împlinit o altă proorocie a lui Ieremia care spune: Glas în Rama s-a auzit, plângere și tânguire multă, Rahela își plânge copiii, dar nu voiește să fie mângâiată pentru că numai sunt. Vedem că această profeție se împlinește atunci când acești copii nevinovați au murit crezând Irod că printre ei se afla și Pruncul Iisus”, a spus Patriarhul României.

Irod poruncește uciderea pruncilor din Betleem și din împrejurimi

Întâistătătorul Bisericii Ortodoxe Române a explicat celor prezenți la ce se referă numărul pruncilor uciși de Irod.

„Evanghelia ne arată că la puțin timp după ce îngerii au cântat Pruncului Iisus, păstorii s-au bucurat și magii s-au închinat Lui aducându-i daruri, Pruncul Iisus se află în primejdie de moarte pentru că răutatea lui Irod, regele iudeilor era fără margini. El se temea ca nu cumva să se nască cineva care i-ar putea lua domnia sau tronul. De aceea poruncește cu multă cruzime ca să fie uciși toți copiii din Betleem și din împrejurimi. Această cifră de 14.000 înseamnă de două ori 7.000, iar cifra 7 simbolizează întregul, plinătatea, deci această cifră înseamnă toți copii din Betleem și toți copiii din împrejurul Betleemului. Irod Idumeul era un om atât de crud încât și-a omorât propria soție și pe cei trei fii ai săi ca nu cumva să îi ia tronul. De aceea a poruncit să fie omorâți fii surorii sale, Salomea. Era un om foarte crud încât s-a spus despre el că a urcat pe tron ca o vulpe, a domnit ca un tigru și a sfârșit ca un câine pentru că Dumnezeu l-a pedepsit cu o boală foarte grea încât din intestinele sale ieșea puroi și viermi și a murit în chinuri groaznice, părăsit de toată lumea”, a spus Preafericirea Sa.

Pruncul Iisus vine într-o lume bolnavă ca să vindece lumea de păcat și de moarte prin Răstignirea Sa și prin Învierea Sa din morți

Patriarhul României a arătat că Hristos vine să aducă pace, iertare și mântuire într-o lume robită de păcat: „Vedem ce înseamnă lumea stăpânită de patimi, de păcate, de cruzime, de violență și de moarte. Pruncul Iisus vine într-o lume bolnavă, robită de păcate și de moarte, dar vine ca să vindece lumea aceasta de păcat și de moarte prin Răstignirea Sa și prin Învierea Sa din morți. Cu alte cuvinte vedem că încă de la vârsta de prunc Iisus se îndreaptă spre Cruce, spre suferința supremă a morții. Aici vedem doar începutul luptei cu păcatul din lume și începutul suferințelor Sale fiindcă este prigonit încă din vremea de când era copil. (…) Această Duminică de după Nașterea Domnului ne arată lumea în care Hristos Domnul vine. El vine să aducă pace, să aducă iertare, să aducă mântuire într-o lume robită de păcat, de violență, de duh de stăpânire, de răutate și de cruzime. Irod cel Mare, Idumeul, este simbolul unei cruzimi fără de margini; dacă și-a omorât proprii copii a arătat că era inuman, un împătimit după putere și în același timp foarte suspicios care se temea ca nu cumva cineva să îi ia domnia, tronul”.

Între peștera din Betleem și mormântul din Ierusalim există această prefigurare a unui drum al crucii din cauza păcatelor oamenilor

„Irod cel Mare arată răutatea lumii stăpânită de păcat. Hristos Domnul ne arată că în lumea aceasta există oameni care se bucură de iubirea lui Dumnezeu și oameni care resping iubirea lui Dumnezeu. Este o lume ambiguă, contradictorie, o lume care are nevoie de iertare și de viață și o lume care refuză mântuire ca plinătatea vieții. În Evanghelia de astăzi vedem jertfa ca orientare înspre Crucea lui Hristos, spre moartea și învierea Lui. De aceea în iconografia ortodoxă scutecele copilului seamănă cu giulgiul în care a fost înfășurat Hristos și care a rămas în mormânt. Între peștera din Betleem și mormântul din Ierusalim există această prefigurare a unui drum al crucii din cauza păcatelor oamenilor”, a mai spus Preafericirea Sa.

La naștere fiecare copil primește un înger păzitor

Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române a evidențiat în cuvântul său faptul că Mântuitorul Hristos a fost ajutat de îngeri și a arătat că fiecare copil are un înger păzitor: „Vedem că pruncul Iisus este păzit de îngeri. Când oamenii nu îl mai ajută, îngerii din ceruri îi spun Dreptului Iosif ce are de făcut. Îngerul se arată în vis lui Iosif și îi spune: Ia pruncul și pe mama lui și mergi în Egipt, deci vedem că îngerii binevestesc la Nașterea Domnului bucuria, iar aici un înger vestește Dreptului Iosif ce are de făcut ca acest prunc născut în Betleem să nu fie ucis. De asemenea, îngerul îi spune în vis Dreptului Iosif când să se întoarcă, ce trebuie să facă pentru a slava viața Pruncului Iisus. Această grijă pentru mama lui Iisus și pentru tatăl său adoptiv, Iosif, nu se vede ca o grijă exprimată prin oamenii din jur, ci direct prin îngeri, ceea ce înseamnă că fiecare copil are un înger păzitor. Atunci când se naște copilul primește un înger păzitor care îl îndeamnă să facă binele, să fie ascultător, să crească în credință”.

Evanghelia de astăzi este și o evanghelie a binecuvântării familiei

„Vedem de asemenea, cum Dumnezeu are grijă de o familie în care se află un prunc, și prin analogie de toate familiile care nasc copii și care îi cresc în credință și îi păzesc de tot răul care vine de la o lume păcătoasă, crudă, violentă și împătimită de patimi egoiste ale puterii, ale lăcomie. Evanghelia este și o evanghelie a binecuvântării famililor, a pruncilor de aceea noi astăzi ne gândim în mod deosebit la mamele și la părinții care cresc copii într-o lume dificilă, adesea în sărăcie, într-o lume plină de primejdii. Toți acești copii au nevoie de protecția mamei și a tatălui, dar și de ajutorul celor din jur. Evanghelia ne îndeamnă să înțelegem mai bine taina copilului de vreme ce Dumnezeu S-a făcut copil, s-a arătat neajutorat El care menține universul întreg în existență ca să ne învețe pe noi să ajutăm pe cei care au nevoie de ajutorul nostru. Mai ales să ajutăm familiile sărace cu mulți copii”, a spus Preafericirea Sa.

„Să ne rugăm Mântuitorului Iisus Hristos, pruncului din Betleem, pruncul din Egipt ca să apere pe toți copii, pe toate familiile și mai ales familiile care cresc copii în credință. Să ne dăruiască și nouă ajutor în lucrarea cea bună și să ne ferească de răutățile din lume pentru a înțelege ajutorul lui Dumnezeu în viața noastră”, a mai spus Părintele Patriarh.

Mănăstirea Țigănești este una dintre cele mai cunoscute mănăstiri din apropierea Bucureștiului, fiind situată în mijlocul unui cadru pitoresc, la jumătatea distanței dintre București și Ploiești, la 3 km de comuna Ciolpani.

Comentarii Facebook


Știri recente