Patriarhul explică de ce în genealogia Mântuitorului apar şi femei păgâne

În predica duminicală, Patriarhul Daniel a explicat de ce în genealogia Mântuitorului, prezentată de Evanghelistul Matei, sunt enumerate şi patru femei care nu fac parte din neamul iudeu.

„Două dintre ele, Tamar şi Rahab sunt cananeience, Rut este moabiteancă, iar femia lui Urie, Batşeba este hitită”, a spus Preafericirea Sa reaminitind că, de regulă, genealogia este luată în calcul după partea bărbătească, pe linie paternă.

Este lesne de înţeles că prezenţa lor în această genealogie are ca scop arătarea faptului că Mesia nu vine doar pentru mântuirea poporului evreu, ci şi pentru mântuirea altor popoare care vor crede în El şi crezând în El se vor boteza în numele Preasfintei Treimi şi vor deveni parte din Biserica lui Hristos, a precizat Preafericirea Sa în predica rostită în paraclisul Reşedinţei Patriarhale.

La mântuire sunt chemate toate persoanele, atât bărbaţi, cât şi femei, a explicat Preafericirea Sa.

„Aceste femei apar în mod surprinzător în genealogia pe care ne-o prezintă Evanghelistul Matei, pentru a arăta că nu numai bărbaţii, ci şi femeile sunt chemate la mântuire şi la sfinţenie. De aceea, Biserica, în calendarul ei, a trecut în rândul sfinţilor nu numai bărbaţi, ci şi femei, arătând prin aceasta că fiecare persoană umane, bărbat şi femeie, este creată după chipul lui Dumnezeu şi este chemată la asemănarea cu Dumnezeu, iar asemănarea este sfinţenia”.

Împărţirea genealogiei

Preafericitul Părinte Patriarh Daniel a vorbit şi despre modul în care Sfântul Evanghelist Matei face împărţirea genealogiei Mântuitorului Iisus Hristos, dar şi despre semnificaţia acesteia.

În textul evangheliei se menţionează: „Toate neamurile de la Avraam până la David sunt paisprezece; și de la David până la strămutarea în Babilon sunt paisprezece; și de la strămutarea în Babilon până la Hristos sunt paisprezece neamuri”.

„Este semnificativă această împărţire din Evanghelia de la Matei deoarece foloseşte o combinaţie de cifre, 14 înseamnă de două ori cifra 7. În înţelegerea iudaică a cifrei şapte aceasta înseamnă desăvârşirea, cât se poate aici pe pământ, iar cifra 8 se referă la viaţa veşnică”.

Împărţirea „scoate în evidenţă lucrarea tainică a Sfintei Treimi care, respectând libertatea omului, pregăteşte generaţiile pentru primirea lui Iisus”.

„Avem aici de-a face cu o lucrare tainică a iubirii Preasfintei Tremi, care se manifestă prin faptul că unul din Sfânta Treime, Fiul cel veşnic al lui Dumnezeu, va deveni Om, Se va zămisli de la Duhul Sfânt şi din Fecioara Maria şi Se va naşte ca Om în lume ca să devină  Mântuitorul lumii”.

Naşterea Domnului

Despre Naşterea Mântuitorului Iisus Hristos, Patriarhul României a precizat că este „o naştere reală pentru că El se naşte ca Om dintr-o femeie, din Fecioara Maria, dar, în acelaşi timp, este o naştere diferită de celelalte naşteri ale oamenilor, şi anume El nu se zămisleşte din sămânţă bărbătească, ci Hristos se zămisleşte ca Om de la Duhul Sfânt şi din Fecioara Maria”.

Patriarhul a reamintit cuvintele Sfântului Ioan Gură de Aur şi a subliniat că „în Naşterea Domnului avem ceva pământesc, deoarece se naşte dintr-o femeie şi ceva ceresc, pentru că este zămislit de la Duhul Sfânt”.

Preafericitul Părinte Patriarh Daniel a explicat faptul că în „naşterea Mântuitorului Iisus Hristos este înscrisă naşterea după Duh care se va da nouă prin Botez, ca omul purtător de trup să devin, prin Botez purtător de Duh Sfânt, să primească înfierea prin har”

Această taină a Naşterii Domnului, zămislit de la Duhul Sfânt şi născut din Fecioara Maria este o taină a începutului înfierii noastre. Cu alte cuvinte, Fiul lui Dumnezeu Cel Veşnic se face purtător de trup, ca noi să devenim purtători de Duh Sfânt. El se naşte pe pământ, în Betleemul iudeii ca pe noi pământenii să ne ridice la Ceruri prin iertarea păcatelor şi prin învierea din mormânt la învierea de obşte.

Foto credit: Arhivă Basilica.ro

Comentarii Facebook


Știri recente

PS Ignatie: De ce trăim stări de anxietate?

Preasfințitul Părinte Ignatie, Episcopul Hușilor, a oficiat duminică Sfânta Liturghie la Catedrala Mitropolitană din Sibiu. La predică, ierarhul explicat pasajul evanghelic Despre grijile vieții, accentuând modul simplu în care omul ar trebui se raporteze la…